COMPANIA DE APA SOMES  S.A– titular al proiectului  – Optimizarea alimentarii cu apa in localitatile Popesti si Corusu, comuna Baciu, jud. Cluj– anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Optimizarea alimentarii cu apa in localitatile Popesti si Corusu, comuna Baciu, jud. Cluj”, propus a fi amplasat in comuna Baciu, satele Popesti si Corusu fnr., judetul Cluj.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722,  fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmcj.anpm.ro.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj