Avize/Recepții

Acte și tarife pentru branșamente, racorduri canal, derivații, extindere instalații

A AVIZ DE AMPLASAMENT

PERSOANE FIZICE

 1. Cerere;Formular cerere aviz-receptie
 2. Act de identitate proprietar (copie);
 3. Certificat urbanism pentru imobilele construcții noi;
 4. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 5. Plan de situaţie, scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 ce delimitează conturul imobilului (în cazul rețelelor edilitare, se atașează în format *.dwg);
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai este necesar certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului;
  Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.


B AVIZ DE PRINCIPIU (BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI, DERIVAȚII DE BRANȘAMENT)

PERSOANE FIZICE

 1. Cerere;Formular cerere aviz-receptie
 2. Act de identitate proprietar (copie);
 3. Extras de Carte Funciară de informare, nu mai vechi de 90 zile (copie);
 4. Adeverință eliberată de către Primărie – pentru imobilele neîntabulate situate în zona rurală;
 5. Certificat urbanism pentru imobilele construcții noi;
 6. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 7. Plan de situaţie, scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 ce delimitează conturul imobilului;
 8. În cazul imobilelor cu mai mult de 4 apartamente, breviar de calcul pentru aprobarea debitelor pentru stingerea incendiilor însușit de proiectant conform SR 1343-1/2006.
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai este necesar certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului;
  Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.

C AVIZ DE PRINCIPIU – PRELUNGIRE CONDUCTĂ

PERSOANE FIZICE

 1. Cerere;Formular cerere aviz-receptie
 2. Act de identitate proprietar (copie);
 3. Extras CF de informare, nu mai vechide 90 zile;
 4. Adeverință eliberată de Primărie pentru imobilele neîntabulate situate în zona rurală
 5. Certificat urbanism pentru imobilele construcții noi;
 6. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 7. Plan de situaţie, scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 ce delimitează conturul imobilului;
 8. Declarație tip CASSA pentru predare conductă patrimoniu (model declaratie);
 9. Acte privind regimul juridic al drumului (CF sau adeverință de la autoritatea locală);
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai este necesar certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului;
  Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.

D RECEPȚIE LUCRĂRI

Tipul lucrării: branșament apă; branșament apă și derivație apă; branșament apă și extindere interioară canal; branșament apă și racord canal; branșament apă și înființare racord canal; racord canal; organizare de șantier; redimensionare branșament apă; redimensionare canal;

 1. Cerere (rugăm furnizarea unei adrese de e-mail) Formular cerere receptie;
 2. Documentația tehnică avizată de CASSA (exemplar beneficiar); Nr. Registratură/copie după fața documentației;
 3. Autorizația de construire/Autorizația administratorului domeniului public conform Legii nr. 7/2000 aferentă lucrării;
 4. Cartea tehnică a construcției (Procese verbale/Protocol) emisă și completată de executantul lucrării; Foto lucrare; Documente calitate;
 5. Taxa aferentă recepției;

Tipul lucrării: înființare branșament apă; înființare racord canal; derivație branșament apă;

 1. Cerere (rugăm furnizarea unei adrese de e-mail) Formular cerere receptie;
 2. Documentația tehnică avizată de CASSA (exemplar beneficiar); Nr. Registratură/copie după fața documentației;
 3. Cartea tehnică a construcției (Procese verbale/Protocol) emisă și completată de executantul lucrării; Foto lucrare; Documente calitate;
 4.  Taxa aferentă recepției;

Tipul lucrării: extindere conductă apă și canal; extindere conductă apă și branșament apă; extindere rețea canalizare; stație pompare apă; stație pompare canal;

 1. Cerere (rugăm furnizarea unei adrese de e-mail) Formular cerere receptie;
 2. Documentația tehnică avizată de CASSA (exemplar beneficiar); Nr. Registratură/copie după fața documentației;
 3. Autorizația de construire/Autorizația administratorului domeniului public conform Legii nr. 7/2000 aferentă lucrării;
 4. Cartea tehnică a construcției (Procese verbale/Protocol) emisă și completată de executantul lucrării; Foto lucrare; Documente calitate;
 5. Documentația post execuție ”AS BUILD” format DWG, pe suport electronic, cu inventar coordonate stereo, proiecția 1970;
 6. Taxa cuplare (pierderi de apă), buletin de analiză fizico-chimică a apei și Clor rezidual;
 7. Adeverință I.S.C., anunț de începere/finalizare lucrare.
 8. Taxa aferentă recepției;

Documentațiile tehnice de execuție depuse pentru avizare (proiectele tehnice) se depun în două exemplare în dosar carton cu șină.

TARIFELE PRACTICATE PENTRU OBŢINEREA UNOR DOCUMENTAŢII TEHNICE (AVIZE)
ELIBERATE DE CASSA

Eliberare acorduri prealabile (avize) şi documentaţii de execuţie

1.   Aviz de principiu:
a.  persoane fizice (până la 4 apartamente)                                        25,91 lei/aviz
b.  persoane fizice (peste 4 apartamente) și persoane juridice           65,26 lei/aviz

2.  Aviz amplasament:
a.  persoane fizice (până la 4 apartamente)             25,91 lei/aviz
b.  agenți economici și ansambluri de locuințe         65,26 lei/aviz

3.  Recepție lucrări:
a.  persoane fizice (până la 4 apartamente)             25,91 lei/aviz
b.  agenți economici și ansambluri de locuințe         65,26 lei/aviz

4.  Aviz pt. rețele edilitare:                                    88,29 lei/stradă

5.  Aviz acord mediu:                                            59,50 lei/aviz

6. Întocmire documentații de gospodărire a apelor pentru localități între 1000-3000 locuitori și mai mici de 100 locuitori       1500 lei

7. Întocmire documentații de gospodărire a apelor pentru localități între 3001-5000 locuitori            2000 lei

8. Întocmire documentații de gospodărire a apelor pentru localități cu mai mult de 5000 locuitori       3000 lei

Dosarele pt. obtinerea avizelor se pot depune astfel:

1. La sediul CASSA (Cluj-Napoca), BIROUL RELAȚII CLIENȚI, – B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79
Program cu publicul: 
Luni – Joi între orele: 8,00-16,00 (pentru clienții care aparțin de sucursala Cluj)

2. On-line prin crearea unui cont pe aplicația MyCAS disponibilă pe www.casomes.ro sectiunea Facturi sau, pentru dispozitivele mobile, în App Store sau Google Play, într-o primă etapă doar pentru clienții  din zona deservită în Cluj-Napoca și localitățile rurale arondate.

Notă: documentațiile tehnice pentru avize nu vor mai fi primite prin transmiterea lor prin e-mail pentru Cluj-Napoca și localitățile rurale arondate.

Avizele solicitate prin intermediul aplicației MyCAS, se vor regăsi în contul solicitantului din aplicație.

3. Depunerea documentațiilor pentru obținerea avizelor, pentru clienții  din zona deservită în județul Sălaj și localitățile Dej, Gherla, Huedin se poate face prin depunerea la sediile sucursaleelor sau on-line la adresele de e-mail:
–   tehnic.sj@casomes.ro pt. Salaj
–   cassa.dej@casomes.ro pt. Dej
–   cassa.huedin@casomes.ro pt. Huedin
–   cassa.gherla@casomes.ro pt. Gherla

urmând ca, după verificarea documentelor, să primiți prin e-mail, confirmarea și factura pt. plata avizului. Avizul se va transmite tot prin e-mail după transmiterea dovezii plății de către solicitant.

Notă importantă: Este posibil ca documentațiile transmise de pe adrese de e-mail cu domeniul ”yahoo”,  să nu ajungă la destinație. La fel și documentele transmise pe astfel de adrese de e-mail. Rugăm verificarea folder-ului ”Spam” sau utilizarea unor adrese de e-mail alternative (exemplu: gmail, outlook etc.). In mod similar avizele eliberate de Compania de Apa Somes S.A. transmise destinatarilor pe adrese de “Yahoo”sa intampine probleme similare.