Joi, 18 Februarie 2021 la sediul Companiei de Apă Someș S.A. a avut loc semnarea contractului de lucrări „CL 15 – Reabilitarea şi modernizarea stației de tratare a apei Gilǎu, derulat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 57.840.000,00 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 27 luni și reprezintă a treia etapă majoră de investiții de modernizare a Stației de Tratare Gilău după 1990, consecutiv celor realizate în cadrul programelor MUDP II (1997-2002) și ISPA (2003-2009).

Lucrările propuse a se realiza în cadrul Stației de Tratare a Apei Gilău vor optimiza procesul existent de tratare a apei și vor aduce îmbunătățiri destinate creșterii siguranței în alimentarea cu apă potabilă a zonei deservite de Compania de Apă Someș în județul Cluj iar după finalizarea, tot în cadrul POIM a investiției de realizare a aducțiunii Cluj-Sălaj, și a întregului județ Sălaj. Procesele de modernizare vor avea de asemenea ca și obiectiv o și mai bună protecție a mediului, prin deshidratarea și reținerea nămolului provenit de la decantare.

 Investiția va viza, printre altele, reabilitarea micrositelor, decantoarelor, stației de filtre, construire de noi laboratoare și modernizarea sistemului SCADA de monitorizare automatizată a activității.

Acest contract de lucrări, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării si a monitorizarii automatizate a proceselor.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea de 7,82% este asigurată prin credit bancar de 6% contractat de către Compania de Apă Someș S.A., iar 1,82% de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

 Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020