5 Septembrie 2019

 Proiectul de investitii de 355 milioane euro al Companiei de Apa Somes SA aprobat de Comisia Europeana

            In data de 30 August 2019 Comisia Europeana a emis Decizia de punere in aplicare a Comisiei de aprobare a contributiei financiare la proiectul major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” selectat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare in regiunea Nord Vest in Romania, care va fi derulat de Compania de Apa Somes S.A. pana in anul 2023.

Conform aprobarii Comisiei Europene, costul eligibil total pentru proiectul major este stabilit la suma de 324.457.570 EUR

Din valoarea eligibilă a proiectului, 77,18% este contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, 13% este contribuția de la Bugetul de Stat, 2% este contribuția autorităţilor locale din aria proiectului iar 7,82% va fi asumat de Compania de Apa Somes SA prin credit bancar. Data de finalizare a investiției este 31.12.2023.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

            Modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite din județele Cluj si Sălaj, la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță și în regim continuu, reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, reducerea costurilor prin eficientizarea operării si eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Biroul Relatii Publice si Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020