ISPA C2

 
 
 


Valoare contract  – 10.124.551 Euro.

Contractul a demarat oficial in data de 7 Martie 2007 şi a avut in vedere:

  • Realizarea unei prize de prelevare a apei brute din lacul Tarniţa
  • Realizarea unei conducte de aducţiune de 5 km până în aval de Barajul Lacului de Acumulare Someşul Cald printr-o solutie tehnica in premiera in Romania: prima aductiune de apa potabila realizata subacvatic, pe fundul lacului Somesul Cald, pe traseul vechiului drum asfaltat. Tarnita a devenit sursa de baza de apa bruta a sistemului zonal administrat de CASSA in jud.Cluj.
  • Realizarea unei microhidrocentrale cu o putere instalata de 1.600 de kW, in aval de barajul lacului Tarnita care sa compenseze pierderea de energie echivalenta apei brute preluate de Companie pentru potabilizare. CASSA a devenit producator de energie verde si a intrat ulterior pe bursa certificatelor verzi, vanzand certificatele de producere a energiei.
  • Modernizarea proceselor tehnologice la Staţia de tratare a apei Gilău.

La 7 Mai 2009 a avut loc Ceremonia oficiala de finalizare a Contractului.


Programul ISPA şi în particular contractul C2 au fost însoţite de o serie de condiţionalităţi ale UE cu privire la dezvoltarea durabilă şi alinierea la Directiva de Mediu, cea mai importantă fiind elaborarea şi implementarea unui Plan de Prevenire a Poluării Bazinului Tarniţa-Gilău (PPP T-G), adică a zonei în care se află sursele de apă brută ale ariei deservite de Companie.

Obiectivele Planului –Realizarea şi menţinerea unei  “situaţii bune” (cf. Directivei Cadru a Apei a UE) a tuturor apelor din bazinele de captare Tarniţa şi Gilău şi asigurarea unei calităţi a apei brute în conformitate cu reglementările Europene şi ale României pentru noua priză de apă Tarniţa care a fost construită în contextul măsurii ISPA Cluj.
Aria proiectului –Toate cursurile de apă şi râurile din bazinul de captare Tarniţa – Gilău, inclusiv ariile lor de influenţă.

În vederea realizării acestui scop, s-a constituit incepand cu data de 11 Iunie 2003, la nivelul Consiliului Judeţean  Cluj, Comisia de coordonare a Planului de Prevenire a Poluării în bazinul Tarniţa – Gilău, Comisie în care au fost cooptate toate autorităţile, instituţiile şi organismele care au explicit atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi apelor, sau care pot aduce o contribuţie în acest sens. Reprezentanţii acestor instituţii au fost grupaţi în patru grupe de lucru, cu planuri de acţiune distincte, specifice activităţii grupului, dar integrate în PPP general.