COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A, titular al proiectului “Amplasare stație clorinare apă potabilă”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “ Amplasare stație clorinare apă potabilă”, propus a fi amplasat în Gherla, extravilan, județul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel: 0264-410.722, fax: 0264-410.716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 si vineri între orele 9.00-12.00, precum si la adresa de internet office@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

Data publicării: 26.09.2019