Rețeaua Globală a Muzeelor Apei

REȚEAUA GLOBALĂ A MUZEELOR APEI – (THE GLOBAL NETWORK OF WATER MUSEUMS -WAMU-NET) –

o inițiativă la care a participat și Compania de Apă SOMEȘ

 

Compania de Apa SOMEȘ, prin Muzeul Apei « Leonida Truță » propriu este, din 2017, co-inițiator și membru fondator al Rețelei Globale a Muzeelor de Apă din lume, constituită cu ocazia unei Conferințe internaționale desfășurate în organizarea Biroului Regional pentru Știință și Cultură UNESCO din Veneția în cooperare cu Centrul Internațional Civilta dell’ Aqua și cu sprijinul Universității Ca’Foscari din Veneția și a Clubului de la Roma.

La Conferința de constituire din 2017 au participat Muzee ale Apei din 29 de tări ale lumii situate pe cinci continente : Europa, Asia, Africa, America de Sud și de Nord.

Scopul declarat al Rețelei – prescurtat WAMU-NET – a fost de ”a restabili esențial o nouă relație între umanitate și apă, un nou sens al civilizației care să ne ajute să refacem legătura apei cu oamenii, în toate dimensiunile ei, inclusiv în cele sociale, culturale, artistice și spirituale”. Iar Muzeele Apei, ca depozitari unici ai diferitelor Civilizații ale Apei care s-au dezvoltat de-a lungul și latul lumii, au din perspectivă istorică un rol major în scopul menționat.

Ulterior înființării Rețelei, s-au demarat demersuri de a plasa Rețeaua sub egida UNESCO, mai precis a Programului Hidrologic Internațional – PHI UNESCO. Proiectul a fost supus în Iunie 2017 Biroului PHI UNESCO din Paris care l-a aprobat cu entuziasm,  și a mandatat WAMU-NET să pregătească un draft (proiect) de Rezoluție care să fie supusă aprobării Consiliului Interguvernamental PHI UNESCO în Iunie 2018, în vederea consfințirii intrării sub egida UNESCO.

 

Guvernul României, prin Ministerul Apelor și Pădurilor, a oferit prompt sprijin necondiționat atât prin a convinge celelate țări din zona bazinului Dunării să sprijine adoptarea Rezoluției, cât și prin inițierea de demersuri diplomatice de sprijin prin intermediul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și a Delegației permanente a României pe lângă UNESCO.

 

În mai 2018 cu ocazia celei de-a doua Conferințe internaționale a Rețelei Globale a Muzeelor, alte cca. 30 de Muzee ale Apei sau instituții asimilate din lume au aderat la WAMU-NET, numărul total ajungând la 60. Totodată a fost lansată oficial pagina de web a Rețelei – http://www.watermuseums.net/  – , unde, pentru început, sunt prezentate în detaliu câteva din Muzeele fondatoare, printre care și Muzeul Apei „Leonida Truță” al Companiei de Apă SOMEȘ S.A. – http://www.watermuseums.net/museum/leonida-truta-water-museum/

​În Iunie 2018, Muzeul Apei aparținând Companiei de Apă SOMEȘ a fost prezentat pe scurt, în cadrul unei expuneri a Rețelei Globale a Muzeelor de Apă, în fața Consiliului Interguvernamental al UNESCO PHI, care apoi a adoptat în unanimitate Rezoluția XXIII-5 prin care a aprobat ca Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă la care Compania de Apă SOMEȘ S.A. prin Muzeul propriu este coinițiator și membru fondator, să funcționeze sub egida UNESCO, în scopul educării și conștientizării prin eforturi comune, a publicului internațional, în domeniul apei.