În data de 27 Aprilie 2020, Compania de Apă Someș S.A a emis Ordinul de începere a lucrărilor din cadrul Contractului ”Înființare rețea de canalizare în localitatea Aghireșu, comuna Aghireșu, județul Cluj“. Lucrările sunt finanțate din Fondul IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) și Redevență și impozitul pe profit ale Consiliul Județean Cluj.

Valoarea totală a lucrărilor este de 7.399.829,35 lei fără TVA iar în cadrul contractului se vor realiza: 14 km conducte de canalizare, 7 stații de pompare apă uzată, aproximativ 2 km de conducte de refulare, 459 racorduri de canalizare la imobile, 1 stație de epurare compactă mecano-biologică.

Precizăm că de la data Ordinului de începere a lucrărilor (27.04.2020) antreprenorul are la dispoziție cca. 30 de zile pentru organizarea de șantier și pregătire. Data ordinului de începere a lucrărilor reprezintă data de la care începe perioada stabilită prin contract, de 24 de luni.

BIROUL RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA