Muzeul apei

muzeul_apei
La 14 Octombrie 1992, COMPANIA DE APĂ “SOMEŞ” (pe atunci Regia Autonomă Judeţeană Apă-Canal Cluj) inaugura, marcând astfel aniversarea Centenarului Uzinelor de Apă şi Canalizare Cluj, primul şi singurul Muzeu al Apei din România, dealtfel unul dintre puţinele de acest gen din întreaga lume. Situat în comuna Floreşti, Muzeul a fost amenajat într-un cadru natural deosebit, în clădirea primei staţii de pompare de la sursa subterană, pusă în funcţiune în anul 1898.

Gândul celor care în 1992 au amenajat acest lăcaş de cultură a fost de a aduce şi prin aceasta iniţiativă un omagiu memoriei celor mulţi şi neştiuţi care, vreme de un secol, au servit comunitatea şi s-au străduit să aducă în căminele noastre, această picătură indispensabilă vieţii: APA.

Cu dragoste şi devotament pentru tradiţia centenară, au fost căutate, strânse şi restaurate, exponatele care azi constituie zestrea Muzeului: documente, hărţi, fotografii, planuri tehnice, registre, unelte şi utilaje, toate dovedind dincolo de orice îndoială, profesionalismul remarcabil, demn de urmat, pe care veteranii Uzinelor de Apă l-au pus în slujba concetăţenilor.

Nouă, celor de azi, şi ţie trecătorule pe care poate paşii te poartă prin acest lăcaş, Muzeul ne reaminteşte adevărul trist că de la o zi la alta apa este tot mai puţină, iar noi tot mai mulţi.

De aceea, fiecăruia ne revine datoria de a chivernisi cu deosebită silinţă fiecare strop din această resursă vitală, cu gândul mereu la faptul că pe nesfârşitele întinderi ale pământului, există mereu fiinţe însetate de apă, că va trebui la rândul nostru să lăsăm moştenire acest bun, aşa cum l-am primit, urmaşilor noştri.

Cu acestea în minte, deviza aleasă acum zece ani pentru Muzeu, a fost adevărul de necontestat: “APA ESTE VIAŢA!”, ilustrat sugestiv printr-o fântână arteziană ornamentală situată la intrare.

Pe parcursul celor zece ani de existenţă, colecţia Muzeului a fost îmbogăţită constant cu piese de mare valoare istorică din România sau ţările lumii, preocupare care rămâne constantă azi şi pe viitor.

Răsfoind Cartea de Onoare a Muzeului, vom vedea că eforturile de a înfiinţa şi îngriji acest lăcaş, au fost răsplătite prin nenumăraţi vizitatori din ţara şi străinătate. Elogiile consemnate în carte dovedesc că strădaniile noastre au fost răsplătite cu prisosinţă.

CAPACE-Muzeul-Apei

Poate că unii clujeni nu cunosc sau nu au vizitat Muzeul Apei. Te invităm, trecătorule, să-i treci pragul şi să răsfoieşti astfel câteva file din istoria alimentării cu apă a comunităţii noastre.