Compania de Apă Someș SA, titular al proiectului „Branșament electric în vederea racordării la rețeaua electrică a gospodăriei de apă Suatu” propus a fi amplasat în localitatea Suatu, str. Principală FN, jud. Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Branșament electric în vederea racordării la rețeaua electrică a gospodărie de apă Suatu” propus a fi amplasat în localitatea Suatu, str. Principală FN, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 și la sediul Companiei de Apă Someș SA în zilele de luni -joi între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://ampcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

Biroul Relații Publice și mass-media