All posts in Uncategorized

Noi lucrări de reabilitare a rețelei de apă-canal în municipiul Zalău și cinci sate învecinate, prin investițiile atrase de Compania de Apă Someș S.A.

Azi, 09.09.2021 la sediul primăriei Municipiului Zalău în calitate de gazde, a fost semnat contractul de lucrări CL 17 – Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Zalău și extinderea alimentării cu apă și canalizare în aglomerarea Zalău în cadrul programului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin POIM 2014-2020, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune.

Contractul are o valoare de 59.511.872 lei exclusiv TVA cu odurată de execuție de 24 luni, acesta fiind cel de-al 23–lea contract adjudecat de Compania de Apă Someș S.A. din cele 34 care compun Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM Cluj-Sălaj.

Prin acest contract, în Municipiul Zalău se vor reabilita rețelele de alimentare cu apă fiind până în prezent singurul oraș din aria deservită de Compania de Apă Someș S.A. care beneficiază de două contracte de lucrări la rețele în cadrul POIM Cluj-Sălaj. În cadrul aceluiași contract, alte cinci localități rurale din zona Zalăului – Hereclean, Panic, Mirșid, Moigrad Porolissum și Badon vor beneficia de reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare. 

Lungimea totală a rețelelor de apă care vor fi reabilitate sau construite în Zalău și cele cinci sate înconjurătoare este de 30,68 km cu 594 de branșamente iar cea a rețelelor de canalizare, de 41,39 km cu 1419 racorduri la utilizatori.

Prin contract se vor reabilita sau construi și alte facilități conexe sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, stații de pompare, rezervoare, precum și dotarea rețelelor noi cu sistem de monitorizare automatizat SCADA. Se va construi și o aducțiune de apă spre Hereclean în lungime de 5,61 km.

Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 1.640.654.623,98 lei (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș SA, iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Încă 13 localități din Sălaj vor primi apă prin investițiile atrase de Compania de Apă Someș SA

Astăzi  01.09.2021 la  sediul Primăriei Șimleu Silvaniei se va semna contractul de lucrări CL 24 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Șimleu Silvaniei – Marcaîn cadrul programului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș SA prin POIM 2014-2020, co-finanțat de Uniunea Europeana prin Fondul de Coeziune.

Contractul are o valoare de 31.059.266,80 Lei, exclusiv TVA cu o durată de execuție de 15 luni, acesta fiind cel de-al 22–lea contract adjudecat de Compania de Apă Someș SA din cele 34 care compun Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM Cluj-Sălaj.

Prin acest contract, 13 localități rurale din 6 comune din județul Sălaj vor beneficia de lucrări de înființare de rețele de apă potabilă, ca parte a politicii Companiei de a sigura acoperire cu servicii la cât mai multe comunități din aria deservită. În total, în cele 13 localități – Nușfalău și Bilghez (comuna Nușfalău), Boghiș (comuna Boghiș), Coșniciu de Jos, Coșniciu de Sus și Zăuan (comuna Ip), Valcău de Jos (comuna Valcău de Jos), Halmășd, Aleuș, Cerișa și Drighiu (comuna Halmășd), Marca și Porț (comuna Marca), se vor construi 13,44 km de noi rețele de distribuție a apei potabile cu 628 de branșamente noi la utilizatori, se vor reabilita două rezervoare și se vor înființa trei stații de clorinare cu rezervoare și șapte noi stații de pompare a apei.

Adițional, în cadrul aceluiași contract se va realiza o aducțiune secundară Crasna – Marca – Valcău de Jos și o aducțiune racord în lungime totală de 63,8 km care vor asigura alimentarea cu apă a localităților din cele 6 comune incluse în contract.

Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020, va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș SA, iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Muzeul Apei aparținând Companiei de Apă Someș S.A. beneficiază de o nouă Rezoluție UNESCO

În cadrul celei de-a 24-a Sesiuni anuale care a avut loc la sfârșitul lunii Iunie 2021, Consiliul Interguvernamental al Programului Hidrologic Internațional (PHI) UNESCO a adoptat o nouă Rezoluție pentru continuarea sprijinirii dezvoltării Rețelei Globale a Muzeelor de Apă (WAMU-NET), a cărei co-inițiator și membru fondator este și Compania de Apă Someș S.A. prin Muzeul Apei propriu.

Prin Rezoluția XXIII-5 a Consiliului Interguvernamental din 2018, Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă la a cărei înființare Compania de Apă Someș este mândră a fi contribuit, a fost declarată “inițiativa” PHI UNESCO, respectiv Rețeaua a intrat sub “patronajul” PHI UNESCO .

Urmare a rezultatelor obținute din 2018 de WAMU-NET și de muzeele membre în educarea și conștientizarea publicului internațional privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite și în particular a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă SDG nr.6 – Apă și canalizare pentru toți, PHI UNESCO a emis în Iunie anul acesta o nouă Rezoluție prin care a reconfirmat sprijinul acestui for de prestigiu pentru dezvoltarea în continuare a Rețelei Globale a Muzeelor de Apă din care face parte și Muzeul Apei “Leonida Truță”, aparținând Companiei de Apă Someș S.A.

Această realizare vine la scurt timp după ce Adunarea Generală a WAMU-NET a ales noul Consiliu de Administrație al Rețelei, un reprezentant al Companiei de Apă Someș S.A. fiind reconfirmat în funcție în acest for.

În prezent, WAMU-NET numără peste 60 de Muzee ale Apei de pe cinci continente, fiecare cu o abordare unică a temei Apei dar toate cu scopul comun de a îmbunătăți educația și conștientizarea publică, în particular a generației tinere, privind provocările cu care este confruntat în zilele noastre acest element esențial pentru viață, în condițiile împuținării resurselor și a schimbărilor climatice.

Biroul Relații Publice și Mass-media

Arhivă anunțuri întreruperi apă

Intreruperi apa remediere avarii 15 Octombrie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 19, 21, 22 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 15 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 14 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 Octombrie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 13 Octombrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 13 Octombrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 19 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 12 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 11 Octombrie 2021 – 4

Intreruperi apa remediere avarii 11 Octombrie 2021 – 3

Anunt presiune scazuta apa programata 12 octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 11 Octombrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 13 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 7 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 4 Octombrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 4 Octombrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 5, 6 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 30 Septembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 30 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Septembrie 2021 2

Întreruperi apă lucrari programate 30 Septembrie – 6 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 28 Septembrie 2021

Întreupere apa programata lucrari retea electrica 5 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 27 Septembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 27 Septembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 28, 30 Septembrie 2021

Anunt presiune scazuta apa programata 30 sept 2021

Intreruperi apa remediere avarii 24 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 23 Septembrie 2021

Anunt presiune scazuta apa programata 28 sept 2021

Întreruperi apă lucrari programate 23, 28 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 21 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Septembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 20, 21, 23, 28 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 16 Septembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 16 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 Septembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 13 Septembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 10 Septembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 9, 13, 20 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 7 Septembrie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 9 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 7 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Septembrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 6 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 4 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 3 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 2 Septembrie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 2 Septembrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 2 Septembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 1, 2 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 31 August 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 31 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 30 August 2021

Presiune scazuta 30 August 2021

Întreruperi apă lucrari programate 30, 31 August, 1 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 27 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 August 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 26 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 25 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 24 August 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 24 August 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 24 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 23 August 2021 – 5

Intreruperi apa remediere avarii 23 August 2021 – 4

Intreruperi apa remediere avarii 23 August 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 23 August 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 23 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 August 2021

Presiune scazuta 22 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 August 2021

Întreruperi apă lucrari programate 26, 27, 31 August, 1 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 August 2021

Întreruperi apă lucrari programate 26 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 19 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 18 August 2021 – 2

Lipsa apa sursa Dangau Mare, Dangau Mic, Balcesti 18 august 2021

Apa cu intermitente Galgau, Fodora, Dobrocina, Barsau Mare – 18 august

Intreruperi apa remediere avarii 18 August 2021

Presiune scazuta 18 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 August 2021 3

Intreruperi apa remediere avarii 17 August 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 17 August 2021

Presiune scazuta 17-18 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 16 August 2021 – 3

Intrerupere apa Galgau, Fodora, Dobrocina, Barsau Mare – 16 August

Intreruperi apa remediere avarii 16 August 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 16 August 2021

Presiune scazuta 16 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 12 August 2021 rural

Intreruperi apa remediere avarii 11 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 10 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 August 2021 2

Întreruperi apă lucrari programate 11 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 5 August 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 5 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 4 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 3 August 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 3 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 2 August 2021 4

Avarie electrica Sacalaia 2 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 2 August 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 2 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iulie 2021 3

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iulie 2021 Zalau

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iulie 2021

Furnizare apa la program Camar, Carastelec – lipsa apa sursa 28 Iulie 2021

Intreupere apa avarii retea electrica 28 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 3, 5, 9, 10 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 28 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 27 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 27 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 5

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 4

Intrerupere apa Galgau, Fodora, Dobrocina, Barsau Mare – lipsa apa sursa 26 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 2

Întreupere apa programata lucrari retea electrica 28 Iulie 2021

Presiune scazuta 26 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021

Intreupere apa avarii retea electrica 24 Iulie 2021

Anunt remediere avarie fara intrerupere Salaj 23 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 22 Iulie 2021

Presiune scazuta 22 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 21 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 21 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 19 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 19 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 18 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 16 Iulie 2021

Anunt intrerupere apa avarie aductiune Varsolt-Zalau

Anunt intrerupere apa Zalau 15 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 14 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 14 Iulie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 14, 15 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 14 Iulie 2021

Anunt intrerupere apa Zalau 14 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 13, 14, 15 Iulie

INTRERUPERE APA COMUNELE HERECLEAN, BOCSA

INTRERUPERE APA IACOBENI

Întreruperi apă lucrari programate 12, 13 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 12 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 10 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 8 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 8 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 8, 12 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 7 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 7 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 7 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 5 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 6, 7, 8 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 2 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 30 Iunie, 1, 8 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iunie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iunie 2021

INTRERUPERE APA GALGAU ETC..

Întreruperi apă lucrari programate 29, 30 Iunie, 1 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 28 Iunie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 27 Iunie 2021

Presiune scazuta Dej Somcutu Mic 26 Iunie

Presiune scazuta Dej 26 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 26 Iunie 2021

presiune scazuta Dej 25 iunie 2021

INTRERUPERE APA CASEIU 25 iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 25 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 25, 29, 30 Iunie, 1 Iulie

Întreruperi apă remediere avarii 24 Iunie 2021 – 2

Intreupere apa avarii retea electrica 24 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 24 Iunie 2021

Anunt furnizare apa cu presiune scazuta 23 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 23-24-25 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 23 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 22 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 22-23-24 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 19 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 18 Iunie 2021

Întreupere apa programata lucrari retea electrica 24 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 16-17-22-23-24 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 17 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 16 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 16-17-22-23-24 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 15 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 15 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 14 Iunie 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 14 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii – 13 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii – 12 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 12 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 11-15-16-17-22 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 11 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 10 Iunie 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 10 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 10 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 9 Iunie 2021 -3

Întreruperi apă remediere avarii 9 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 8 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 7-8-9-10 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 7 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 4 Iunie 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 4 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 4-7-8-9-10 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 3 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 3 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 2 Iunie 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 2 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 2 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 31 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 28 Mai 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 28 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 27 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 2, 3 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 26 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 25 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 25-26-27 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 24 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 24 Mai 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 24 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 23, 25-26-27 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 21 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 19 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 18 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 18 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 18-19-20-25-26-27 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 17 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 14 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 13 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 12 Mai 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 12 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 11 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 11-12-13-14-17-20 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 11 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 10 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 10 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 7 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 11-12-13-14 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 6 Mai 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 6 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 6 Mai 2021

Presiune redusa apa programata lucrari retea electrica 13 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 5-6, 11-12 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 5 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 4 Mai 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 4 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 4 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 1 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 30 Aprilie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 30 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 29 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 28 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 5-6 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 27 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 26 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 23-26 Aprilie, 5 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 23 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 22 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 20-21-22-23 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 22-23-26 Aprilie 2021

Întreupere functionare canalizare – programata lucrari retea electrica 23 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 20 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 19 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 19-20-21-22 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 16 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 15 Aprilie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 15 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 14 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 13 Aprilie 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 13 Aprilie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 19-20-21-22 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 13 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 12 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 11 Aprilie 2021

Întrerupere apa programata lucrari retea electrica 12-13 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 9 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Aprilie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 8 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 13-14-15 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 7 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Aprilie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 5 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 3 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 2 Aprilie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 2 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Aprilie 2021 3

Intreruperi apa remediere avarii 1 Aprilie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 31 Martie, 1-2 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 31 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 6, 7, 8 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 30 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 30 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 25 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 25 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 24 Martie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 24 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 24 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 30-31 Martie, 1 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 23 Martie 2021

Intrerupere apa programata 23, 24, 25 martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 Martie 2021 -2

Intreruperi apa remediere avarii 22 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 19 Martie 2021

Furnizare apa cu presiune scazuta 24 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 18 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 23-24 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 Martie 2021

Furnizare apa cu presiune scazuta 17 Martie 2021

Intreupere apa avarii retea electrica 16 martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 16 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 15 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 17 – 18 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 12 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 11 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 11 Martie 2021

Programata lucrari retea electrica Dej 13 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 10 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Martie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Martie 2021

Anunt intreruperi apa programate 9 Martie Cluj

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Martie 2021 3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Martie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 5 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Martie 2021 2

Anunt intreruperi apa programate 9 Martie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Martie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Martie 2021 – 3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Martie 2021 2

Anunt intreruperi apa programate 4 Martie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 1 Martie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 1 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 28 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Februarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Februarie 2021

Anunt program furnizare apa cu intermitenta Dangau, Balcesti

Anunt intreruperi apa remediere avarii 25 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 24 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 24 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 23 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 19 Februarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 19 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Februarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 16 Februarie 2021-2

Anunt intreruperi apa programate 23 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 16 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 15 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 14 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 12 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 11 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Februarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Februarie 2021 2

Anunt intreruperi apa programate 11 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 6 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii electrica 5 Februarie

Anunt intreruperi apa programate 9 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Februarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2-3 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 1 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 30 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 29 Ianuarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 29 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 1 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 28 Ianuarie 2021

Anunt lucrari retea canalizare Floresti 28 ian

Anunt intreruperi apa remediere avarii 27 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Ianuarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa programate 27, 28 Ianuarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 25 Ianuarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 25 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 24 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22-23 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 28 Ianuarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Ianuarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Ianuarie 2021 -3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Ianuarie 2021 -2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 19 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 15 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 14 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 13 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 12 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 11 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 5 Ianuarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 5 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 6 Ianuarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 31 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 30 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 23 Decembrie 2020 

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 4 Decembrie Dej

Anunt intreruperi apa programate 8 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 9 – 11 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 17 Decembrie A

nunt intreruperi apa programate 15, 17 Decembrie 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 15 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 15 – 17 Decembrie

Anunt intreruperi apa programate 14 -15 – 17 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 14 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 13 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 11, 14, 15 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Decembrie 2020 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 16 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Decembrie 2020 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Decembrie 2020 – 3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 23 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 23 Decembrie 2020

ANUNȚ IMPORTANT

Luăm toate măsurile pentru a reduce riscurile!

Stimați utilizatori,

În contextul măsurilor aferente stării de alertă, Compania de Apă Someș S.A. anunță publicul și utilizatorii că începând de Luni, 18 Mai, NU se mai permite accesul vizitatorilor și clienților în sediile Societății din județele Cluj și Sălaj, DECÂT cu mască de protecție.

De asemenea NU va mai fi permis accesul vizitatorilor și utilizatorilor în incintele Companiei dacă temperatura corporală măsurată la fața locului este mai mare de 37,3°C.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

Comunicat de presă- Compania de Apă Someș vă recomandă să limitați deplasările la punctele de lucru

În contextul măsurilor preventive legate de situația creată de noul COVID-19, Compania de Apă Someș S.A. recomandă tuturor utilizatorilor să evite pe cât posibil deplasările la sediile și punctele de lucru ale societății din județele Cluj și Sălaj.

Vă recomandăm ca în această perioadă să apelați la metode de comunicare alternative: telefonic și on-line în cazul sesizărilor, cererilor și oricăror alte aspecte care pot fi soluționate și altfel decât prin prezența fizică. În acest sens aveți la dispoziție adresa de mail : cassa@casomes.ro, respectiv  formularul de contact și formularul de sesizări care pot fi descărcate de pe pagina de web a Companiei www.casomes.ro.

De asemenea utilizatorii sunt rugați să utilizeze metode de plată alternative față de plata la casieri, prin modulul de plată on-line de pe pagina de web a societății www.casomes.ro , internet banking, direct debit, PayPoint, ș.a.m.d.

Compania va anunța utilizatorii imediat ce aceste recomandări preventive nu mai sunt necesare.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

Comunicat de presă – Șervețelele de hârtie ne inundă !

 

Intretinerea sistemului public de canalizare din intreaga arie deservita de Companie in judetele Cluj si Salaj a devenit deosebit de dificila datorita efectelor servetelelor de hartie, in particular a servetelelor de hartie nedegradabile in apa.

Aceste servetele, deseori achizitionate in locul hartiei igienice, aruncate in toaleta din gospodarie, ajung in sistemul de canalizare, se surfileaza (se impletesc intre ele) si blocheaza functionarea sau duc la avarierea statiilor de pompare ape uzate.

Pompele de ape uzate prevazute cu tocator nu fac fata acestor servetele iar instalarea unor gratare inainte de intrarea in sistemul public de canalizare face ca acestea sa se colmateze rapid si sa duca la refularea canalizarii spre utilizatori.

Primii care simt efectele acestor servetele asupra componentelor sistemului de preluare a apelor uzate sunt chiar utilizatorii, urmare a refularii canalizarii.

Pe langa neplacerile cauzate de refularea dejectiilor care in sine genereaza disconfort si chiar amenintare la adresa sanatatii publice, in perioada de iarna se pot produce chiar accidente prin inghetarea deversarilor la suprafata drumurilor publice de-a lungul carora sunt de regula asezate conductele de canalizare.

Compania noastra va interveni de fiecare data cand se constata disfunctionalitati ale sistemului de canalizare, dar tinand cont de faptul ca primii afectati de acestea sunteti Dumneavoastra, facem un nou apel prin care va rugam sa limitati sau sa eliminati complet utilizarea in gospodarie a servetelelor de hartie, in particular a celor nedegradabile (insolubile) in apa.

Conducerea Companiei de Apa SOMES SA

Toaleta nu este tomberon

 AFIS “TOALETA NU ESTE TOMBERON”
 TOALETA NU ESTE GHENA DE GUNOI