Vineri, 20 Noiembrie a.c. la sediul Companiei de Apă Someș S.A. a avut loc semnarea contractului de lucrări “Facilitǎṭi pentru nǎmol. Realizare treaptǎ terțiarǎ la SEAU Huedin şi SEAU Cehu Silvaniei şi extindere SEAU Sărmăşag”, derulat de Operatorul Regional în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 86.030.000 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 30 luni.

Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea calității apelor uzate și îmbunătățirea managementului nămolului în aria deservită de Companie în județele Cluj și Sălaj, la conformarea cu legislația națională și Directiva nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate. 

Se va lucra la stațiile de epurare din Cluj, Huedin, Dej, Zalău, Gherla, Cehu Silvaniei și Sărmășag inclusiv la realizarea unei instalații de uscare și valorificare a nămolului în cadrul Stației de Epurare Cluj ce va prelucra atât nămolurile provenite de la stația de Epurare Cluj-Napoca cât și nămolurile provenite de la celelalte stații de epurare gestionate de Companie.

Acest contract de lucrări, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020