Master plan

In vederea continuarii strategiei de dezvoltare pe termen lung, Compania de Apă SOMEŞ a actualizat in anul 2012 Master Planul elaborat în cursul anului 2006. Programul coordonator de investiţii pe termen lung acopera perioada 2013 – 2040 având ca scop final in primul rand conformarea cu cerinţele Directivelor Europene în domeniul serviciilor de apă şi canalizare-epurare, dar si asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la toti locuitorii din aria de opeare din judeţele Cluj şi Sălaj. Valoarea totala a investitiilor necesare este de peste 800 mil. Euro. Pentru investitiile necesare in vederea conformarii cu Directivele Europene, se pregateste atribuirea unui contract de asistenta tehnica in cadrul caruia se vor pregati Aplicatia de finantare pentru Fondurile Structurale şi de Coeziune in perioada 2014-2020, precum si proiectele de executie. Valoarea investitiilor propuse pentru acest din urma proiect (denumit conventional POS Mediu etapa a II-a) este de 250 mil. Euro. Proiectul va continua si investitiile din mediul urba pentru a atinge dezideratul de 100% populatie deservita cu apa si canalizare dar se va focaliza in principal pe zona rurala din aria deservita in vederea atingerii obiectivelor asumate de Romania prin Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare. Pentru celelalte investitii necesare se va incerca atragerea de fonduri din alte surse de finantare.

 Obiectivele generale si specifice ale strategiei sunt:


  • Îmbunătăţirea calităţii apei potabile la consumatori;

  • Asigurarea apei la toţi consumatorii;

  • Reducerea semnificativă a pierderilor de apă;

  • Scăderea costurilor de întreţinere şi exploatare;

  • Echilibrarea sistemelor de alimentare cu apă;

  • Scăderea numărului de avarii şi cresterea nivelului de satisfacere a cerintelor clientilor;

  • Eliminarea poluarii mediului şi a cursurilor de apă;

  • Îmbunătăţirea performanţelor managementului operaţional, financiar şi de mediu;