Arhiva Noutati

Întreruperi apă 21 Noiembrie – Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV

            În vederea efectuării unor lucrări de reparații la rețeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

 

MARȚI, 21 NOIEMBRIE 2017

Între orele 09:00-15:00

 1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Sitarilor între str. Sitarilor nr. 11 și str. Gheorghe Sion; str. Gheorghe Sion; str. Vlădeasa; str. Beliș; str. Valea Drăganului str. Spicului între str. Spicului nr. 23 și str. Gheorghe Sion; str. Viile Dâmbul Rotund; str. Argintului; str. Mugurilor; str. Diamantului; str. Ametistului; str. Topazului; str. Safirului; str. Smaraldului; str. Privighetorii; str. Dropiei; str. Dealului; str. Cucului; str. Mierlei; str. Constantin Brăiloiu; str. Onix; str. Rubinului; str. Lăstunilor;

Între orele 09:00-16:00

 1. Str. Govora;

Între orele 09:00-15:00

 1. Str. Odobești; str. Anton Bacalbașa; Aleea Al. Lăpedatu; str. Beclean; str. Mediaș; str. Simeria (parțial);

 

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunță de regulă întreruperea furnizării serviciului în fiecare dimineață la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă și/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

 Serviciul Comunicare și Clienți

Anunț etapa 1 lucrări canalizare str. Aurel Suciu

ANUNȚ IMPORTANT

            Compania de Apă SOMEȘ anunță că, începand cu data de 30 Octombrie 2017, au demarat lucrările de reabilitare a sistemului public de canalizare pe strada Aurel Suciu între str. Traian Moșoiu și str. Septimiu Albinii. Pe perioada desfășurării lucrărilor, va fi restricționată total circulația auto pe tronsonul respectiv pe o durată de aproximativ 17 zile.

Variantele de ocolire alternative propuse sunt:

 1. Dinspre strada Dorobanților spre strada Nicolae Titulescu: str. Rubin Patiția sau Aurel Suciu spre str. Traian Moșoiu;
 2. Dinspre strada Năsăud spre strada Nicolae Titulescu: strada Aurel Suciu spre str. Traian Moșoiu;
 3. Dinspre strada Semenicului spre strada Nicolae Titulescu: strada Septimiu Albini sau str. Aurel Suciu sud;
 4. Dinspre strada Nicolae Titulescu spre strada Dorobanților: strada Septimiu Albini spre str. Semenicului sau ocolire prin Piața Cipariu;

Conducerea Companiei de Apă SOMEȘ S.A.

ANUNȚ IMPORTANT

Compania de Apă SOMEȘ S.A. anunță că, începând cu data de 30 Octombrie 2017, vor demara lucrările de reabilitare a sistemului public de canalizare pe străzile Aurel Suciu (fosta Pietroasă) și Septimiu Albini.

Lucrările vor fi realizate de către o firmă contractată în acest sens și vor viza două tronsoane care vor fi abordate consecutiv:

 • În prima etapă, care este estimată a dura cca. 17 zile începând cu ziua de Luni, 30 Octombrie a.c., se va lucra pe strada Aurel Suciu, pe tronsonul cuprins între intersecția cu str. Traian Moșoiu până în dreptul primelor numere de după intersecția cu str. Septimiu Albini;
 • În etapa a II-a, estimată a dura alte cca.18 zile, se va lucra pe str. Septimiu Albini, pe tronsonul cuprins între intersecția (sensul gratoriu) cu str. Aurel Suciu și aproximativ până în dreptul Hotel Onix;

Pe perioada desfășurării lucrărilor pe tronsoanele respective va fi restricționată total circulația auto.

Rugam riveranii de pe cele două tronsoane ca, în perioada lucrărilor, să găsească locuri de parcare alternative pentru autovehiculele proprii, pentru a nu risca să rămână blocași în curți.

Conducerea Companiaie de Apă SOMEȘ S.A.

Comunicat AT 2017

Un nou pas spre investiţii majore în alimentarea cu apă şi canalizarea judeţelor Cluj şi Sălaj

 

Recent a avut loc semnarea contractului de finanţare pentru proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj si Sălaj, în perioada 2014-2020“, Compania de Apă SOMEŞ S.A. având calitatea de Beneficiar.

Acest contract vizează continuarea finanţării Asistenţei Tehnice iniţiale care a demarat in 2015 pentru pregătirea etapei de investiţii 2014-2020 prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM).

Obiectivele principale ale Asistenţei Tehnice constau în întocmirea aplicaţiei de finanţare şi documentaţiilor suport prin care Compania de Apă SOMEŞ S.A. va solicita Uniunii Europene fonduri – în mare parte nerambursabile – pentru un al cincilea proiect major de investiţii de modernizare şi extindere a infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare în aria deservită din judeţele Cluj şi Sălaj în cadrul POIM 2014 – 2020. De asemenea, Consultantul este responsabil şi pentru întocmirea documentațiilor de atribuire pentru toate contractele de lucrări, servicii şi furnizare care vor compune proiectul de investiții.

Noul contract de finanțare semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM şi Compania de Apă SOMEŞ S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării are o valoare totală eligibilă de 8.814.941 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene este de 7.492.699,81 lei, contribuția de la bugetul național este de 1.234.092,19 lei, iar contribuția de la bugetul local este de 88.149,00 lei.

Perioada de implementare a noului contract este de 55 de luni, urmând sa îşi înceteze valabilitatea la data finalizării POIM 2014-2020.

Reamintim faptul că în vederea accesării acestui al cincilea program major de investiţii în cadrul POIM, Compania de Apa SOMEŞ S.A. şi autoritățile publice din aria deservită, în principal Consiliul Județean Cluj în calitate de acționar majoritar, intenționează sa atragă de la Uniunea Europeană o sumă de peste 350 milioane Euro, destinați atât continuării lucrărilor de extindere şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare în mediul urban, cât mai ales realizarea de astfel de lucrări în mediul rural din aria deservită, în vederea conformării la condiţionalităţile asumate de România prin Capitolul de Mediu al Tratatului de aderare la UE.

 

Program cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

Departamentul Comunicare&Clienţi

E-mail: public.relations@casomes.ro

Comunicat Retea muzee

Muzeul Apei intra in reteaua globala a muzeelor apei sub egida UNESCO

Recunoaștere internațională pt. Compania de Apă Someș

Comunicat premiu

Întreruperile de apă se anunță prin SMS

Începând cu data de 15 Septembrie 2016, Compania de Apă SOMEȘ S.A. pune la dispoziția tuturor utilizatorilor din județele Cluj și Sălaj facilitatea de a primi prin SMS pe telefonul mobil, anunțurile programate (într-o primă etapă) de întrerupere a apei potabile, adică lucrările care sunt planifícate cu cel puțin 24 de ore înainte, în vederea executării unor lucrări de modernizare, extindere s.am.d. a rețelelor de apă.

Mesajele SMS vor fi transmise tuturor beneficiarilor din zona deservită care își înscriu voluntar numărul de telefon mobil în baza de date care este întocmită de către Companie în acest sens.

Anunțurile de întrerupere vor fi transmise strict beneficiarilor care locuiesc în zona care urmează a fi afectată de lucrările programate.

În cazul condominiilor/blocurilor (Asociațiilor de locatari/proprietari) serviciul va fi disponibil tuturor locatarilor. Rugăm administratorii/președinții Asociațiilor să comunice această informare tuturor locatarilor, pentru a-și putea exprima opțiunea cu privire la înscrierea în baza de date.

Vă informăm pe această cale că în perioada 2017-2023, Compania de Apă SOMEȘ va derula în multe din localiățile urbane și rurale din județele Cluj și Sălaj un al 5-lea program major de investiții cu cofinațare din partea Uniunii Eeuropene, pentru modernizarea, în continuare, și reabilitarea infrastructurii, în cadrul căruia este posibil să se realizeze lucrări care să impună întreruperi planifícate a furnizarii serviciului.

     Comunicarea numărului de telefon, se poate face pe adresa de e-mail cassa@casomes.ro având precizat:

 • Nume prenume
 • Adresa exactă și completă de domiciliu/rezidență (importantă deoarece comunicarea întreruperilor se va face strict către locuitorii zonei/străzii afectate).
 • Număr de telefon mobil

Pentru cei care nu au acces la e-mail, înscrierea în baza de date pentru primirea anunțurilor SMS se poate face, începand cu data de 1 Iulie 2016 și printr-o solicitare scrisă depusă la Registratura Companiei din Cluj-Napoca sau la sediul sucursalelor din județele Cluj și Sălaj.

Un mesaj SMS de confirmare a înscrierii în baza de date va fi transmis pe numarul de telefon mobil furnizat.

Menționăm că societatea noastră este înregistrată ca operator de date cu caracter personal și ca atare, datele beneficiarilor nu pot fi utilizate în alte scopuri.

 

SERVICIUL COMUNICARE&CLIENȚI

Programare citiri contoare NOIEMBRIE 2017

Citirea apometrelor de branşament (apă rece) la asociaţiile de proprietari racordate la sistemul centralizat de încălzire, pentru luna NOIEMBRIE 2017, se va efectua după următorul program:

 

CARTIERELE:

MĂNĂŞTUR, PLOPILOR, ZONA CENTRALĂ, BACIU,

VÂNĂTORULUI, B-DUL MUNCII

LUNI: 27 Noiembrie 2017

 

CARTIERELE:

MĂRĂŞTI, ZORILOR

MARȚI: 28 Noiembrie 2017

 

CARTIERELE:

GHEORGHENI, NICOLAE TITULESCU, GRIGORESCU

MIERCURI: 29 Noiembrie 2017

Convocator și Hotărâri AGA

Convocator AGA ordinara 12 dec.

Hotararea AGA nr. 38 din 20 nov. 2017

Hotararea AGA nr. 37 din 20 nov. 2017

Hotatarea AGA nr. 36 din 18 sept. 2017

Hotararea AGA nr. 35 din 20 iunie 2017

Hotararea AGA nr. 34 din 20 iunie 2017

Hotararea AGA nr. 33 din 29 mai 2017

Hotararea AGA nr. 32 din 7 apr. 2017

Hotararea AGA nr. 31 din 27 feb. 2017

Hotararea AGA nr. 30 din 16 feb. 2017

Hotararea AGA nr. 29 din 7 feb. 2017

Hotararea AGA nr. 28 din 17 ianuarie 2017

Hotararea AGA nr. 27 din 12 sept. 2016

Hotararea AGA nr. 26 din 27 mai 2016

Hotararea AGA nr. 25 din 25 mai 2016

Hotararea AGA nr. 24 din 9 martie 2016

Hotararea AGA nr. 23 din 3 sept. 2015

Hotararea AGA nr. 22 din 29 mai 2015

Hotararea AGA nr. 21 din 29 mai 2015

Hotararea AGA nr. 20 din 4 martie 2015

 

Lista citiri contoare Septembrie 2017 si arhiva citiri contoare 2015, 2016, 2017

LIS_10_2017

LIS_9_2017

LIS_8_2017

LIS_7_2017

LIS_6_2017

LIS_5_2017

LIS_4_2017

LIS_3_2017

LIS_2_2017

LIS_1_2017

LIS_12_2016

LIS_11_2016

LIS_10_2016

LIS_9_2016

LIS_8_2016

LIS_7_2016

LIS_6_2016

LIS_5_2016

LIS_4_2016

LIS_3_2016

LIS_2_2016

LIS_1_2016

LIS_12_2015

LIS_11_2015

LIS_10_2015

Lis _09_2015

LIS_8_2015

LIS_7_2015

LIS_6_2015

LIS_5_2015

LIS_4_2015

LIS_3_2015

LIS_2_2015

LIS_1_2015