Colectare epurare

COLECTAREA, TRANSPORTUL SI EPURAREA APELOR UZATE

Conform studiului Econtext din Februarie 2012 – judetul Cluj este pe primul loc pe tara la gradul de conectare la canalizare. 

În vederea protectiei mediului si a sanatatii publice si comunitare conform unor cerinte foarte stricte ale legislatiei nationale alienate la Directivele UE, apele uzate menajere, industriale si precum si apele pluviale trebuie colectate astfel incat sa nu existe exfiltratii din sistemul de canalizare, transportate si apoi supuse unor procese extreme de complexe de curatare (epurare) astfel incat, odata aduse intr-o stare comparabila sau mai buna ca si cea a apei raurilor, sa poata fi deversate in acestea, fiind astfel inapoiate in natura.

RETELE DE CANALIZARE
Retelele de canalizare preiau apele uzate si meteorice de la toti consumatorii si le transporta la Statiile de Epurare. Reteaua de canalizare din cea mai mare parte a localitatilor deservite de Compania noastra, ca dealtfel din majoritatea tarii, este de tip unitar in proportie de 80% (adica aceiasi retea preia atat apele uzate menajere cat si apele meteorice) si de tip divizor in proportie de 20% (adica exista retele separate pentru apele uzate menajere si meteorice). De regula sistemul de preluare a apelor meteorice de pe strazi, format din rigole nu este in administrarea societatii noastre ci a autoritatilor locale.

Doar în perioada 2008-2013, în cadrul ultimului program de investiții, s-au construit și reabilitat 102 km de rețele de canalizare pe 243 de străzi din cele opt municipii și orașe deservite în județele Cluj și Sălaj!

COLECTOARELE
Preiau de regulă apele uzate din mai multe rețele de canalizare și le transportă la stațiile de epurare. Ele sunt conducte de mari dimensiuni (diametre), iar construcția lor pe sub orașe impune de multe ori tehnici și tehnologii avansate, asemanătoare celor practicate în minerit.

În cadrul unei strategii cu deviza “Someșul curat”, în anii 1992 și 1995 s-a început realizarea a câte unui tronson dintr-un canal colector de mari capacități în Cluj-Napoca, care să preia toate apele uzate și meteorice deversate anterior în Someșul Mic. Lucrările la Canalul colector mal drept Someșul Mic, cu Dn 2.650 mm, în lungime de 2,3 km, s-au realizat în două etape: Piața Abator – Str. Iașilor, respectiv Str. Iașilor – Sadionul Municipal, parțial folosindu-se tehnologie de forare în scut. Proiectul a inclus subtraversarea Someșului Mic, aproximativ în dreptul Hotelului Napoca. Sursele de finanțare au fost constituite din fonduri proprii C.A.S.S.A. și bugetare. Urmare a realizării acestui obiectiv, a fost complet eliminată poluarea cursului simbol al municipiului Cluj-Napoca – Someșul Mic. În cadrul Măsurii ISPA Cluj (2004 – 2010), s-a realizat un nou tronson cu diametrul de 2,3 m în lungime de 1,3 km între str. Iașilor și Bd. Nicolae Titulescu ce deservește în principal cartierul Gheorgheni.

În perioada 2008-2013 s-au construit alți 2 km de colectoare de mari dimensiuni și s-au reabilitat alți 16 km de colectoare existente.

La finele lui 2015, Compania de Apă SOMEȘ S.A. avea în administrare 1.487 km rețele de canalizare și colectoare.

EPURAREA APELOR UZATE SI METEORITICE
Inainte de a fi deversate in mediu – de regula in cursuri de apa – apele uzate si meteorice colectate de la clienti trebuie purificate tratate, adica epurate, pentru a proteja mediul inconjurator. Acest proces complex si costisitor are loc in Statiile de Epurare.

Atât legislatia natională cât și conditionalitatile stipulate în Capitolul de Mediu al Tratatutului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, prevad o serie de criterii deosebit de severe privind nivelul parametrilor apelor uzate care pot fi deversati inapoi in mediu dupa epurare.

În vederea respectarii acestor parametri – pentru a caror neconformitate autoritatile si institutiile abilitate aplica amenzi severe – Compania de Apa SOMES a trebuit sa modernizeze in perioada 2008-2015 toate cele opt statii de epurare urbane din municipiile si orasele deservite in judetele Cluj si Salaj.

În prezent, apa din aval a raurilor in care se varsa apele uzate dupa epurare in statiile deja finalizate este mai curata decat in amonte.

Din ultimele sondaje comandate de Compania de Apa SOMES,
96% din populatia deservita considera foarte importanta activitatea societatii
de protectie a mediului. Din acest motiv, pentru a menține funcționalitatea sistemului de canalizare și a preveni efectele neplăcute ale refulării apelor uzate în casele/gospodăriile clienților, este necesar ca doar apele uzate menajere să fie deversate în sistemul public. Aceasta înseamnă că o serie de materii/materiale care în prezent sunt deversate în toaletele/chiuvetele din locuințe, nu ar trebui să fie aruncate aici.

În acest sens, Compania de Apă SOMEȘ S.A. derulează două campanii de conștientizare – ”Toaleta  nu este tomberon” și cea privind colectarea uleiului alimentar ars, care nu ar trebui să ajungă în canalizare.