All posts in Uncategorized

Întreruperi apă remediere avarii, MARȚI 20 Octombrie – Cluj-Napoca, Popești, Corușu, Săliștea Nouă

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări de remediere avarii şi reabilitare a reţelei de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile/se va asigura furnizarea apei cu presiune scăzută după cum urmează:

MARȚI, 20 OCTOMBRIE 2020

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Nichita Stănescu (parțial); str. Vasile Stoica (parțial);
  2. Str. Teodor Mihali între Calea Dorobanților și aleea Slănic;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 16:00;

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Valea Seacă; str. Augustin Maior; str Valter Mărăcineanu până în localitatea Popești;  

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 18:00;

Localitățile: Popești, Corușu, Săliștea Nouă;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 18:00;

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Întreruperi apă lucrări programate, MARȚI 20 Octombrie, Apahida

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la stația de hidrofor, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

MARȚI, 20 OCTOMBRIE 2020

Localitatea: Apahida

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Pietroasa (parțial); str. Nouă; str. Mică;  

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-14:00;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Întreruperi apă lucrări programate, MARȚI 27 Octombrie, Sânnicoara

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

MARȚI, 27 OCTOMBRIE 2020

Localitatea: Sânnicoara

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Răsăritului;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-17:00;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Comunicat de presă-Un nou contract semnat în cadrul programului POIM Cluj-Sălaj

Vineri, 16 Octombrie a.c. la sediul Companiei de Apă Someș S.A. va avea loc semnarea contractului de servicii “Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului major Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj-Sălaj, în perioada 2014-2020”, parte integrantă a programului de investiții POIM cu cofinanțarea UE în valoare de peste 355 Milioane de Euro derulat de Compania de Apă Someș S.A.

Contractul are o valoare de 27.433.500,00lei fără TVA. Serviciile vor viza supervizarea a 25 de contracte de lucrări din județele Cluj și Sălaj și a unui contract de produse, care se va desfășura în conformitate cu legislația națională privind execuția de lucrări cu sau fără proiectare în sarcina Antreprenorului.

Acest contract de servicii, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Încep lucrările de alimentare cu apă în șapte comune din județul Sălaj

Luni, 12 Octombrie a.c. la sediul Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa (ADI) din Zalău va avea loc semnarea contractului de lucrări “Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Vârșolț – Crasna – Ban – Cizer”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 49.359.713,22 Lei fără TVA, cu o durată de execuție de 24 luni. Lucrările vor viza înființarea a peste 121 km de conducte de aducțiune și rețele de distribuție, cu 2494 branșamente, construirea a 5 stații de pompare și 7 rezervoare cu o capacitate totală de 1300 mc. Rețelele sunt prevăzute cu SCADA în vederea integrării în sistemul de monitorizare automată existent la nivel regional.

Lucrările la infrastructura de apă și canalizare propuse se vor executa pe raza Unităților Administrativ Teritoriale din Vârșolț, Crasna, Horoatu Crasnei, Bănișor, Cizer, Pericei, Meseșenii de Jos, respectiv în 14 localități aparținătoare.

Acest contract de lucrări, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Comunicat de presă- Începe furnizarea apei potabile în localitatea Pădureni, comuna Chinteni

Azi, 25.09.2020 va începe furnizarea apei în localitatea Pădureni, comuna Chinteni, județul Cluj, în urma recepției lucrărilor din cadrul contractului “Alimentarea cu apă în localitatea Pădureni, comuna Chinteni, județul Cluj”.

Valoarea finală a lucrărilor executate a fost de 3,023,791,33 lei fără TVA, iar finanțarea a fost asigurată din fondul IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) al Companiei de Apă Someș S.A.  constituit din redevența și impozitul pe profit ale Consiliului Județean Cluj. 

Lucrările au constat în realizarea a 15,4 km rețea de alimentare cu apă, 137 de branșamente, 2 stații de pompare și un rezervor de înmagazinare apă suprateran din oțel galvanizat cu volumul de 100 mc. 

Biroul Relații Publice și Mass-Media

Compania de Apă Someș S.A.

Anunț furnizare apă după program – localitățile Preluci, Lozna, Valea Leșului (județul Sălaj)

BULETIN INFORMATIV

          Urmare a efectelor temperaturilor foarte ridicate însoțite de creșterea consumului de apă inclusiv pentru alte scopuri (udat grădini, etc.) decât cele strict gospodărești, se impune instituirea de către Sucursala Zalău a Companiei de Apă SOMEȘ S.A., a unui program de furnizare a apei în localitățile: Românași, Chichișa, Romița, Poarta Sălajului, Fântânele –Rus și Rus din județul Sălaj, astfel:

Localitatea afectată   Orar furnizare apă
Preluci, Lozna luni-vineri, între orele 08:00-14:00
sâmbătă-duminică – o zi da, o zi nu
Valea Leșului zilnic, între orele 14:00-07:00 AM

Menționăm că în perioadele în care se furnizează apa după program în localitatea Rus, beneficiază de apă potabilă și majoritatea gospodăriilor din localitatea Fântânele – Rus, exceptând consumatorii din zonele înalte.

Sucursala Zalău a Companiei de Apă SOMEȘ S.A. depune eforturi pentru scurtarea timpului de furnizare a apei după program, dar situația creată de regimul termic este independentă de voința societății noastre.

            Rugăm clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată

            Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și reamintim totodată ca legislația în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. Aceste prevederi sunt cuprinse și în contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat de CASSA cu fiecare client. De aceea reluăm rugămintea adresată utilizatorilor din localitățile amintite, din mediul rural în general, de a nu folosi apa din sistemul public pentru udatul serelor sau grădinilor.

            Telefon Dispecerat: 0260/612387

SERVICIUL CLIENȚI

Anunț lipsă apă

BULETIN INFORMATIV

Datorită regimului termic ridicat din ultima perioadă și a creșterii consumului de apă, se asigură furnizarea apei cu intermiteță a localităților:

  1. Dumbrava;
  2. Năoiu, Cojocna, Dezmir, Pata, Corpadea, Suatu, Frata, Cămărașu, Valea Largă, Iacobeni, Ceanu Mare, Pălatca, Sâmboleni, Dâmburile, Săliștea Nouă;

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Comunicat de presă Finalizare contract alimentare cu apă în localitățile Casele Micești și Sălicea

Finalizare contract alimentare cu apă în localitățile Casele Micești și Sălicea

Comunicat de presă-Noile prețuri au intrat în vigoare de la 1 Iulie

Compania de Apă Someș S.A. anunță că noile prețuri/tarife pentru care s-a comunicat intenția de ajustare în cursul lunii Iunie, au intrat în vigoare de la 1 Iulie 2020, după cum urmează:

        Preț apă potabilă:             3,85 lei/mc inclusiv TVA (9%)

        Tarif canalizare-epurare:   4,09 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei tarifare) în perioada 2017-2023, conform hotărârii nr. 12/2.10.2018 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare nr. 225 aferent programului POIM Cluj-Sălaj, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Compania de Apă Someș S.A.

În cadrul programului POIM Cluj-Sălaj pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare-epurare, Compania de Apă Someș S.A. a atras o a cincea finanțare în valoare totală de peste 350 Milioane Euro, lucrările în cadrul acestui program derulându-se în perioada 2020-2023.

Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr.72/28.05.2020 și se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.