ATAF

În spiritul transparenței cu care v-am obișnuit, avem plăcerea să vă informăm că, înainte chiar de finalizarea programului de investiții derulat în perioada 2007-2015, accesat de către Compania de Apă SOMEȘ S.A. cu co-finanțarea Uniunii Europene, se pregăteau deja noi investiții.

În cadrul contractului ”Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2010” se întocmește studiul de fundamentare a lucrărilor viitoare de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare existente, precum și de înființare de rețele noi aflate atât în mediul urban cât și în zona rurală din cele două județe, cu intenția ca toți benefiaciarii noștri să dispună de servicii de aceeași calitate.