Un nou pas spre investiţii majore în alimentarea cu apă şi canalizarea judeţelor Cluj şi Sălaj

 

Recent a avut loc semnarea contractului de finanţare pentru proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj si Sălaj, în perioada 2014-2020“, Compania de Apă SOMEŞ S.A. având calitatea de Beneficiar.

Acest contract vizează continuarea finanţării Asistenţei Tehnice iniţiale care a demarat in 2015 pentru pregătirea etapei de investiţii 2014-2020 prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM).

Obiectivele principale ale Asistenţei Tehnice constau în întocmirea aplicaţiei de finanţare şi documentaţiilor suport prin care Compania de Apă SOMEŞ S.A. va solicita Uniunii Europene fonduri – în mare parte nerambursabile – pentru un al cincilea proiect major de investiţii de modernizare şi extindere a infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare în aria deservită din judeţele Cluj şi Sălaj în cadrul POIM 2014 – 2020. De asemenea, Consultantul este responsabil şi pentru întocmirea documentațiilor de atribuire pentru toate contractele de lucrări, servicii şi furnizare care vor compune proiectul de investiții.

Noul contract de finanțare semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM şi Compania de Apă SOMEŞ S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării are o valoare totală eligibilă de 8.814.941 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene este de 7.492.699,81 lei, contribuția de la bugetul național este de 1.234.092,19 lei, iar contribuția de la bugetul local este de 88.149,00 lei.

Perioada de implementare a noului contract este de 55 de luni, urmând sa îşi înceteze valabilitatea la data finalizării POIM 2014-2020.

Reamintim faptul că în vederea accesării acestui al cincilea program major de investiţii în cadrul POIM, Compania de Apa SOMEŞ S.A. şi autoritățile publice din aria deservită, în principal Consiliul Județean Cluj în calitate de acționar majoritar, intenționează sa atragă de la Uniunea Europeană o sumă de peste 350 milioane Euro, destinați atât continuării lucrărilor de extindere şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare în mediul urban, cât mai ales realizarea de astfel de lucrări în mediul rural din aria deservită, în vederea conformării la condiţionalităţile asumate de România prin Capitolul de Mediu al Tratatului de aderare la UE.

 

Program cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

Departamentul Comunicare&Clienţi

E-mail: public.relations@casomes.ro