Contract ISPA C1-C3

 
 
 


Valoare contract  – 25.858.481 Euro

· Extinderea reţelei de distribuţie a apei în Cluj – Napoca 42,9 km
· Extinderea reţelelor de canalizare în municipiul Cluj – Napoca 50,3 km
· Înlocuirea reţelelor de apă potabilă în Cluj – Napoca 35,3 km
· Reabilitarea reţelelor de canalizare din cartierul Aurel Vlaicu 27 km
· Reabilitarea staţiilor de hidrofoare în municipiul Cluj – Napoca 272 staţii
· Construirea de reţele de canalizare din cinci localităţi rurale din amonte de Cluj – Napoca: Săvădisla, Vlaha, Someşul Rece, Floreşti, Luna de Sus 41,4 km
In total, cca. 175 km de reţele de apă-canal au fost modernizate şi înfiinţate prin aceasta componenta.
· Pe un număr de 65 de străzi din 12 zone ale municipiului Cluj-Napoca, au fost înlocuite reţelele de apă);
· Pe un număr de 94 de străzi din 13 zone, au fost înfiinţate reţele de alimentare cu apă;
· Pe 22 de străzi din zonele Aurel Vlaicu Nord şi Sud, au fost reabilitate reţelele de canalizare;
· Pe un număr de 143 de străzi din 9 zone, au fost înfiinţate reţele de canal;
· În cinci localităţi rurale din amonte de Cluj-Napoca (Săvădisla, Vlaha, Someşul Rece, Floreşti şi Luna de Sus) au fost înfiinţate 20,7 km retele de canalizare si 1 statie de pompare ape uzate.
· 224 de blocuri înalte (P+8, P+10) din municipiu au fost dotate cu hidrofoare (staţii de ridicare a presiunii) moderne, automate, silenţioase;
· S-a realizat unui modern Canal colector principal, în lungime de 1,3 km, în cartierul Gheorgheni (de la strada Iaşilor până la Bd. N. Titulescu), care transporta apele uzate şi pluviale spre canalul colector existent pe malul drept al râului Someşul Mic ş.a.m.d.

Ceremonia oficiala de finalizare a lucrarilor a avut loc la 21 Decembrie 2009.