Autorizații de construire

Județul Cluj

 1. CL 1 – Conductă de aducțiune Cluj-Sălaj: tronson Cluj-Zalău
 2. CL3 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca – etapa `I
 3. CL 4 – Extinderea şi reabilitarea reṭelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur
 4. CL 5 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în municipiul Gherla şi în sistemul Gherla rural
 5. CL 6 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural – etapa I
 6. CL 6 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural – etapa a II-a
 7. CL 10 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida şi Feleacu
 8. CL 11 – Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT: Aşchileu, Bonṭida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod şi Vultureni
 9. CL 12 – Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara şi rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic
 10. CL 13 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica
 11. CL16 – Reabilitarea rețelelor de apǎ şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca
 12. CL 19 – Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Gilău, Gârbǎu, Aghireşu, Cǎpuşu Mare
 13. CL 15 – Reabilitarea şi modernizarea stației de tratare a apei Gilǎu
 14. CL 25 – Facilitǎṭi pentru nǎmol. Realizare treaptǎ terțiarǎ la SEAU Huedin şi SEAU Cehu Silvaniei şi extindere SEAU Sărmăşag
 15. CL 25 – Colector deversare

Județul Sălaj

 1. CL 1 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Cluj- Zalău
 2. CL 2 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson Bălan – Cehu Silvaniei
 3. CL 6 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural
 4. CL 7 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Şimleu Silvaniei
 5. CL 8 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în oraşul Cehu Silvaniei
 6. CL 9 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Jibou şi extinderea alimentǎrii cu              apǎ în zona Someş Odorhei – Nǎpradea
 7. CL 17 – Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi exinderea alimentǎrii cu apă şi                canalizare în aglomerarea Zalău
 8. CL 18 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău
 9. CL 20 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zonele Hida – Sutoru şi Romita – Bogdana
 10. CL 21 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Bǎlan – Letca – Lozna
 11. CL 22 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Vârşolt – Crasna – Ban – Cizer
 12. CL 23 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sǎrmǎşag
 13. CL 24 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Marca

  

Acord de mediu nr. 4/21.12.2016

Cap. III – Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

Cap. V – Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată