Joi, 4 Mai 2023, a fost finalizată procedura de recepție la terminarea lucrărilor din cadrul contractului Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zonele Hida-Sutoru și Romița-Bogdana, derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Contractul a demarat în toamna anului 2020 și are o valoare de 99.062.058 lei TVA inclus, cu perioada de garanție de 60 de luni.

Lucrările la sistemul de alimentare cu apă au vizat introducerea rețelelor de alimentare cu apă în 19 sate din 7 comune, din județul Sălaj, respectiv Unitățile Administrativ Teritoriale din Dragu (loc. Dragu și Voievodeni), Hida (loc. Hida și Trestia), Sânmihaiu Almașului (loc. Sânmihaiu Almașului, Sânta Maria și Bercea), Zimbor (loc. Zimbor, Sâncraiu Almașului, Chendremal și Sutoru), Românași (loc. Românași și Ciumărna), Buciumi (loc. Buciumi, Bodia, Bogdana și Sângiorgiu de Meseș), Agrij (loc. Agrij și Răstolțu Deșert) și extinderea conductei de aducțiune în localitățile Ugruțiu și Romița.

În total investiția a asigurat construirea a 167 km de rețele noi de distribuție apă potabilă, construirea a 10 rezervoare de înmagazinare apă potabilă cu o capacitate de 1300 mc și a 4 stații de pompare apă potabilă noi.

Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020, va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui,are o valoare totală de 404.431.755 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș S.A., iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Birou Relaţii Publice