Avize

Acte si tarife pentru bransamente, racorduri canal, derivatii, extindere instalatii

A AVIZE DE AMPLASAMENT

POPULAŢIE

 1. Cerere; Formular cerere
 2. Certificat urbanism;
 3. Copie carte identitate;
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere) – copie;
 5. 1 plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 6. 2 planuri de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70;
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sunt necesare: certificatul de înmatriculare și CIF eliberat ANAF;
  Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.


B AVIZE DE PRINCIPIU PRELUNGIRE CONDUCTĂ APĂ – CANAL

POPULAŢIE

 1. Cerere; Formular cerere
 2. Copie carte identitate;
 3. Autorizaţie de construire (copie – unde este cazul);
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere) – copie;
 5. Declaraţie prelungire conductă;
 6. Declaraţie notarială pentru drum acces de la toţi coproprietarii (unde este cazul).
 7. Declaraţie pentru branşare din conductă finanţată de terţi (unde este cazul);
 8. 1 plan de încadrare în zonă scara 1:5000 ;
 9. 1 plan de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70 şi ridicări topo;
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sunt necesare: certificatul de înmatriculare și CIF eliberat ANAF ;
  Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.


C SOLICITĂRI BRANŞAMENTE şi RACORDURI

POPULAŢIE

 1. Cerere; Formular cerere
 2. Copie carte identitate;
 3. Autorizaţie de construire (copie – unde este cazul);
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere) – copie;
 5. Breviar de calcul;
 6. Declaraţie pentru branşare din conductă finanţată de terţi (unde este cazul);
 7. 1 plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 8. 1 plan de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70 şi ridicări topo;
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sunt necesare: certificatul de înmatriculare și CIF eliberat ANAF;
  Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.


D SOLICITĂRI DERIVAŢIE DE BRANŞAMENT

POPULAŢIE

  1. Cerere; Formular cerere
  2. Copie carte de identitate;
  3. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare –cumpărare, contract de închiriere) – copie;
  4. Dovada achitării la zi a facturilor de apă-canal;
  5. Breviar de calcul;
  6. Declaraţie separare;
  7. Declaraţie notarială pentru traversarea altei proprietăţi (unde este cazul);
  8. 1 plan de încadrare în zonă scara 1:5000 (copie – unde este cazul);
  9. 1 plan de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70;

Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai sunt necesare: certificatul de înmatriculare și CIF eliberat ANAF;
Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.

Documentațiile tehnice de execuție depuse pentru avizare (proiectele tehnice) se depun în două exemplare în dosar carton cu șină.

TARIFELE PRACTICATE PENTRU OBŢINEREA UNOR DOCUMENTAŢII TEHNICE (AVIZE)
ELIBERATE DE CASSA

Eliberare acorduri prealabile (avize) şi documentaţii de execuţie

1.   Aviz de principiu:
a.  persoane fizice (până la 4 apartamente)                                        25,91 lei/aviz
b.  persoane fizice (peste 4 apartamente) și persoane juridice           65,26 lei/aviz

2.   Aviz definitiv (documentație):
a.  persoane fizice (până la 4 apartamente)             25,91 lei/aviz
b.  agenți economici și ansambluri de locuințe         65,26 lei/aviz

3.   Aviz amplasament:
a.  persoane fizice (până la 4 apartamente)             25,91 lei/aviz
b.  agenți economici și ansambluri de locuințe         65,26 lei/aviz

4.  Recepție lucrări:
a.  persoane fizice (până la 4 apartamente)             25,91 lei/aviz
b.  agenți economici și ansambluri de locuințe         65,26 lei/aviz

5.  Aviz pt. rețele edilitare:                                     88,29 lei/stradă

6.  Aviz acord mediu:                                             59,50 lei/aviz

 Dosarele pt. obtinerea avizelor de de orice categorie se depun la REGISTRATURĂ, – sediul de pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79
Program cu publicul:
Luni – Joi între orele: 8-16
Vineri între orele 8-13,30