Compania de Apa Somes SA anunta ca in data de 20 August 2019 s-au finalizat lucrarile in cadrul contractului ”Rețea de apă potabilă în satele Bădești și Chidea, comuna Vultureni, județul Cluj“

          Valoarea contractului a fost de 3.035.000 lei si a fost finantat din Fondul IID (Intretinere, Inlocuire, Dezvoltare).

          In perioada urmatoare, Compania de Apa Somes S.A. va derula procedura de receptie la terminarea lucrarilor in conformitate cu termenele si prevederile legislatiei in vigoare.

Principalii indicatori fizici realizati  sunt:

  • Conducta de aductiune – 4.020 m
  • Statie de pompare – 1 buc
  • Statie de clorinare – 1 buc
  • Rezervor de inmagazinare a apei cu V=87 mc
  • Conducte de distributie – 12.317 m in loc. Badesti si Chidea (impreuna)
  • Bransamente la imobile: 126 buc in Badesti si 184 buc in Chidea

Biroul Relatii Publice