Descriere/Stadiu Proiect

”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din județele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020”

Contractul de Finanţare pentru Proiectul Regional nr. 225 s-a semnat ȋn 20.11.2018 cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM POIM) și Compania de Apă Someș S.A. în calitate de Beneficiar.

Valoarea contractului de finanţare este 1.966.820.897,75 lei (cu TVA).

Durata contractului de finanţare este 03.04.2015 – 31.12.2023 (contractul de AT cu Consultantul ce pregăteşte Aplicaţia a ȋnceput din 2015 ȋn perioada POS Mediu).

Obiectivul general al Proiectului Regional este ȋmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman(Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Codul Smis: 108858

Obiectivele specifice ale Proiectului Regional:

I. Îmbunătățirea calității apei prin:

1. Extinderea alimentării cu apă potabilă în localitǎṭi din judeţul Cluj şi Sălaj;

2. Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente;

3. Modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău și reabilitarea Sursei Florești din județul Cluj;

II. Îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate prin:

1. Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj;

2. Reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate;

3. Construirea/Modernizarea/Extinderea a 4 stații de epurare a apei uzate;

4. Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unei instalații de uscare și valorificare a nămolului și a facilităților conexe;

III. Întǎrirea capacitǎṭii instituṭionale a OR în managementul şi exploatarea infrastructurii

1. Extinderea sistemului SCADA;

2. Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului, detectarea pierderilor, dezvoltarea GIS și integrarea /gestionarea datelor privind infrastructura realizată.

Componentele Proiectului Regional: 34 de contracte: 6 contracte de servicii, 26 de contracte de lucrări şi 2 contracte de furnizare.

Stadiul Contractelor: Au fost semnate 7 contracte de lucrări.

 

Program cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României