COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A., reprezentată prin dr. ing. Călin Vasile NEAMȚU, în calitate de Director General, cu sediul în Cluj-Napoca, str. B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 79, tel 0264 430 886, 0264 591 444, Fax: 0264 430 886, în calitate de titular și elaborator al proiectului “ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNELE CĂLĂȚELE, MĂNĂSTIRENI, RÂȘCA ȘI BELIȘ DIN SURSA ORAȘULUI HUEDIN, JUDEŢUL CLUJ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi realizat în județul Cluj, Zona de Munte, UAT-urile Călățele, Mănăstireni, Râșca, Beliș, Sâncraiu, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod poștal 400609, tel 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între  orele 900-1400 și vineriîntre orele 900-1300, precum și la adresa de internet http://ampcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

BIROUL RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA