Publicitatea proiectului

În data de 12 ianuarie 2021 la sediul Companiei de Apă Someș S.A. a avut loc semnarea contractului “CS3 – Servicii de informare şi publicitate a proiectului major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, acest contract reprezintă o componentă a proiectului major de investiții, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Contractul are o valoare de 2.221.297,00 lei fără TVA și o durată de 38 de luni, începând cu data prevăzută în ordinul administrativ de începere, emis de Entitatea contractantă.

Obiectivul acestui contract este furnizarea de servicii de informare și publicitate în vederea asigurării unei vizibilităţi optime a proiectului în rândul populaţiei, prin diseminarea de informaţii privind investițiile din cadrul proiectului şi beneficiile obţinute, cu evidenţierea importanţei sprijinului financiar acordat de Uniunea Europenă.