All posts in Uncategorized

Întreruperi apa remediere avarii, 12 august – Cluj-Napoca, Husia, Rona, Gârceiu, Treznea, Crișeni

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări de remediere avarii şi reabilitare a reţelei de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile/se va asigura furnizarea apei cu presiune scăzută după cum urmează:

MIERCURI, 12 AUGUST 2020

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate: ;

 1. Str. Govora numerele : 6; 6/A; 8; 16; P.T. Govora;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 14:00;

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate: ;

 1. Str. G-ral Dragalina; str. Mamaia;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 17:00;

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate: ;

 1. Str.Aron Densusianu;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 16:00;

Localitatea: Gârceiu (județul Sălaj)

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 14:00

Localitățile: Rona; Husia (județul Sălaj)

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 16:00;

Localitatea: Treznea (județul Sălaj)

Strada/lista străzilor afectate: ;

 1. Str. Răchițele nr. 15 – 50, nr. 230-260;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 17:00

Localitatea: Crișeni (județul Sălaj)

Strada/lista străzilor afectate: ;

 1. Zona industrială;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 15:00

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Întreruperi apă lucrări programate 12 August, Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

MIERCURI, 12 AUGUST 2020

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

 1. Str. Ostașilor; str. Caransebeș între str. Ciocanului și str. Caransebeș nr.1;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-19:00;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Anunț furnizare apă după program – localitățile Ileanda, Bizușa, Fântânele-Rus, Rus, Românași, Chichișa, Romița, Poarta Sălajului (județul Sălaj)

BULETIN INFORMATIV

          Urmare a efectelor temperaturilor foarte ridicate însoțite de creșterea consumului de apă inclusiv pentru alte scopuri (udat grădini, etc.) decât cele strict gospodărești, se impune instituirea de către Sucursala Zalău a Companiei de Apă SOMEȘ S.A., a unui program de furnizare a apei în localitățile Ileanda, Bizușa, Românași, Chichișa, Romița, Poarta Sălajului, Fântânele –Rus și Rus din județul Sălaj, astfel:

Localitatea afectată   Orar furnizare apă
Ileanda, Bizușa   zilnic, între orele 08:00-20:00
Fântânele – Rus   zilnic, între orele 21:00-09:00
Rus   zilnic, între orele 09:00-21:00
Românași, Chichișa, Romița, Poarta Sălajului zilnic, între orele 06:00-09:00                           și 18:00-21:00
Rona, Husia Perioada 12-23 august,  zilnic între orele 16:00-18:00

Menționăm că în perioadele în care se furnizează apa după program în localitatea Rus, beneficiază de apă potabilă și majoritatea gospodăriilor din localitatea Fântânele – Rus, exceptând consumatorii din zonele înalte.

Sucursala Zalău a Companiei de Apă SOMEȘ S.A. depune eforturi pentru scurtarea timpului de furnizare a apei după program, dar situația creată de regimul termic este independentă de voința societății noastre.

            Rugăm clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată

            Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și reamintim totodată ca legislația în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. Aceste prevederi sunt cuprinse și în contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat de CASSA cu fiecare client. De aceea reluăm rugămintea adresată utilizatorilor din localitățile amintite, din mediul rural în general, de a nu folosi apa din sistemul public pentru udatul serelor sau grădinilor.

            Telefon Dispecerat: 0260/612387

SERVICIUL CLIENȚI

Anunț lipsă apă

BULETIN INFORMATIV

Datorită regimului termic ridicat din ultima perioadă și a creșterii consumului de apă, se asigură furnizarea apei cu intermiteță a localităților:

 1. Dumbrava;
 2. Năoiu, Cojocna, Dezmir, Pata, Corpadea, Suatu, Frata, Cămărașu, Valea Largă, Iacobeni, Ceanu Mare, Pălatca, Sâmboleni, Dâmburile, Săliștea Nouă;

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Comunicat de presă Finalizare contract alimentare cu apă în localitățile Casele Micești și Sălicea

Finalizare contract alimentare cu apă în localitățile Casele Micești și Sălicea

Anunț

COMPANIA DE APA SOMES  S.A– titular al proiectului  – Optimizarea alimentarii cu apa in localitatile Popesti si Corusu, comuna Baciu, jud. Cluj– anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Optimizarea alimentarii cu apa in localitatile Popesti si Corusu, comuna Baciu, jud. Cluj”, propus a fi amplasat in comuna Baciu, satele Popesti si Corusu fnr., judetul Cluj.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722,  fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmcj.anpm.ro.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj

Comunicat de presă-Noile prețuri au intrat în vigoare de la 1 Iulie

Compania de Apă Someș S.A. anunță că noile prețuri/tarife pentru care s-a comunicat intenția de ajustare în cursul lunii Iunie, au intrat în vigoare de la 1 Iulie 2020, după cum urmează:

        Preț apă potabilă:             3,85 lei/mc inclusiv TVA (9%)

        Tarif canalizare-epurare:   4,09 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei tarifare) în perioada 2017-2023, conform hotărârii nr. 12/2.10.2018 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare nr. 225 aferent programului POIM Cluj-Sălaj, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Compania de Apă Someș S.A.

În cadrul programului POIM Cluj-Sălaj pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare-epurare, Compania de Apă Someș S.A. a atras o a cincea finanțare în valoare totală de peste 350 Milioane Euro, lucrările în cadrul acestui program derulându-se în perioada 2020-2023.

Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr.72/28.05.2020 și se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

ANUNȚ IMPORTANT

Luăm toate măsurile pentru a reduce riscurile!

Stimați utilizatori,

În contextul măsurilor aferente stării de alertă, Compania de Apă Someș S.A. anunță publicul și utilizatorii că începând de Luni, 18 Mai, NU se mai permite accesul vizitatorilor și clienților în sediile Societății din județele Cluj și Sălaj, DECÂT cu mască de protecție.

De asemenea NU va mai fi permis accesul vizitatorilor și utilizatorilor în incintele Companiei dacă temperatura corporală măsurată la fața locului este mai mare de 37,3°C.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

Program de lucru la punctele de relații cu clienții

Program de lucru la punctele de interfață cu clienții

Ghișee Facturare Sediu Central

Luni-Vineri      07:30 – 18:00

Ghișee Facturare Astoria

Luni-Joi   08:00 – 15:30

Vinei        08:00 – 13:00

Ghișeu Contracte

Luni-Joi           08:00 – 15:30

Vineri              08:00 – 13:00

Ghișeu Avizare

(depunere documentații avize)

Luni-Joi           08:00 – 10:00

Ghișeu Avizare

(ridicare documentații avize)

Luni-Joi           13:00 – 15:00

Ghișeu Registratură

Luni-Joi           07:30 – 16:00

Vineri              07:30 – 13:30

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

Organizația Mondială a Sănătății – Apa, canalizarea, igiena și gestionarea deșeurilor în cazul virusului COVID 19 – 19 Martie 2020

World Health Organization – Water, sanitation, hygene, and waste management for the COVID-19 virus – 19 March 2020

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

Conditii

 • Aceasta indrumare provizorie completeaza documentele de prevenire si control a infectiei(PCI) prin rezumarea indrumarii OMS privind apa, canalizarea si deseurile, relevante pentru virusuri, inclusiv pentru coronavirus. Este destinat pentru furnizorii de apa si canalizare si furnizori de servicii medicale care doresc sa stie mai mult despre apa, canalizare si riscurile si practicile de igiena (spalat).

Furnizarea de apa sigura, canalizare si conditiile de igiena sunt esentiale pentru protejarea sanatatii umane in timpul tuturor focarelor de boli infectioase, inclusiv in cazul infectiei cu COVID-19. Asigurarea unor practici bune si aplicate in mod consecvent in materie de spalare si gestionare a deseurilor in comunitati,locuinte, scoli, piete si unitati de asistenta medical ava contribui la prevenirea transmiterii virusului COVID-19 de la om la om.

Cele mai importante informatii privind ghidul WASH(apa, sanitatie, igiena) si virusul COVID-19, sunt rezumate aici:

 • Igiena constanta si adecvata a mainilor este una dintre cele mai importante masuri care pot fi utilizate pentru a preveni infectia cu COVID-19. Practicienii ghidului WASH(apa, sanitatie,igiena) trebuie sa lucreze pentru a permite o frecventa mai mare si igiena regulata a mainilor prin imbunatatirea facilitatilor si utilizarea  tehnicilor de schimbare comportamentale cu rezultat dovedit.
 • Orientarile OMS privind gestionarea in conditii de siguranta a serviciilor de apa potabila si salubritate se aplica focarului infectiei cu COVID-19. Nu sunt necesare masuri suplimentare. Dezinfectia va facilita o dezinfectie mai rapida a virusului COVID-19.
 • Multe beneficii comune vor fi realizate prin gestionarea in conditii de siguranta a apei si a serviciilor de salubrizare si prin aplicarea practicilor bune de igiena.

In present nu exista dovezi cu privire la supravietuirea virusului COVID-19 in apa potabila sau in apele uzate. Structura morfologica si chimica a virusului COVID-19 sunt similar cu cele ale altor coronavirusuri umane pentru care exista date atat privind supravietuirea in mediu, cat si masuri eficiente de inactivare. Prezentul document se bazeaza pe baza de probe si indrumarile OMS cu privire la modul de protective impotriva virusurilor din apele uzate si apa potabila. Prezentul document va fi actualizat pe masura ce devin disponibile noi informatii.

 1. Transmiterea COVID-19

Exista doua cai principale de transmitere a virusului COVID-19: respirator si de contact. Picaturile respiratorii sunt generate cand o persoana infectata tuseste sau stranuta. Orice persoana care este in contact strans cu cineva care are simptomele respiratorii (stranut, tuse) prezinta riscul de a fi expusa la picaturi respiratorii potential infectioase. De asemenea, picaturile pot ateriza pe suprafete unde virusul poate ar putea ramane viabil; astfel, mediul imediat al unui individ infectat poate servi ca sursa de transmitere (transmisia de contact).

Aproximativ 2-10% din cazurile confirmate cu COVID-19 , prezinta diaree si doua studii au detectat fragmente ARN viral COVID-19 in materia fecala la pacientii cu COVID-19. Cu toate acestea , un singur studiu a cultivat virusul COVID-19 dintr-un singur specimen de scaun. Acolo nu au existat rapoarte de transmitere orala a virusului COVID-19.

 • Persistenta virusului COVID-19 in apa potabila, materii fecale si canalizare si pe suprafete

Desi persistenta in apa potabila este posibila, nu exista nici o dovada provenita de la coronavirusurile umane surogat ca acestea sunt prezente in surse de apa de suprafata sau subterane sau sunt transmise prin apa potabila contaminate. Virusul COVID-19 eate un virus invaluit cu o membrana exterioara fragila. In general, virusurile invelite sunt mai putin stabili in mediu si sunt mai sensibili la oxidanti, cum ar fi clor. Desi pana acum nu exista dovezi despre supravietuirea virusului COVID-19 in apa sau canalizare, este probabil ca virusul sa devina inactiv semnificativ mai rapid decat virusurile care nu sunt invelite, virusuri enterice umane cu transmisie cunoscuta prin apa (cum ar fi adenovirusurile, norovirusul, rotavirusul si hepatita A). De exemplu, un studiu a descoperit ca un surogat uman al coronavirusului a supravietuit doar doua zile in apa de la robinet declorinata si in apele uzate din spital la 20 grade Celsius. Alte studii arata ca, coronavirusurile umane prin care se transmite gastroenterita si virusul hepatita de soarece au o scadere de 99,9% in caz de expunere 2 zile la 23 grade C si 2 saptamani la 25 grade C. Caldura, PH ridicat sau mic, lumina soarelui si dezinfectantii obisnuiti (cum ar fi clorul) toate faciliteaza moartea virusului.

Nu este sigur cat timp supravietuieste virusul  care provoaca COVID-19 pe suprafete, dar se pare ca se poate comporta cu alte coronavirusuri.O recenzie recenta a supravietuirii coronavirusurilor umane pe suprafete a constatat o variabilitate mare de la 2 ore pana la 9 zile. Timpul de supravietuire depinde de a numarului de factori, inclusiv tipul de suprafata, temperature, umiditate relative si tulpina specifica a virusului. Aceeasi reviziure a mai constatat ca o inactivare eficienta ar putea fi obtinuta intr-un minut folosind dezinfectanti obisnuiti, cum ar fi 70%etanol sau hipoclorit de sodiu(pentru detalii, vezi Practici de curatare).

 • Pastrarea in siguranta a aprovizionarii cu apa

Virusul COVID-19 nu a fost detectat in sursele apa potabila sip e baza dovezilor actuale, riscul pentru sursele de apa este scazut. Studii de laborator a surogatului coronavirus care au avut loc in medii bine controlate , au indicat ca virusul ar putea ramane infectios in apa contaminate cu materii fecale timp de mai multe zile, pana la saptamani.

Se pot lua o serie de masuri pentru imbunatatirea sigurantei apei, incepand cu protejarea sursei de apa, a statiei de tratare la punctul de distributie, colectare sau consum; si asiguradu-se ca apa tratata este depozitata in siguranta la domiciliu, in containare curatate  regulat si acoperite.

Metode traditionale , centralizate de tratare a apei care utilizeaza filtrarea si dezinfectarea ar trebui sa inactiveze virusul COVID-19. S-a dovedit ca si alte coronavirusuri umane sunt sensibile la clorura si dezinfectare cu ultraviolete(UV). Deoarece virusurile invelite sunt inconjurate de o membrana de celula lipida , care nu este robusta, virusul COVID-19 este probabil sa fie cel mai sensibil la clor si la alte procese de dezinfectie oxidante decat alte multe virusuri, cum ar fi virusul coxsackie , care are un strat proteic.Pentru o dezinfectie centralizata eficienta, ar trebui sa existe o concentratie reziduala al clorului liber mai mare sau egal cu 0.5 mg/L dupa cel putin 30 de minute de timp de contact la PH mai mare de 8.0. Un reziduu de clor ar trebui pastrat pe intregul sistem de distributie. Sau nanomembrane performante

In locuri unde tratarea centralizata a apei si conductele sigure de alimentare cu apa nu sunt disponibile,o serie de tehnologii de tratare a apei menajere sunt eficiente in eliminarea sau distrugerea virusurilor, inclusiv fierberea sau utilizarea de filtre ultra performante  ultrafine sau nanomembrane performante, iradiere solara si in apele fara turbiditate, iradierea UV si doze corespunzatoare de clor liber.

 • Gestionarea in siguranta a apelor uzate si a deseurilor fecale

Nu exista dovezi ca virusul COVID-19 a fost transmis prin sisteme de canalizare cu sau fara statii de tratare a apei. In plus, nu este nici o dovada ca, muncitorii de la statiile de tratare a apei uzate au contractat sindromul respirator acut sever (SARS) care este provocat de ul alt tip de coronavirus care a provocat un focar mare de boli respiratorii acute in 2003. Ca parte a unei politici de sanatate publica integrata, apele uzate transportate in sistemele de canalizare ar trebui sa fie tratate in statii centralizate bine concepute si bine gestionate de ape uzate. Fiecare etapa a tratamentului (de asemenea ca si timp de retentie si dilutie) rezulta o reducere o reducere suplimentara a riscului potential. Un iaz de stabilizare a deseurilor (un iaz de oxidare sau o laguna) este in general, considerat o tehnologie practica si simpla de tratare a apelor uzate , deosebit de potrivita  pentru distrugerea agentilor patogeni, ca si numar de retentie relativ mare ( 20 de zile sau mai mult) combinat cu lumina solara, niveluri crescute de PH, activitati biologice si alti factori care servesc la distrugerea agentului patogen.O ultima etapa de dezinfectie poate fi luata in considerare daca statiile de tratare a apei uzate existente nu sunt optimizate pentru a eminina virusuri. Ar trebui aplicate cele mai bune practici pentru protectia sanatatii lucratorilor din statiile de tratare. Muncitorii trebuie sa poarte echipament personal adecvat pt protectie (EPP), care include articole de imbracaminte de protectie, manusi, cizme,, ochelari de protectie sau scut pentru fata si o masca;ar trebui sa efectueze frecvent igiena mainilor; ar trebui sa evite atingerea ochilor, nasului si a gurii fara spalarea mainilor.

WASH(apa, sanitatia, igiena) in conditii de ingrijire a sanatatii

Recomandarile existente privind apa, canalizarea si igiena , masurile din cadrul asistentei medicale sunt importante pentru asigurarea asistentei medicale  adecvate pentru pacienti si protejarea pacientilor, a personalului si ingrijitori cu riscuri de infectie. Urmatoarele actiuni sunt deosebit de importante: (i) gestionarea in siguranta a excremente (materii fecale si urina), inclusiv asigurarea ca nimeni nu intra in contact cu acestea si ca eeste tratat si eliminat corect;(ii) angajarea intr-o igiena frecventa  a mainilor , folosindu-se tehnici adecvate;(iii) punerea in aplicare a curatarii periodice si a practicilor de dezinfectie;(iv) gestionarea in siguranta a deseurilor medicale. Alte masuri importante includ asigurarea furnizarii unei cantitati suficiente de apa potabila personalului, ingrijitorilor si pacientilor; asigurarea ca igiena personala poate fi mentinuta, inclusiv igiena mainilor, pentru pacienti, personal si ingrojitori; spalarea in mod regulat a lenjeriei de pat si a hainelor pacientilor; furnizarea de toalete adecvate si accesibile (inclusiv facilitati separate pentru cazuri confirmate si suspectate de infectie cu COVID-19); si segregarea si eliminarea in conditii de siguranta a deseurilor medicale. Pentru detalii despre aceste recomandari, consultati Standardele esentiale de sanatate de mediu in ingrijirea sanatatii.

            1.Practici de igiena mainilor

Igiena mainilor este extrem de importanta.Curatarea mainilor cu sapun si apa sau o dezinfectare a mainilor cu alcool trebuie efectuate conform instructiunilor cunoscute sub numele” Cele 5 momente ale mele pentru igiena mainilor”. Daca mainile nu sunt vizibil murdare, metoda preferata este efectuarea igienei mainilor prin dezinfectarea mainilor cu alcool timp de 20-30 de secunde folosind tehnici adecvate. Cand mainile sunt vizibil murdare, ele trebuie spalate cu apa si sapun timp de 40-60 de secunde folosind tehnica adecvata. Igiena mainilor ar trebui sa fie efectuata in toate cele cinci momente, inclusiv inainte de a pune echipamentul personal de protectie (EPP) si dupa scoaterea lui, la schimbarea manusilor, dupa orice contact cu un pacient suspect sau confirmat cu infectia cu COVID-19 sau deseurile acestora, dupa contactul cu oricare secretii respiratorii, inainte de a manca si dupa utilizarea toaletei. Daca nu sunt disponibile dezinfectarea mainilor cu alcool si spalarea cu sapun, exista varianta de a folosi apa clorinata(0.05%) pentru spalarea mainilor, dar nu este ideala deoarece utilizarea frecventa poate duce la dermatita, ceea ce ar putea creste riscul de infectie si astm si pentru ca dilutiile preparate ar putea fi inexacte.Cu toate acestea, daca nu sunt disponibile sau fezabile alte optiuni , folosirea apei clorinate pentru spalarea mainilor este o optiune.

Instalatiile functionale de igiena a mainilor ar trebui sa fie disponibile pentru toti lucratorii din domeniul sanatatii in toate punctele de ingrijire si in zonele in care echipamentele de protectie personale sunt imbracate si dezbracate. In plus, facilitatile functionale pentru igiena mainilor ar trebui sa fie disponibile pentru toti pacientii, membrii ai familiei si vizitatori si ar trebui sa fie disponibile la o distanta de 5m de toalete, ca si in salile de asteptare, salile de luat masa si alte zone publice.

            2.Canalizarea si instalatiile sanitare

Persoanele suspecte sau confirmate cu virusul COVID-19 ar trebui sa dispuna de propria lor toaleta sau latrina care sa aiba o usa care se inchide pentru a o separa de camera pacientului. Tragere apei la toaleta trebuie sa functioneze corect si trebuie sa aiba clapete de drenare in stare de functionare. Cand este posibil, tragerea apei ar trebui sa se faca cu capacul toaletei lasat in jos, pentru a preveni imprastierea picaturilor si norii de aerosol. Daca nu este posibil sa se ofere toalete separate, toaleta ar trebui sa fie spalata si dezinfectata cel putin de doua ori pe zi de catre personalul de curatenie instruit si care poarta echipament de protectie personal ( combinezon, manusi, cizme, masca si un scut sau ochelari).Mai departe si in concordanta cu ghidul existent, personalul si personalul medical trebuie sa aiba toalete distincte de cele ale pacientilor.

OMS recomanda utilizarea unor instalatii sanitare standard bine intretinute , cum ar fi scurgeri de baie etansate si clapete de refulare pe stropitoare si robinete pentru a preveni ca materiile fecale aerosolizate sa intre in instalatie sau in sistemul de ventilatie, impreuna cu epurare standard a apelor. Instalatiile defectuoase si un sistem defectuos de ventilatie al aerului au fost factori care au contribuit la raspandirea coronavirului SARS intr-un apartament situat la inaltime, int-o cladire din Hong Kong in anul 2003. Ingrijorari similar au fost  ridicate cu privire la raspandirea virusului COVID-19 din cauza toaletelor defecte din cladirile cu apartamante inalte. Daca instalatiile de asistenta medicala sunt conectate la canalizare, ar trebui efectuata o evaluare a riscurilor pentru a confirma ca apele uzate sunt cuprinse in interiorul sistemului ( adica, sistemul nu are scurgeri) inainte de sosirea sa la un loc de tratament sau de eliminare functional, sau ambele. Riscuri referitoare la adecvarea sistemului de colectare sau la metode de tratament si de eliminare  trebuie evaluate dupa o abordare de planificare a sigurantei, cu puncte critice de control prioritare pentru atenuare.

Pentru unitati mai mici de asistenta medicala cu resurse rreduse, daca conditiile de spatiu si locale permit, latrinele pot fi optiunea preferata. Trebuie luate masuri de precautie standard pentru a preveni contaminarea mediului inconjurator cu excremente. Aceste masuri de precautie includ asigurarea existentei a cel putin 1,5 m intre fundul putului si panza freatica (ar trebui sa se acorde mai mult spatiu nisipuri, pietrisuri si formatiuni fisurate)si ca latrinele sunt localizate la cel putin 30m orizontal fata de orice sursa de apa freatica (inclusiv puturi de mica adancime cat si puturile forate). Daca exista un nivel ridicat de masa subterana sau lipsa de spatiu pentru a sapa gropi , excrementele trebuie pastrate in containere impermeabile de depozitare si lasate atat timp cat este posibil sa permita reducerea nivelului de virus , inainte de a-l muta in afara locului pentru un tratament suplimentar sau eliminaerea in conditii de siguranta, sau ambele. Un sistem cu doua tancuri cu rezervoare paralele ar ajuta la facilitarea inactivarii prin maximizarea timpului de retentive, deoarece un rezervor ar putea fi folosit pana la umplere, apoi lasat sa stea in timp ce urmatorul rezervor este umplut. O atentie deosebita ar trebui luata pentru a evita stropirea si eliberarea picaturilor in timpul curatarii sau a golirii rezervoarelor.

            3.Toaletele si manipularea materiilor fecale

Este esentiala igiena mainilor atunci cand este suspectat sau este contact direct cu materiile fecale (daca mainile sunt murdare , atunci este preferabil folosirea sapunului si a apei in locul utilizarii unei dezinfectii cu alcool). Daca pacientul nu este in masura sa foloseasca o latrina, excrementele ar trebui sa fie colectate fir intr-un scutec sau intr-un pat curat si aruncate imediat si cu atentie intr-o toaleta separate sau latrina utilizate numai pentru cazuri suspecte sau confirmate cu COVID-19. In toate masurile de ingrijire a sanatatii, inclusive in cazurile suspecte sau confirmate cu COVID-19, materiile fecale trebuie tratate ca bio-risc si manipulate cat mai putin este posibil. Oricine manipuleaza materii fecal ear trebui sa urmeze masurile de precautie pentru contact si picaturi sis a utilizeze echipamentul personal de protectie (EPP) pentru a preveni expunerea, inclusive combinezoane cu maneca lunga, manusi, cizme, masti si ochelari sau scut de fata. Daca se utilizeaza scutece, acestea ar trebui aruncate ca deseuri infectioase asa cum ar fi in toate situatiile. Muncitorii ar trebui sa fie instruiti in mod corespunzator despre modul in care se pun, se folosesc si se scot echipamentele personale de protectie (EPP) astfel ca aceste bariere de protectie sa nu fie inculcate. Daca echipamentele personale de protective (EPP) nu sunt disponibile sau daca oferta este limitata, igiena mainilor ar trebui sa fie practicata in mod regulat, iar muncitorii ar trebui sa pastreze cel putin 1m distanta fata de cazurile suspecte sau confirmate.

Daca se foloseste o plosca, dupa eliminarea excrementelor din aceasta, plosca ar trebui curatata cu un detergent neutru si apa, dezinfectat cu o solutie de clor de 0,5 % si apoi clatita cu apa curate; apa de clatire trebuie aruncata in o scurgere, sau o toaleta ssau o latrina. Alti dezinfectanti eficienti contin compusi de amoniu cuartenar disponibile comercial, ca de exemplu clorura de cetylpyridinium, utilizate in conformitate cu instructiunile fabricantului sau acid peroxiacetic la concentratia de 500−2000 mg/L.

Clorul este ineficient pentru dezinfectarea mediilor care conțin cantitati mari de materie organica solida si dizolvata. Prin urmare, exista un beneficiu limitat la adaugarea solutiei de clor la excremente proaspete și este posibil ca acest lucru sa poată introduce riscuri asociate cu stropirea.

            4.Golirea latrinelor si retinerea rezervoarelor si transportarea excrementelor in afara amplasamentului

Nu exista nici un motiv sa goliti latrinele si sa tineti rezervoarele cu excremente ale cazurilor suspectate sau confirmate de COVID-19, cu exceptia cazului in care sunt la capacitate. In general ,ar trebui urmate cele mai bune practici pentru administrarea in siguranta a excrementelor. Latrinele sau rezervoarele de detinere ar trebui sa fie proiectate pentru a raspunde cererii pacientilor, luand in considerare potentiale cresteri bruste ale cazurilor si ar trebui să fie un program regulat pentru golirea acestora pe baza volumele de ape uzate generate. EPP (combinezon cu maneci lungi, manusi, cizme, masti si ochelari de protecție sau un scut pentru fața) purtat in orice moment la manipularea sau transportul excretelor in afara locului și trebuie acordata o mare atentie pentru a evita stropirea. Pentru echipaje, aceasta include pomparea rezervoarelor sau descarcarea pompelor camioanelor . Dupa manipularea deseurilor și odata ce nu există nici un risc la o expunere ulterioara, persoanele ar trebui sa-și indeparteze in siguranța EPP si sa efectueze igiena mainilor inainte de a intra in vehiculul de transport. EPP murdar ar trebui introdus intr-o punga sigilata pentru o spalare in siguranta, mai tarziu in conditii de siguranta. (vezi Practici de curatare). Acolo unde nu exista tratamentul in afara locului, tratamentul in situ se poate face folosind var. Un astfel de tratament implica utilizarea unei suspensii de var de 10% adaugata la 1 parte pasta de var pentru 10 parti de deseuri.

            5.Reguli de curatare

Procedurile recomandate de curatare si dezinfectie pentru unitatile de asistenta medicala trebuie sa fie urmate in mod constant si corect. Spalarea ar trebui sa fie facuta  si toate suprafetele in care pacientii cu COVID-19 primesc ingrijiri (unitatile de tratament, centrele de ingrojire comunitare)  trebuie  curatate cel putin o data pe zi si cand un pacient eeste externat.Multi dezinfectanti sunt activi impotriva virusurilor inveliti, cum ar fi  virusul COVID-19, inclusiv dezinfectantele obisnuite utilizate in spitale. In prezent, OMS recomanda utilizarea:

 • 70% alcool etilic pentru a dezinfecta zone mici intre utilizari, cum ar fi echipamente dedicate reutilizabile( de exemplu , termometre)
 • Hipoclorit de sodiu la 0,5 %( echivalent cu 5000 ppm) pentru dezinfectarea suprafetelor.

Toate persoanele care se ocupa cu lenjeria de pat, prosoape si hainele pacientilor cu infectia COVID-19 ar trebui sa poarte EPP inainte de a atinge elementele murdare, inclusiv manusi pentru utilizare industriala, o masca, protectie pentru ochi( ochelari de protectie sau un scut de fata), un combinezon cu maneci lungi, un sort daca combinezonul nu este rezistent la fluide si cizme sau incaltaminte inchisa. Ei trebuie sa isi dezinfecteze mainile dupa expunerea la sange sau lichide corporale si dupa eliminarea EPP. Lenjeria murdara trebuie plasata in in pungi sau containere etanse, dupa indepartarea cu grija a oricarui excrement solid si asezandu-l intr-o galeata acoperita , pentru a fi arruncat intr-o toaleta sau latrina. Este recomandata spalarea la masina cu apa calda la 60-90 grade C(140-190 F) cu detergent pentru rufe.Rufele pot fi apoi uscate conform procedurilor de rutina. Daca spala la masina de spalat nu este posibile, lenjeria poate fi inmuiata in apa fierbinte si sapun intr-un tambur mare , folosind un bat pentru a a amesteca  si avand grija a se evita stropirea. Tamburul trebuie apoi golit, iar lenjeria inmuiata in 0,05 %clor timp de aproximativ 30de minute. In cele din urma, rufele trebuie clatite cu apa curata si lenjeria lasata sa se usuce complet la soare.

Daca excrementele sunt pe suprafete ( cum ar fi lenjerii sau pe podea), acestea ar trebui indepartate cu grija cu prosoape si indepartat imediat in siguranta intr-o  toaleta sau latrina. Daca prosoapele sunt de uz caznic, trebuie tratate ca deseuri infectioase; daca sunt reutilizabile, trebuie tratate ca lenjerii murdare de pat. Apoi, zona trebuie curatate si dezinfectata (cu, dde exemplu, 0,5 % solutie clor libera), urmand ghidul publicat cu privire la procedurile de curatare si dezinfectare pentru lichidele corporale varsate.

            6.Deversarea in siguranta a apei gri si a a apei utilizata la spalarea EPP , suprafete si podele

Recomendarile curente ale OMS sunt curatarea manusilor sau a sorturilor grele din plastic reutilizabile , cu apa si sapun si apoi decontaminarea lor cu solutie de  0,5% hipoclorit de sodiu , dupa fiecare utilizare.Manusi de unica folosinta (nitril ssau latex) si combinezoanele trebuie aruncate dupa fiecare utilizare si nu trebuie reutilizate;igiena mainilor trebuie efectuata dupa indepartarea EPP. Daca apa griinclude dezinfectantul folosit la curatarea anterioara, nu trebuie clorinata sau tratata din nou. Cu toate acestea, este important ca o astfel de apa sa fie aruncata in canalele de scurgere legate la un sistem septic sau canalizare sau intr- o groapa de scurgere. Daca apa grieste aruncata intr-o groapa de scurgere, groapa trebuie inchisa in spatiile unitatii de sanatate pentru a preveni alterarea si a evita pe cat posibil posibila expunere in caz de revarsare.

            7. Gestionarea in siguranta a deseurilor medicale

Ar trebui sa fie urmate cele mai bune practici pentru gestionarea in conditii de siguranta a deseurilor medicale, inclusiv atribuirea responsabilitatii si asigurarea resursei umane si materiale suficiente pentru a elimina aceste deseuri in siguranta. Nu exista dovezi ca, contactul uman direct, neprotejat in timpul manipularii deseurilor medicale a avut ca rezultat, transmiterea virusului COVID-19. Toate deseurile medicale produse in timpul ingrojirii pacientilor cu COVID-19 ar trebui sa fie colectate in siguranta in containere si saci speciali, tratate apoi aruncate sau tratate in siguranta, ssau ambele, de preferinta la fata locului.

Daca deseurile sunt mutatr in afara amplasamentului, este esential sa intelegem unde si cum vor si tratate si distruse.Toti cei care se ocupa de deseuri medicale trebuie sa poarte EPP (cizme,sort, combinezon, manusi groase, masca si ochelari de protectie sau scut pentru fata) si sa efectueze igiena mainilor dupa indepartarea acestuia. Pentru mai multe informatii, consultati ghidul OMS , Gestionarea in siguranta a deseurilor rezultate din activitatile medicale.

            Consideratii pentru practicile WASH(apa, sanitatie,igiena) in case si comunitati

Sustinerea celor mai bune practici WASH (apa, sanitatie, igiena) in casa si comunitate este de asemenea, importanta pentru prevenirea raspandirii COVID-19 si la ingrijirea pacientilor acasa. Igiena corecta si regulata a mainilor are o importanta deosebita.

            1.Igiena mainilor

Igiena mainilor in mediul non-sanitar este una dintre cele mai importante masuri care poate preveni infectia cu COVID-19.In case, scoli si spatii publice aglomerate- cum ar fi pietele, locasurile de cult si statiile de tren sau autobuz- spalarea regulata a mainilor trebuie sa se faca inainte de a pregati mancarea, inainte si du[a masa, dupa utilizarea toaletei sau schimbatul scutecului unui copil si dupa atingerea unui animal.Amplasarea instalatiilor pentru spalarea mainilor cu apa si sapun trebuie sa fie disponibile la o distanta dde 5 m de toalete.

            2.Cerinte de tratament si manipulare pentru excremente

Cele mai bune practici WASH , in special spalarea mainilor cu sapun si apa curata, trebuie aplicata si intretinuta cu strictete deoarece acestea ofera o bariera suplimentara importanta impotriva transmiterii COVID-19 si transmiterea in general ,a bolilor infectioase. Ar trebui sa se tina cont de gestionarea in siguranta a excrementelor umane in intregul lant sanitar, incepand cu asigurarea accesului la toalete si latrine curatate in mod regulat, accesibile si functionale si retinerea, transportul, epurarea si eventuala eliminare a continutului canalizarii.

Cand exista cazuri suspectate sau confirmate de COVID-19in cadrul casei, trebuie luate masuri imediate pentru a proteja ingrijitorii si ceilalti membri ai familiei impotriva riscului de a contacta secretii respiratorii si excremente care pot contine virusul COVID-19. Suprafetele atinse frecvent in toata zona de ingrijire a pacientului trebuie curatate in mod regulat, cum ar fi langa mese, rame de pat si alt mobilier penrtu dormitor. Baile trebuie curatate si dezinfectate cel putin o data pe zi. Trebuie sa se foloseasca sapun sau detergent casnic obisnuit, pentru curatarea mai intai si apoi, dupa clatire,  ar trebui aplicat dezinfectant obisnuit care contine 0,5 % hipoclorit de sodiu( adica echivalent cu 5000 ppm sau o parte inalbitor casnic cu 5% hipoclorit de sodiu la 9 parti de apa). EPP trebuie purtat in timpul curatarii, inclusiv masca, ochelari, sort rezintent la fluide si manusi , iar dupa scoaterea EPP trebuie efectuata igiena mainilor cu o solutie de alcool sau sapun si apa.