S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Rețea canalizare strada  Eroilor – Avram Iancu din localitatea Florești, județul Cluj,propus a fi amplasat în localitatea Florești, str. Eroilor, Avram Iancu, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99 și la sediul S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A., Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 79, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-13,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.

BIROU RELAȚII PUBLICE