Documente clienti

Pentru a veni in ajutorul Clientilor nostri, cei interesati pot descarca sau viziona direct pe ecran principalele acte normative, ce reglementeaza organizarea si functionarea Asociatiilor de Proprietari/Locatari si relatiile acestora cu furnizorii de utilitati si alte documente de mare importanta.

Acest material a fost elaborat folosind prevederile legale in vigoare in prezent si cuprinde o serie de recomandari, prevederi, informatii utile si extrase de acte normative care se refera direct sau indirect la relatia contractuala dintre C.A.S.S.A. si Asociatiile Dvs sau care va pot oferi un ajutor in a solutiona unele din problemele mai frecvente cu care se confrunta administrarea condominiului din punctul de vedere al relatiei contractuale cu serviciul public de alimentare cu apa si colectare-epurare.

Acest ghid se impune in mod particular in contextul in care, incepand din luna Martie 2007 a intrat in vigoare un nou set de acte normative ce reglementeaza serviciile de utilitati publice in general, serviciile de apa/colectare-epurare in particular.

In aceiasi perioada, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (in continuare ANRSC) a adoptat un nou Regulament-cadru si Contract-cadru al serviciilor de apa/colectare-epurare pe baza carora CASSA a elaborat un nou Regulament si Contract proprii. Aceste acte normative le-au abrogat pe cele precedente si au introdus unele noutati ce se reflecta in relatiile contractuale cu clientii.

            Modelul facturii pentru serviciile noastre au suferit si el unele modificari iar termenele de scadenta si plata s-au schimbat prin efectul unor acte normative noi.

In acest context, trebuie subliniata din nou precizarea de principiu foarte importanta si anume ca, in cazul Asociatiilor de Proprietari/Locatari, inclusiv noua legislatie reafirma faptul ca relatia contractuala dintre operator si Client este incheiata cu Asociatia in ansamblu, reprezentata de un imputernicit, si NU intre Companie si utilizatorii finali – detinatorii de apartamente din condominiu. Pe cale de consecinta factura – de exemplu – se emite Clientului detinator de bransament, deci Asociatiei/Comitetului si nu titularilor de apartamente.

Legea 196 din 2018

Lege nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari


Pliant Factura

Modelul facturii pentru serviciile noastre a suferit si el unele modificari iar termenele de scadenta si plata s-au schimbat prin efectul unor acte normative noi.

In acest context, trebuie subliniata din nou precizarea de principiu foarte importanta si anume ca, in cazul Asociatiilor de Proprietari/ Locatari, inclusiv noua legislatie reafirma faptul ca relatia contractuala dintre operator si Client este incheiata cu Asociatia in ansamblu, reprezentata de un imputernicit, si NU intre Companie si utilizatorii finali – detinatorii de apartamente din condominiu.

Pe cale de consecinta factura – de exemplu – se emite Clientului detinator de bransament, deci Asociatiei/Comitetului si nu titularilor de apartamente.

Formular Solicitare Analize