Descriere/Stadiu Proiect

”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din județele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020”

Contractul de Finanţare pentru Proiectul Regional nr. 225 s-a semnat ȋn 20.11.2018 cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM POIM) și Compania de Apă Someș S.A. în calitate de Beneficiar.

Valoarea contractului de finanţare este 1.966.820.897,75 lei (cu TVA).

Durata contractului de finanţare este 03.04.2015 – 31.12.2023 (contractul de AT cu Consultantul ce pregăteşte Aplicaţia a ȋnceput din 2015 ȋn perioada POS Mediu).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Prin credit bancar de 6% contractat de către Compania de Apă Someș S.A., iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al Proiectului Regional este ȋmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman(Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Codul Smis: 108858

Obiectivele specifice ale Proiectului Regional:

I. Îmbunătățirea calității apei prin:

1. Extinderea alimentării cu apă potabilă în localitǎṭi din judeţul Cluj şi Sălaj;

2. Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente;

3. Modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău și reabilitarea Sursei Florești din județul Cluj;

II. Îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate prin:

1. Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj;

2. Reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate;

3. Construirea/Modernizarea/Extinderea a 4 stații de epurare a apei uzate;

4. Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unei instalații de uscare și valorificare a nămolului și a facilităților conexe;

III. Întǎrirea capacitǎṭii instituṭionale a OR în managementul şi exploatarea infrastructurii

1. Extinderea sistemului SCADA;

2. Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului, detectarea pierderilor, dezvoltarea GIS și integrarea /gestionarea datelor privind infrastructura realizată.

Componentele Proiectului Regional: 34 de contracte: 6 contracte de servicii, 26 de contracte de lucrări şi 2 contracte de furnizare.

Stadiul Contractelor: Au fost semnate 12 contracte de lucrări și 3 contracte de servicii.

CL8 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în oraşul Cehu Silvaniei     

Dată semnare: 18.02.2020;   Durată execuție (luni): 18  

Localități componente: Cehu Silvaniei, Nadiș, Ulciug, Motiș și Horoatu Cehului

      Dată ordin de începere: 06.04.2020

      Valoarea contractului: 28.855.642,66 lei fară TVA

      Progresul contractului la 31 Decembrie 2020: Apa = 43,1% (16,1 km din total 37,3 km); Canal = 24,4 % (2,9 km din total 11,8 km).

CL13 – Extinderea  rețelelor de alimentare cu apǎ în UAT: Unguraş şi Mica

Dată semnare: 05.03.2020;  Durată execuție(luni): 24  

 Localități componente: Mica, Mănăstirea, Nireș, Sânmarghita, Dâmbu Mare, Unguraș, Batin, Valea Ungurașului

      Data ordin de începere: 18.05.2020

      Valoarea contractului: 33.915.973,87 lei fară TVA

      Progresul contractului la 31 Decembrie 2020: Apă = 81,4 % (67,8 km din total 83,2 km)

CL18 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău 

Dată semnare: 24.03.2020; Durată execuție(luni): 24    

 Localități componente: Zalău, Stâna

 Dată ordin de începere: 18.06.2020

 Valoarea contractului: 52.696.919,94 lei fară TVA

      Progresul contractului la 31 Decembrie 2020: Apă = 28,24 % (7,1km din total 25,3km); Canal =4,37 %   (1,9 km din total 43,9 km)

CL4 – Extinderea şi reabilitarea reṭelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și  alimentare cu apă potabilă în zona Bobȋlna-Recea Cristur 

 Dată semnare: 31.03.2020; Durată execuție(luni): 23

 Localități componente: Dej, Bobâlna, Oșorhel, Vâlcelele, Recea Cristur, Ciubanca, Ciubăncuța,  Escu, Osoi, Jurca, Pustuța, Căprioara   

 Data ordin de începere: 27.04.2020     

 Valoarea contractului: 69.829.372,36 lei fară TVA

      Progresul contractului la 31 Decembrie 2020: Apa = 93,26 % (71,5 km din total 76,7 km); Canal = 28,8 % (9,7 km din total 33,6 km)

CL5 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Gherla şi în sistemul Gherla rural

 Dată semnare: 30.04.2020 Durată execuție(luni): 24    

 Localități componente: Gherla, Silivaș, Buza, Feldioara, Sânmartin, Târgușor, Mahal, Diviciorii  Mari, Năsal;

 Data ordin de începere: 14.07.2020

 Valoarea contractului: 42.843.271,77 lei fară TVA

      Progresul contractului la 31 Decembrie 2020: Apa = 22,52% (20,1 km din total 89,3 km); Canal = 7,4 % (855 m din total 11,5 km)

CL6  – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural

Dată semnare: 19.05.2020;

Durată execuție(luni): 18   

 Localități componente: Huedin, Morlaca, Alunișu, Brăișoru, Fildu de Jos, Almașu

 Data ordin de începere: 18.08.2020

Valoarea contractului: 26.953.123,38 lei fară TVA

      Progresul contractului la 31 Decembrie 2020: Apa = 33,9 % (12,3 km din total 36,5 km); Canal = 1,4 % (152 m din total 10,6 km).

CL9 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Jibou şi extinderea alimentǎrii cu apǎ în zona Someş Odorhei – Nǎpradea

Dată semnare: 21.05.2020;

Durată execuție(luni): 24   

Localități componente: Jibou, Husia, Rona, Brebi, Jac, Someș Odorhei, Năpradea, Someș Guruslău, Traniș, Noțig

Dată ordin de începere: 30.07.2020

Valoarea contractului: 43.764.386,77 lei fară TVA

      Progresul contractului la 31 Decembrie 2020: Apa = 12,6 % (6,9 km din total 54,8 km) Canal = 0 %

CL22 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Vârşolt – Crasna – Ban – Cizer

       Dată semnare: 12.10.2020 Durată execuție(luni): 24   

       Localități componente: Crasna, Ratin, Vârșolț, Recea, Horoatu Crasnei, Stârciu, Bănișor, Ban,  

       Peceiu, Cizer, Pleșca, Pericei, Aghireș, Meseșenii de Sus

        Data ordin de începere: Urmează a fi stabilită

Valoarea contractului: 49.359.713,22 lei fară TVA

CS2 – Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor

       Dată semnare: 16.10.2020 Durată contract(luni): 41          

Asigură monitorizarea tehnică și financiară a tuturor contractelor de lucrări

            Dată ordin de începere: 12.11.2020

Valoarea contractului: 27.433.500 lei fară TVA

CL7 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Şimleu Silvaniei

       Dată semnare: 03.11.2020 Durată execuție(luni): 18   

            Localități componete: Șimleu Silvaniei, Cehei, Pusta

            Dată ordin de începere: urmează a fi stabilită

Valoarea contractului: 26.824.086,21 lei fară TVA

CL20 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zonele Hida – Sutoru şi Romita – Bogdana 

       Dată semnare: 12.11.2020 Durată execuție(luni): 21   

      Localități componente: Agrij, Răstolțu Deșert, Dragu, Voievodeni, Hida, Trestia, Sânmihaiu   

Almașului, Santa Maria, Bercea, Zimbor, Chendremal, Sutoru, Sâncraiu Almașului, Românași, Ciumarna, Buciumi, Bodia, Bogdana, Sângeorgiu de  Meseș                                      

            Dată ordin de începere: urmează a fi stabilită

Valoarea contractului: 66.302.596,64 lei fară TVA  

CL25 – Facilitǎṭi pentru nǎmol. Realizare treaptǎ terțiarǎ la SEAU Huedin şi SEAU Cehu Silvaniei şi extindere SEAU Sărmăşag

       Dată semnare: 20.11.2020 Durată execuție(luni): 30   

Localități componente: Huedin, Cehu Silvaniei, Sărmășag, Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou

Data ordin de începere: 15.12.2020

Valoarea contractului: 86.030.000,00 lei fară TVA

B. PROCEDURI ÎN EVALUARE (5)

CL19 – Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Gilău, Gârbǎu, Aghireşu și Cǎpuşu Mare

Localități componente: Aghireșu, Aghireșu-Fabrici, Băgara, Dorolțu, Inucu, Macău, Gârbău, Gilău, Căpușu Mare, Păniceni, Dumbrava.

Dată estimată de semnare a contractului: Februarie 2021 (perioadă contestații)

 Durată execuție(luni): 24       

CL15 – Reabilitarea şi modernizarea stației de tratare a apei Gilǎu 

Localități componente: Gilău

Dată estimată de semnare a contractului: Februarie 2021 (perioadă contestații)

 Durată execuție(luni): 27        

CL23 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sisitemului de canalizare în aglomerarea Sărmășag  

Localități componente: Măeriște, Cristelec, Doh, Giurtelecu Șimleului, Uileacu Șimleului,Mălădia, Sărmașag, Bobota, Derșida, Zalnoc, Camăr, Carastelec

Dată estimată de semnare a contractului: Februarie 2021 (perioadă contestații)

Durată execuție(luni): 27

CL11 – Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT: Aşchileu, Bonṭida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod şi    Vultureni

Localități componente: Așchileu Mare, Așchileu Mic, Fodora, Cristorel, Bonțida, Răscruci,

Chinteni, Feiurdeni, Satu Lung, Vechea-Deușu, Cojocna, Iuriu de Câmpie, Strucuț, Iclod,  Iclozel, Orman, Vultureni, Băbuțiu, Făureni

     Dată deschidere ofertă: 03.12.2021

Dată estimată de semnare a contractului: Martie 2021; Durată execuție(luni): 24        

CS1 – Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului

     Dată deschidere ofertă: 07.12.2020

Dată estimată de semnare a contractului: Martie 2021          

Durată contract(luni): 35

C. PROCEDURI ÎN OFERTARE (2)

CL14 – Reabilitarea sursei subterane Floreşti

            Localități componente: Florești, Cluj-Napoca

Dată deschidere: 08 Februarie 2021             

Durată estimată execuție(luni): 24

CL24 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Marca

Localități componente: Boghiș, Valcău de Jos, Coșniciu de Jos, Coșniciu de Sus, Zăuan, Nușfalău, Bilghez, Halmășd, Aleuș, Cerișa, Drighiu, Marca, Porți

Dată deschidere: 15 Februarie 2021       

Durată estimată execuție(luni): 20

CL 17 – Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi exinderea alimentǎrii cu apă şi canalizare în aglomerarea Zalău

            Localități componente: Zalău, Hereclean, Badon, Panic, Mirșid, Moigrad

            Dată deschidere: 22 Februarie – 2021            

Durată estimată execuție(luni): 24

D. PROCEDURI CONTESTATE (3)

CL1 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Cluj- Zalău      

Localități componente: Cluj-Napoca, Chinteni, Vechea, Deușu, Vultureni, Băbuțiu, Așchileu Mare, Așchileu Mic, Cristorel, Fodora, Ugruțiu, Dragu, Voievodeni, Hida,  Trestia, Chendrea-Bălan, Creaca, Mirșid, Moigrad, Zalău

Durată estimată execuție(luni): 30           

Stadiu procedură: Este depusă contestație la Curtea de Apel

CL2 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson Bălan – Cehu      Silvaniei

      Localități componente: Zalău, Vârșolț, Pericei, Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei

      Durată estimată execuție(luni): 24

Stadiu procedură: Este depusă contestație la CNSC

CL12 – Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara şi rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic

             Localități componente: Guga, Sălătruc,Chiuești, Măgoaja, Strâmbu, Cuzdrioara, Mănășturel, Sic

       Durată estimată execuție(luni): 27

 Stadiu procedură: Este depusă contestație la CNSC

E. PROCEDURI ÎN PREGĂTIRE PENTRU RELANSARE (2)

CL16 – Reabilitarea rețelelor de apǎ şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca

            Localități componente: Cluj-Napoca

            Durată estimată execuție(luni): 24         

            Dată estimare lansare: Februarie 2021

CL10 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida şi Feleacu

Localități componente: Apahida, Câmpenești, Sânnicoară, Corpadea, Sub-Coastă, Baciu, Gheorgheni, Sărădiș, Vâlcele, Florești

Durată estimată execuție(luni): 24

Dată estimare lansare: Ianuarie 2021

F. PROCEDURI ÎN PREGĂTIRE PENTRU LANSARE ÎN TRIM I 2021 (4)

CL3 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca 

              Localități componente: Cluj-Napoca

              Dată estimare lansare: Trim I – 2021

              Obs. Necesar rezolvarea a patru amplasamente/terenuri pentru rezervoarele de acumulare a apei.

              Durată estimată execuție(luni): 24

CP1 – Extinderea sistemului SCADA

              Localități componente: Toată aria deservită de Operatorul Regional

              Dată estimare lansare: Trim I – 2021

              Durată estimată contract(luni): 18    

CS6 – Servicii de supervizare/dirigenție de șantier construcții operaționale

              Dată estimare lansare: Trim I – 2021

              Durată estimată contract(luni): 30

CL26 – Construcții operaționale

              Localități componente: Toate cele 8 sucursale ale Operatorul Regional

              Dată estimare lansare: Trim I – 2021

              Obs. Necesar rezolvarea amplasamentului pentru spațiul operațional din Cluj-Napoca

              Durată estimată execuție(luni): 24

G. PROCEDURI CU LANSARE DE CĂTRE A.T.M.P. (2)

CS4 – Servicii de auditare a proiectului regional

              Dată estimare lansare: Trim III – 2021

              Durată estimată contract(luni): 38

CP2 – Utilaje fără montaj și echipamente de transport pentru întreținerea sistemului de apă/apă uzată Cluj-  Sălaj

              Dată estimare lansare: Trim III – 2021

              Durată estimată contract(luni): 8      

H. PROCEDURI FINALIZATE (2)

CL21 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Bǎlan – Letca – Lozna

       Dată semnare: 21.01.2021 Durată execuție(luni): 23  

          Localități componente: Cristolțel, Surduc, Tihău, Cristolț, Valeni, Băbeni, Ciocmani, Letca, Toplița, Ciuculat, Lozna

            Data ordin de începere: urmează a fi stabilită

Valoarea contractului: 39.433.963,47 lei fară TVA  

CS3 – Servicii de informare și publicitate

Dată semnare: 12.01.2021;

Durată contract(luni): 38

Localități componente: Toată aria deservită de Operatorul Regional

Data ordin de începere: urmează a fi stabilită

Valoarea contractului: 2.221.297 lei fară TVA

Progresele contractelor sunt menționate până la data de 31 Decembrie 2020.

 

Program cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României