Noi lucrări de introducere a apei și canalizării contractate pentru șapte localități din județul Cluj

Joi, 1 aprilie a.c. a avut loc semnarea contractului de lucrări CL12 ”Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara și rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic” derulat de către Compania de Apă Someș S.A. în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

Acest contract este cel de-al nouăsprezecelea adjudecat din totalul celor 34 de contracte de lucrări, servicii și bunuri care compun cel de-al cincilea și cel mai mare program de investiții cu cofinațare UE atras și derulat de Compania de Apă Someș S.A. cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, acționar majoritar, alături de celelalte autorități locale din aria de deservire și de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Someș-Tisa.

Contractul are o valoare de 64.744.298,41 lei fără TVA și o durată de execuție de 21 luni. Lucrările vor viza înființarea de rețele de alimentare cu apă în șase sate (Sălătruc și Guga din comuna Cășeiu, Chiuiești, Strâmbu și Măgoaja din comuna Chiuiești și localitatea Cuzdrioara din comuna cu același nume), înființarea de rețele de canalizare în Cuzdrioara și Sic, precum și a unei stații de epurare în Sic.

În cadrul contractului se vor construi aducțiuni și rețele noi de distribuție a apei potabile în lungime totală de 46 km, cu 460 branșamente și 6 stații de pompare apă, precum și rețele de canalizare pe o lungime de 48 km, prevăzute cu 2199 racorduri și 8 stații de pompare apă uzată. Rețelele sunt prevăzute cu SCADA în vederea integrării în sistemul de monitorizare automată existent la nivel regional.

Acest contract va contribui, la rândul său, la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someș S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, reducerea costurilor prin eficientizarea operării, precum și la eliminarea vulnerabilităților, în particular cele ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 1.640.654.623,98 lei (fără TVA).

Finațarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat și 2% bugete locale. Cofinațarea de 7,82% este asigurată prin credit bancar de 6% contractat de Compania de Apă Someș S.A., iar 1,82% de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populației în localități care au peste 50 locuitori, precum și asigurarea colectării și epuării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2000 l.e., pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020