Autorizații de construire

Județul Cluj

  1. CL 4 – Extinderea şi reabilitarea reṭelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur
  2. CL 13 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica

Județul Sălaj

      1. CL 1 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Cluj- Zalău

      2. CL2 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson Bălan – Cehu Silvaniei

      3. CL 6 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural

      4. CL 7 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Şimleu Silvaniei

      5. CL 8 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în oraşul Cehu Silvaniei

      6. CL 9 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Jibou şi extinderea alimentǎrii cu              apǎ în zona Someş Odorhei – Nǎpradea

      7. CL 17 – Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi exinderea alimentǎrii cu apă şi                canalizare în aglomerarea Zalău

      8. CL 18 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău

Acord de mediu nr. 4/21.12.2016

Cap. III – Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

Cap. V – Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată