All posts in Uncategorized

Anunț – Restricționare circulație auto pe strada Clinicilor

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE la reţeaua publică de alimentare cu apă, se va întrerupe complet circulația auto pe strada Clinicilor (între Calea Mănăștur și strada Iuliu Hațieganu), în perioada 8 August – 5 Septembrie 2022, între orele 19:00-07:00.

Accesul pe strada Clinicilor se va face de pe strada Iuliu Hațieganu.

Mulțumim pentru înțelegere.

Compania de Apă Someș S.A.

ANUNȚ – COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. în calitate de titular și elaborator al proiectului “ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNELE CĂLĂȚELE, MĂNĂSTIRENI, RÂȘCA ȘI BELIȘ DIN SURSA ORAȘULUI HUEDIN, JUDEŢUL CLUJ”

COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A., reprezentată prin dr. ing. Călin Vasile NEAMȚU, în calitate de Director General, cu sediul în Cluj-Napoca, str. B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 79, tel 0264 430 886, 0264 591 444, Fax: 0264 430 886, în calitate de titular și elaborator al proiectului “ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNELE CĂLĂȚELE, MĂNĂSTIRENI, RÂȘCA ȘI BELIȘ DIN SURSA ORAȘULUI HUEDIN, JUDEŢUL CLUJ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi realizat în județul Cluj, Zona de Munte, UAT-urile Călățele, Mănăstireni, Râșca, Beliș, Sâncraiu, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod poștal 400609, tel 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între  orele 900-1400 și vineriîntre orele 900-1300, precum și la adresa de internet http://ampcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

BIROUL RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA

Anunț – Compania de Apă Someș S.A., titular al proiectului „Branșament electric în vederea racordării la rețeaua electrică a gospodăriei de apă Suatu”

Compania de Apă Someș SA, titular al proiectului „Branșament electric în vederea racordării la rețeaua electrică a gospodăriei de apă Suatu” propus a fi amplasat în localitatea Suatu, str. Principală FN, jud. Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Branșament electric în vederea racordării la rețeaua electrică a gospodărie de apă Suatu” propus a fi amplasat în localitatea Suatu, str. Principală FN, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 și la sediul Companiei de Apă Someș SA în zilele de luni -joi între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://ampcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

Biroul Relații Publice și mass-media

Compania de Apă Someș S.A. finalizează rețele noi de apă în opt localități din județul Cluj

În data de 5 Iulie 2022, a avut loc ceremonia de finalizare a contractului de lucrări “Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica” din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” derulat de Compania de Apă Someș S.A. în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Acest contract este al doilea finalizat în cadrul POIM Cluj-Sălaj, a avut o valoare de 38.378.163,22 lei fără TVA și a demarat în Martie 2020, fiind la acea vreme primul contract de lucrări din județul Cluj, semnat în cadrul POIM.

Lucrările acestui contract au vizat înființarea de rețele de distribuție a apei noi în cinci localități din comuna Mica, respectiv trei localități din comuna Unguraș, în lungime totală de 84 km.

În cadrul aceluiași contract s-au mai realizat patru gospodării de apă cu toate dotările aferente, patru stații de pompare și s-au reabilitat trei gospodării de apă existente.

Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014–2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someș S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătațit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum și la eliminarea vulnerabilităților prezente în particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui are o valoare totală de 404.431.755 Euro (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș SA, iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

Intră în vigoare noile prețuri

Compania de Apă Someș S.A. anunță că noile prețuri/tarife pentru care s-a comunicat intenția de ajustare în cursul lunii Iunie, intră în vigoare de la 1 Iulie 2022, după cum urmează:

Preț apă potabilă:          4,81 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Tarif canalizare-epurare:         5,10 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei tarifare) în perioada 2017-2023, conform hotărârii nr.12/2.10.2018 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare nr. 225 aferent programului POIM Cluj-Sălaj, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Compania de Apă Someș S.A.

În cadrul programului POIM Cluj-Sălaj pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare-epurare, Compania de Apă Someș S.A. a atras a cincea finanțare în valoarea totală de peste 404 Milioane Euro, lucrările în cadrul acestui program derulându-se în perioada 2020-2023.

Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr. 90/26.05.2022. Ele se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș, cu începere de la 1 Iulie.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.