Publicitatea proiectului

Compania de Apă Someș S.A. a inițiat procedura de atribuire a contractului de servicii CS3.

Contractul de servicii CS3 – Servicii de informare şi publicitate a proiectului major “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020″ reprezintă o componentă a proiectului major de investiții, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectivul acestui contract este furnizarea de servicii de informare și publicitate în vederea asigurării unei vizibilităţi optime a proiectului în rândul populaţiei, prin diseminarea de informaţii privind investițiile din cadrul proiectului şi beneficiile obţinute, cu evidenţierea importanţei sprijinului financiar acordat de Uniunea Europenă.

Anunț de participare nr. CN1019697/14.03.2020