Compania de Apă Someș S.A., având ca și acționar majoritar Consiliul Județean Cluj, a demarat procedura de achiziție pentru contractul de lucrări ,,Extinderea sistemului de canalizare menajeră din localitatea Gilău, comuna Gilău, județul Cluj”.

Investiția presupune construcția a 2,16 km rețea de canalizare cu 120 de racorduri la imobile, o stație de pompare apă uzată și 20 m conductă de refulare.

Finanțarea este asigurată din fondul IID al Companiei de Apă Someș S.A., constituit din redevența și impozitul pe profit virate Consiliului Județean Cluj și returnate Companiei pentru investiții.

Valoarea estimată a contractului este de 3.195.781,61 lei fără TVA, acestea urmând să contribuie la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someș S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță a alimentării cu apă.

    Biroul Relații Publice și Mass-media