Călin Vasile Neamţu director general al Companiei de Apă Someş S.A cu sediul în judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, strada Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 79, face următorul anunţ privind proiectul ,,Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de instalare două centrale electrice fotovoltaice-Compania de Apă Someș SA-Uzina de Apă sucursala Florești”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Florești – Uzina de Apă, nr. FN, județul Cluj.” Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților,nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Biroul Relații Publice