În data de 5 Iulie 2022, a avut loc ceremonia de finalizare a contractului de lucrări “Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica” din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” derulat de Compania de Apă Someș S.A. în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Acest contract este al doilea finalizat în cadrul POIM Cluj-Sălaj, a avut o valoare de 38.378.163,22 lei fără TVA și a demarat în Martie 2020, fiind la acea vreme primul contract de lucrări din județul Cluj, semnat în cadrul POIM.

Lucrările acestui contract au vizat înființarea de rețele de distribuție a apei noi în cinci localități din comuna Mica, respectiv trei localități din comuna Unguraș, în lungime totală de 84 km.

În cadrul aceluiași contract s-au mai realizat patru gospodării de apă cu toate dotările aferente, patru stații de pompare și s-au reabilitat trei gospodării de apă existente.

Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014–2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someș S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătațit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum și la eliminarea vulnerabilităților prezente în particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui are o valoare totală de 404.431.755 Euro (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș SA, iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media