Autorizații de construire

Județul Cluj

  1. CL 1 – Conductă de aducțiune Cluj-Sălaj: tronson Cluj-Zalău
  2. CL 4 – Extinderea şi reabilitarea reṭelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur
  3. CL 5 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în municipiul Gherla şi în sistemul Gherla rural
  4. CL 6 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural
  5. CL 11 – Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT: Aşchileu, Bonṭida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod şi Vultureni
  6. CL 12 – Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara şi rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic
  7. CL 13 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica
  8. CL 19 – Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Gilău, Gârbǎu, Aghireşu, Cǎpuşu Mare

Județul Sălaj

      1. CL 1 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Cluj- Zalău

      2. CL 2 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson Bălan – Cehu Silvaniei

      3. CL 6 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural

      4. CL 7 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Şimleu Silvaniei

      5. CL 8 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în oraşul Cehu Silvaniei

      6. CL 9 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Jibou şi extinderea alimentǎrii cu              apǎ în zona Someş Odorhei – Nǎpradea

      7. CL 17 – Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi exinderea alimentǎrii cu apă şi                canalizare în aglomerarea Zalău

      8. CL 18 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău

      9. CL 20 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zonele Hida – Sutoru şi Romita – Bogdana

    10. CL 21 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Bǎlan – Letca – Lozna

    11. CL 22 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Vârşolt – Crasna – Ban – Cizer

    12. CL 23 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sǎrmǎşag

    13. CL 24 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Marca

Acord de mediu nr. 4/21.12.2016

Cap. III – Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

Cap. V – Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată