Descriere/Stadiu Proiect

”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din județele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020”

Contractul de Finanţare pentru Proiectul Regional nr. 225 s-a semnat ȋn 20.11.2018 cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM POIM) și Compania de Apă Someș S.A. în calitate de Beneficiar.

Valoarea contractului de finanţare este 1.966.820.897,75 lei (cu TVA).

Durata contractului de finanţare este 03.04.2015 – 31.12.2023 (contractul de AT cu Consultantul ce pregăteşte Aplicaţia a ȋnceput din 2015 ȋn perioada POS Mediu).

Obiectivul general al Proiectului Regional este ȋmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman(Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Codul Smis: 108858

Obiectivele specifice ale Proiectului Regional:

I. Îmbunătățirea calității apei prin:

1. Extinderea alimentării cu apă potabilă în localitǎṭi din judeţul Cluj şi Sălaj;

2. Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente;

3. Modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău și reabilitarea Sursei Florești din județul Cluj;

II. Îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate prin:

1. Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj;

2. Reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate;

3. Construirea/Modernizarea/Extinderea a 4 stații de epurare a apei uzate;

4. Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unei instalații de uscare și valorificare a nămolului și a facilităților conexe;

III. Întǎrirea capacitǎṭii instituṭionale a OR în managementul şi exploatarea infrastructurii

1. Extinderea sistemului SCADA;

2. Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului, detectarea pierderilor, dezvoltarea GIS și integrarea /gestionarea datelor privind infrastructura realizată.

Componentele Proiectului Regional: 34 de contracte: 6 contracte de servicii, 26 de contracte de lucrări şi 2 contracte de furnizare.

Stadiul Proiectului Regional:

Ȋn prezent se derulează următoarele proceduri de atribuire a contractelor:

Documentația de atribuire pentru contractul de lucrări CL9 „Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Jibou şi extinderea alimentǎrii cu apǎ în zona Someş Odorhei – Nǎpradea” a fost lansată în SEAP în data de 19.03.2019 (anunț de participare nr. CN1009951/19.03.2019). Deschiderea ofertelor a avut loc în 21 mai 2019. S-a transmis comunicarea privind ofertantul câştigător. În prezent se află în etapa de depunere a contestaţiilor.

Documentația de atribuire pentru contractul de lucări CL2 „Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson Bălan – Cehu Silvaniei” a fost încărcată în SEAP în data de 07.06.2019 (anunț de participare nr. CN1011968/07.06.2019). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 12.08.2019. Procedură anulată în data de 29.10.2019 ca urmare a declarării ofertei inacceptabilă. Se va relansa procedura de atribuire în perioada imediat următoare.

Documentația de atribuire pentru contractul de lucări CL8 „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Cehu Silvaniei” a fost încărcată în SEAP în data de 07.06.2019 (anunț de participare nr. CN1011974/07.06.2019). Deschiderea ofertelor a avut loc în 23 iulie 2019 și se află în proces de evaluare a ofertelor (etapa financiară).

Documentația de atribuire pentru contractul de lucări CL7 „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Șimleu Silvaniei” a fost încărcată în SEAP în data de 11.06.2019 (anunț de participare nr. CN1012122/11.06.2019). Deschiderea ofertelor a avut loc în 29 iulie 2019 Procedură anulată în data de 14.11.2019 ca urmare a declarării ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme. Se va relansa procedura de atribuire în perioada imediat următoare.

Documentația de atribuire pentru contractul de lucări CL4 „Extinderea şi reabilitarea reṭelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobîlna-Recea Cristur” a fost încărcată în SEAP în data de 03.07.2019 (anunț de participare nr. CN1012741/03.07.2019). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 19.08.2019. În prezent se desfășoară procesul de evaluare a ofertelor (etapa tehnică).

Documentația de atribuire pentru contractul de lucări CL17 „Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi exinderea alimentǎrii cu apă şi canalizare în aglomerarea Zalău” a fost încărcată în SEAP în data de 17.07.2019 (anunț de participare nr. CN1013087/17.07.2019). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 09.09.2019. În prezent se desfășoară procesul de evaluare a ofertelor (etapa tehnică).

Documentația de atribuire pentru contractul de lucări CL18 „Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău” a fost încărcată în SEAP în data de 29.08.2019 (anunț de participare nr. CN1014655/29.08.2019). În prezent se desfășoară procesul de întocmire a ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 28.10.2019 (etapa DUAE).

Documentația de atribuire pentru contractul de lucări CL13 „Extinderea  rețelelor de alimentare cu apǎ în UAT: Unguraş şi Mica”  a fost încărcată în SEAP în data de 02.09.2019 (anunț de participare nr. CN1014712/02.09.2019). În prezent se desfășoară procesul de întocmire a ofertelor. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 21.10.2019 (etapa DUAE).

Program cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României