Avize

Acte si tarife pentru bransamente, racorduri canal, derivatii, extindere instalatii

A AVIZE DE AMPLASAMENT

POPULAŢIE

 1. Cerere; formular cerere
 2. Certificat urbanism;
 3. Copie carte identitate;
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere) – copie;
 5. 1 plan de încadrare în zonă scara 1:1000;
 6. 2 planuri de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70;
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai este necesar şi certificatul de înmatriculare;


B AVIZE DE PRINCIPIU PRELUNGIRE CONDUCTĂ APĂ – CANAL

POPULAŢIE

 1. Cerere; formular cerere
 2. Copie carte identitate;
 3. Autorizaţie de construire (copie – unde este cazul);
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere) – copie;
 5. Declaraţie prelungire conductă;
 6. Declaraţie notarială pentru drum acces de la toţi coproprietarii (unde este cazul).
 7. Declaraţie pentru branşare din conductă finanţată de terţi (unde este cazul);
 8. 1 plan de încadrare în zonă scara 1:1000 ;
 9. 1 plan de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70 şi ridicări topo;
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai este necesar şi  certificatul de înmatriculare;


C SOLICITĂRI BRANŞAMENTE şi RACORDURI

POPULAŢIE

 1. Cerere; formular cerere
 2. Copie carte identitate;
 3. Autorizaţie de construire (copie – unde este cazul);
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere) – copie;
 5. Breviar de calcul;
 6. Declaraţie pentru branşare din conductă finanţată de terţi (unde este cazul);
 7. 1 plan de încadrare în zonă scara 1:1000;
 8. 1 plan de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70 şi ridicări topo;
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai este necesar şi  certificatul de înmatriculare;


D SOLICITĂRI DERIVAŢIE DE BRANŞAMENT

POPULAŢIE

  1. Cerere; formular cerere
  2. Copie carte de identitate;
  3. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare –cumpărare, contract de închiriere) – copie;
  4. Dovada achitării la zi a facturilor de apă-canal;
  5. Breviar de calcul;
  6. Declaraţie separare;
  7. Declaraţie notarială pentru traversarea altei proprietăţi (unde este cazul);
  8. 1 plan de încadrare în zonă scara 1:1000 (copie – unde este cazul);
  9. 1 plan de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70;

Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai este necesar şi  certificatul de înmatriculare;

Documentațiile tehnice de execuție depuse pentru avizare (proiectele tehnice) se depun în două exemplare în dosar carton cu șină.

TARIFELE PRACTICATE PENTRU OBŢINEREA UNOR DOCUMENTAŢII TEHNICE (AVIZE)
ELIBERATE DE CASSA

Eliberare acorduri prealabile (avize) şi documentaţii de execuţie

1.   Aviz amplasament construcţii:

a.  firme şi ansambluri de locuinţe              65,26 lei
b.  populaţie (până la 4 apartamente)       25,91 lei

2.   Aviz de principiu:

a.  firme şi ansambluri de locuinţe              65,26 lei
b.  populaţie (până la 4 apartamente)       25,91 lei

3.   Aviz documentaţie de execuţie:
a.  firme şi ansambluri de locuinţe              65,26 lei
b.  populaţie (până la 4 apartamente)       25,91 lei

4.   Taxă recepţie:
a.   firme şi ansambluri de locuinţe              65,26 lei
b.   populaţie (până la 4 apartamente)       25,91 lei

5.    Aviz pt. rețele edilitare                       88,29 lei

 Dosarele pt. obtinerea avizelor de amplasament  se depun la REGISTRATURA COMPANIEI DE APA SOMES S.A., – sediul de pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79
Program cu publicul:
Zilnic orele: 8-16

Dosarele pt. obtinerea celorlalte categorii de avize se depun la Biroul Avizare.
Avizele si documentatiile tehnice se ridica de la Biroul Avizare.

Program cu publicul:
Luni-Vineri orele: 8-11