MUDP II

Programul de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale etapa a II-a a fost co-finanţat de Uniunea Europeană (PHARE), BERD şi din surse proprii ale Companiei şi bugetare.

Valoarea totală a fost de 38,5 miloane USD;
Perioada de derulare: 1997 – 2002

Structura finanţării:

  • 17,5 Mil. USD (45,45%) – credit BERD;
  • 9,3 Mil.USD (24,15%) – finanţare PHARE nerambursabilă;
  • 11,7 Mil. USD (30,39%) – buget public şi surse proprii Compania de Apă SOMEŞ.

Programul de investiţii a asigurat:

Reabilitarea aducţiunilor şi a reţelei de distribuţie a apei pe 95 străzi 33,6 km
Reabilitare branşamente 12,07 km
Reabilitare cămine 184 buc.
Reabilitare hidranţi 357 buc.
Reabilitarea colectoarelor şi a reţelei de canalizare pe 60 străzi 40,9 km
Reabilitare cămine canalizare 1.839 buc.
Reabilitare racorduri canalizare 24,7 km
Modernizări la Staţia de tratare a apei Gilău până la capacitatea de 2.560 l/sec.
Modernizarea şi reabilitarea Staţiei de Epurare Someşeni 2.170 l/sec.
Creşterea capacităţii de compensare (2 rezervoare noi în Mănăştur şi Baciu) 15.000 mc
Reţele noi de alimentare şi distribuţie aferente noilor rezervoare 5,8 km
Modernizarea şi automatizarea staţiilor de pompare (15 pompe noi) 920 l/sec.
Monitorizarea presiunilor în reţelele de distribuţie 30 pcte.
Modernizarea reţelei informatice.  
Creşterea gradului de siguranţă în exploatarea sistemului de alimentare cu apă.  
Alimentarea localităţilor limitrofe Cluj – Napoca prin realocarea debitelor de apă potabilă.  
Modernizarea facilităţilor logistice.