Laboratoarele de analiza

LABORATOARELE DE ANALIZE ALE COMPANIEI DE APA SOMES

Laboratoarele de la statia de tratare Gilau si cel al Statiei de Epurare Someseni, precum si cele de la sucursale au fost permanent modernizate in vederea asigurarii conformarii cu standardele in domeniu, incadrate cu personal calificat si dotate cu aparatura moderna.

Politica privind calitatea în Laboratorul Analize Ape S.C. CAS S.A., potrivit politicii Companiei SC CAS SA privind managementul calităţii, se axează pe conformarea cu cerinţele standardului de referinţă SR EN ISO 17025:2005.

LABORATOR ANALIZE APE STATIA DE TRATARE

Laboratorul de Analize Ape Statia de Tratare a intrat în funcţiune la data de 14.05.1973 în cadrul RAJAC Cluj deservind necesarul de analize de apă brută şi potabilă.

Laboratorul de Analize Ape Statia de Tratare efectuează analize pentru apă potabilă, apă de suprafaţă şi apă subterană.

Pentru a putea efectua analize de apă potabilă recunoscute de Ministerul Sănătăţii, Laboratorul a fost înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile al Ministerului Sănătăţii pentru prima dată în anul 2007, înregistrarea se actualizează din doi în doi ani.

Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor clienţilor externi şi pentru a-si demonstra competenţa, Laboratorul de Analize Ape a fost pentru prima dată acreditat RENAR în data de 20.07.2009, acreditarea s-a reînnoit în data de 10.07.2013.


Contact Laborator Analize Ape Staţia de Tratare
str. Someşul Rece fn, Gilău, jud.Cluj
tel / fax: 0264-371818
e-mail: laboratortratarecluj@casomes.ro
LABORATOR ANALIZE APE STATIA DE EPURARE

Laboratorul Analize Ape Staţia de Epurare s-a înfiinţat, în cadrul RAJAC Cluj, în ianuarie 1977, odată cu intrarea în funcţiune a Staţiei de Epurare din municipiul Cluj Napoca, având ca obiect de activitate efectuarea analizelor de apă şi nămol din staţie.

În timp, activitatea laboratorului s-a extins, datorită necesităţii de monitorizare a calităţii apelor uzate provenite de la agenţii economici racordaţi la reţeaua de canalizare, datorită necesităţii prevenirii poluării accidentale (monitorizarea principalelor noduri din reţeua de canalizare a oraşului) precum şi datorită solicitărilor clienţilor.

În anul 2003 s-a finalizat extinderea şi modernizarea laboratorului, iar din anul 2009 laboratorul este acreditat de Asociaţia de Acreditare din România – RENAR.

În anul 2013, prin „Programul de Extindere şi Reabilitare Staţia de Epurare Cluj” s-a finalizat procesul de reorganizare şi modernizarea a laboratorului. Ca urmare s-au amenajat noi săli de analiză destinate tehnicilor analitice si s-a achizitionat aparatura de ultima generatie: analizor TOC/TN, spectrofotometru de Absorbtie Atomica, Gaz Cromatograf cu detectori FID si ECD etc. Activitatea laboratorul s-a extins cu determinare de noi indicatori.

Contact Laborator Analize Ape Staţia de Epurare
str. Căpitan Grigore Ignat fn, Cluj Napoca
tel / fax: 0264-439162
e-mail: laborator.epurarecj@casomes.ro

Laboratorul de Analize Ape Staţia de Tratare (Gilau) respectiv Laboratorul Analize Ape Staţia de Epurare (Someseni) urmăresc calitatea apei din staţiile de tratare ale SC CAS SA si calitatea apei din reţelele de apă potabilă, respectiv calitatea apelor uzate şi nămolurilor din staţiile de epurare ale SC CAS SA, calitatea apelor uzate din reţeaua de canalizare şi a celor de la agenţii economici racordaţi la reţeaua de canalizare.

Cele doua Laboratoare efectueaza totodată analize solicitate prin contracte şi comenzi de către clienţi.

Laboratoarele dispun de toate resursele necesare executării de încercări de calitate în condiţii optime pentru asigurarea calităţii rezultatelor:

  • personal calificat, cu studii corespunzătoare, instruire permanentă, aptitudini pentru efectuarea încercărilor;
  • laboratoare de analiză corespunzătoare, care permit efectuarea corectă a încercărilor;
  • metode de analiză standardizate adecvate încercărilor pe care le efectuează, validate în laborator;
  • echipamente de măsurare de ultima generatie corespunzătoare pentru pentru efectuarea corectă a încercărilor, etalonate şi verificate metrologic;