Arhiva precipitatii

Buletin meteo Februarie 2023

TARIFUL PENTRU PRELUAREA APELOR METEORICE

Apele meteorice (precipitaţiile) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate în sistemul public de canalizare. Tarifarea acestui serviciu ţine cont nu doar de preluarea în sistemul de canalizare ci şi de faptul că împreună cu apele uzate trebuie epurate înainte de a fi redate mediului înconjurător.

O mare parte din tariful serviciului de preluare – epurare ape uzate şi meteorice pe care Dumneavoastră îl plătiţi pe facturi, este reprezentat tocmai de costurile necesare procesului complex de epurare a acestora.

Conform Art. 215 (1) din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006.