Comunicate de Presă


Comunicat de presă – semnare Contract finanțare

Comunicat de presă –  aprobare POIM

Comunicat de presă – semnare CL8 „Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în oraşul Cehu Silvaniei”

Comunicat de presă – semnare CL13 „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș si Mica”

Comunicat de presă – semnare CL18 „Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Zalău”

Comunicat de presă – semnare CL4 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur”

Comunicat de presă – semnare CL5 Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în municipiul Gherla şi în sistemul Gherla rural”

Comunicat de presă – semnare CL6 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în Orașul Huedin și sistemul Huedin Rural”

Comunicat de presă – semnare CL9 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în orașul Jibou și extinderea alimentării cu apă în zona Someș Odorhei-Năpradea”

Comunicat de presă – semnare CL22 „Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Vârşolt – Crasna – Ban – Cizer”

Comunicat de presă – semnare CS2 „Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului major Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj-Sălaj, în perioada 2014-2020”

Comunicat de presă – semnare CL7 „Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Şimleu Silvaniei”

Comunicat de presă – semnare CL20 „Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zonele Hida – Sutoru şi Romita – Bogdana”

Comunicat de presă – semnare CL25 „Facilitǎṭi pentru nǎmol. Realizare treaptǎ terțiarǎ la SEAU Huedin şi SEAU Cehu Silvaniei şi extindere SEAU Sărmăşag”

Comunicat de presă – semnare CL21„Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Bălan-Letca-Lozna

Comunicat de presă – semnare CS3 – „Servicii de informare şi publicitate a proiectului major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

Comunicat de presă – semnare CL23 – „Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sǎrmǎşag”

Comunicat de presă – semnare CL19 – „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Gilău, Gârbǎu, Aghireşu, Cǎpuşu Mare”

Comunicat de presă – semnare CL15 – „Reabilitarea şi modernizarea stației de tratare a apei Gilǎu

Comunicat de presă – semnare CL12 – “Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara și rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic”

Comunicat de presă – semnare CL11 – „Încep lucrările de alimentare cu apă în 20 de localități rurale din județul Cluj”

Comunicat de presă – semnare CS1 – „Asistența tehnică va sprijini derularea proiectului major de investiții din cadrul POIM, derulat de Compania de Apă Someș S.A.”

Comunicat de presă – semnare CL17 – „Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Zalău și extinderea alimentării cu apă și canalizare în aglomerarea Zalău”

Comunicat de presă – semnare CL24 – „Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Șimleu Silvaniei – Marca”

Comunicat semnare CL2 – „Conducta de aducțiune Cluj-Sălaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei și tronson Bălan – Cehu Silvaniei”