În data de 12 ianuarie 2021 la sediul Companiei de Apă Someș S.A. a avut loc semnarea contractului “CS3 – Servicii de informare şi publicitate a proiectului major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, parte integrantă a programului de investiții POIM cu cofinanțarea UE în valoare de peste 355 Milioane de Euro derulat de Compania de Apă Someș S.A în aria deservită din județele Cluj şi Sălaj.

            Contractul are o valoare de 2.221.297,00lei fără TVA și o durată de 38 de luni, începând cu data prevăzută în ordinul administrativ de începere, emis de Entitatea contractantă. Serviciile furnizate în cadrul acestui contract vor asigura vizibilitatea optimă a proiectului în rândul populației, prin furnizarea de informații privind investițiile din cadrul proiectului și beneficiile obținute, cu evidențierea importanței sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană, îndeplinind astfel condiționalitățile de publicitate din contractul de finanțare al acestui proiect major derulat de Compania de Apă Someș până în 2023.

Acest contract de servicii, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la conștientizarea privind investițiile legate de dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A. Proiectul, la rândul lui contribuie semnificativ la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020