Avize

Acte și tarife pentru branșamente, racorduri canal, derivații, extindere instalații

A AVIZ DE AMPLASAMENT

PERSOANE FIZICE

 1. Cerere;Formular cerere
 2. Act de identitate proprietar (copie);
 3. Extras de Carte Funciară de informare, nu mai vechi de 90 zile (copie);
 4. Adeverință eliberată de către Primărie – pentru imobilele neîntabulate situate în zona rurală;
 5. Certificat urbanism pentru imobilele construcții noi;
 6. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 7. Plan de situaţie vizat spre neschimbare, scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 care delimitează conturul imobilului (2 exemplare);
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sunt necesare: certificatul de înmatriculare și CIF eliberat ANAF;
  Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.


B AVIZ DE PRINCIPIU (PRELUNGIRE CONDUCTĂ APĂ – CANAL, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI, DERIVAȚII DE BRANȘAMENT)

PERSOANE FIZICE

 1. Cerere;Formular cerere
 2. Act de identitate proprietar (copie);
 3. Extras de Carte Funciară de informare, nu mai vechi de 90 zile (copie);
 4. Adeverință eliberată de către Primărie – pentru imobilele neîntabulate situate în zona rurală;
 5. Certificat urbanism pentru imobilele construcții noi;
 6. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 7. Plan de situaţie vizat spre neschimbare, scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 care delimitează conturul imobilului;
 8. Breviar de calcul pentru aprobarea debitelor pentru stingerea incendiilor conform SR 1343-1/2006 (original);
 9. Declaraţie tip CASSA pentru derivație de branșament apă și/sau racord canal;
 10. Declaraţie tip CASSA pentru branșament apă și/sau racord canal la rețelele publice executate cu finanțare privată;
 11. Declaraţie notarială privind acordarea dreptului de servitute pentru utilități în cazul construcțiilor cuplate (exemplu: duplex) (model) (unde este cazul);
 12. Adeverință și plan de situație de la autoritatea publică locală în cazul în care drumul de acces până la parcelă este în proprietatea domeniului public;
 13. Extras CF pentru drumul de servitute, nu mai vechi de 90 zile și acordul notarial al tuturor coproprietarilor menționați în CF privind realizarea rețelei publice de apă/canal (cf. model) – în cazul în care drumul de acces până la parcelă este proprietate privată.
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sunt necesare: certificatul de înmatriculare și CIF eliberat ANAF ;
  Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.


Documentațiile tehnice de execuție depuse pentru avizare (proiectele tehnice) se depun în două exemplare în dosar carton cu șină.

TARIFELE PRACTICATE PENTRU OBŢINEREA UNOR DOCUMENTAŢII TEHNICE (AVIZE)
ELIBERATE DE CASSA

Eliberare acorduri prealabile (avize) şi documentaţii de execuţie

1.   Aviz de principiu:
a.  persoane fizice (până la 4 apartamente)                                        25,91 lei/aviz
b.  persoane fizice (peste 4 apartamente) și persoane juridice           65,26 lei/aviz

2.   Aviz definitiv (documentație):
a.  persoane fizice (până la 4 apartamente)             25,91 lei/aviz
b.  agenți economici și ansambluri de locuințe         65,26 lei/aviz

3.   Aviz amplasament:
a.  persoane fizice (până la 4 apartamente)             25,91 lei/aviz
b.  agenți economici și ansambluri de locuințe         65,26 lei/aviz

4.  Recepție lucrări:
a.  persoane fizice (până la 4 apartamente)             25,91 lei/aviz
b.  agenți economici și ansambluri de locuințe         65,26 lei/aviz

5.  Aviz pt. rețele edilitare:                                     88,29 lei/stradă

6.  Aviz acord mediu:                                             59,50 lei/aviz

Dosarele pt. obtinerea avizelor de de orice categorie se depun la

BIROUL RELAȚII CLIENȚI, – sediul de pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79
Program cu publicul:
Luni – Joi între orele: 8-15,30
Vineri între orele 8-13,00