Dr. ing. Călin Vasile Neamţu, în calitate de Director General al Companiei de Apă Someş S.A cu sediul în judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 79, face următorul anunţ privind proiectul ,,Elaborare plan urbanistic de detaliu şi documentaţie tehnica pentru autorizarea lucrărilor de construire instalare centrală fotovoltaică la Compania de Apă Someş S.A pentru obiectivul: Staţia de epurare Cluj-Napoca,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, strada Bulevardul Muncii- Staţia de Epurare Ape Uzate, FN. Judeţul Cluj.

Proiectul decizie de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor, nr 99, Cluj Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax. 0264 410 716, e – mail office@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen  de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Biroul Relații Publice