Precizări preț/tarif

            Compania de Apă Someș S.A. precizează că prețul/tariful care se aplică începând cu data de 1 Iulie 2019 este cel aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) prin Decizia nr. 112 din cursul lunii Mai 2019, respectiv:

         Preț apă potabilă :                3,65 lei/mc inclusiv TVA (9%)

         Tarif canalizare-epurare :       3,87 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Aplicarea prețului/tarifului stabilit prin Strategia tarifară este o condiție importantă pentru a evita rezilierea Contractului de Finanțare pentru întreg proiectul major POIM, cu efecte asupra a zeci de mii de locuitori care așteaptă de ani introducerea apei sau canalizării sau reabilitarea sistemelor învechite.

Reamintim că prin proiectul curent de investiții POIM, Compania de Apă Someș a atras cca. 350 Milioane de Euro cu care dorește să înființeze și să modernizeze peste 1.500 km de aducțiuni și rețele de apă respectiv peste 330 km de rețele de canalizare.

         Noile prețuri/tarife se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.