Ghidul clientului

Pentru a veni in ajutorul Asociatiilor de Proprietari/Locatari – categoria de Clienti cu cele mai complexe probleme din punctul de vedere al relatiei contractuale, Compania de Apa SOMES a conceput un material – intitulat “GHIDUL CLIENTULUI DIN CONDOMINII”.

Acest material a fost elaborat folosind prevederile legale in vigoare in prezent (Septembrie 2008) si cuprinde o serie de recomandari, prevederi, informatii utile si extrase de acte normative care se refera direct sau indirect la relatia contractuala dintre C.A.S.S.A. si Asociatiile Dvs sau care va pot oferi un ajutor in a solutiona unele din problemele mai frecvente cu care se confrunta administrarea condominiulu din punctul de vedere al relatie contractuale cu serviciul public de alimentare cu apa si colectare-epurare.

Acest ghid se impune in mod particular in contextul in care, incepand din luna Martie 2007 a intrat in vigoare un nou set de acte normative ce reglementeaza serviciile de utilitati publice in general, serviciile de apa/colectare-epurare in particular.

In aceiasi perioada, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (in continuare ANRSC) a adoptat un nou Regulament-cadru si Contract-cadru al serviciilor de apa/colectare-epurarepe baza carora CASSA va elabora un nou Regulament si Contract proprii. Aceste acte normative le-au abrogat pe cele precedente si au introdus unele noutati ce se reflecta in relatiile contractuale cu clientii.

Modelul facturii pentru serviciile noastre au suferit si el unele modificari iar termenele de scadenta si plata s-au schimbat prin efectul unor acte normative noi.

In acest context, trebuie subliniata din nou precizarea de principiu foarte importanta si anume ca, in cazul Asociatiilor de Proprietari/Locatari, inclusiv noua legislatie reafirma faptul ca relatia contractuala dintre operator si Client este incheiata cu Asociatia in ansamblu, reprezentata de un imputernicit, si NU intre Companie si utilizatorii finali – detinatorii de apartamente din condominiu. Pe cale de consecinta factura – de exemplu – se emite Clientului detinator de bransament, deci Asociatiei/Comitetului si nu titularilor de apartamente.

 

Recomandări. Cum poți să folosești apa mai eficient în fiecare zi? Un consum rațional de apă duce la scăderea sumei de pe factura lunară.