Ne prezentam

Compania de Apă SOMEŞ S.A. este azi unul dintre cei mai mari operatori regionali de alimentare cu apa si colectare-epurare ape uzate din România, care deserveste aproape trei sferturi de milion de locuitori din 8 municipii şi oraşe şi un numar in continua crestere de localitati rurale (268 la finele anului 2019) din judeţele Cluj şi Sălaj.

Suntem o Companie modernă, puternică, competitivă la nivel european, sustenabilă economic şi viabilă financiar si permanent preocupata pentru a fi orientata catre Clienti, care îşi urmează cu mândrie tradiţia de mai bine de un secol de la înfiinţarea în 1892.

Viziunea Companiei de Apă SOMEȘ S.A.

 • De a reafirma, promova și adopta măsuri pentru asigurarea dreptului și aspirației fiecărui cetățean din aria regională deservită la apă curată și canalizare – epurare, la un mediu curat și viață mai bună;
 • De a deveni un Serviciu public lider, reputabil, recunoscut și respectat în comunitățile deservite prin profesionalism, performanță, integritate, implicare, prin servicii de calitate și calitatea acțiunilor noastre;
 • De a lăsa generațiilor viitoare un viitor mai generos.
 • Apa este viață! Investind în apă, investim în viitorul nostru, pentru un mediu curat.

Misiunea Companiei de Apă SOMEȘ S.A.

 • De a pune utilizatorii și mediul în centrul atenției companiei prin creșterea calității vieții comunităților și membrilor lor, asigurarea sănătății publice și personale a populației din întreaga arie regională deservită, la standarde Europene;
 • De a asigura un management performant, responsabil, integrat al resurselor de apă brută, prin asigurarea continuității și siguranței alimentării cu apă potabilă, colectarea și  epurarea apelor uzate în vederea eliminării poluării într-o manieră responsabilă la adresa mediului înconjurător și a surselor de apă, printr-o preocupare constantă pentru modernizarea și extinderea infrastructurii la toți utilizatorii;
 • Credem în potențialul angajaților noștri și susținem dezvoltarea competențelor acestora, asigurând astfel calitatea serviciilor oferite;
 • De a manifesta preocupare constantă pentru adoptarea și promovarea de tehnologii noi și eficiente energetic, a energiei verzi și a măsurilor de reducere a amprentei de carbon, în spiritul respectului și transparenței față de partenerii contractuali și a asumării valorilor responsabilității sociale corporative inclusiv prin educarea tinerei generații;
 • De a contribui decisiv la scopurile Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă și în particular a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 6 – Asigurarea disponibilității și managementului sustenabil al apei și canalizării pentru toți.

Valorile Companiei de Apă SOMEȘ S.A.

 • Responsabilitate
 • Dezvoltare
 • Muncă în echipă
 • Calitate
 • Respect

La data reorganizarii în operator regional – 1 Iulie 2006 – cand am preluat de la o zi la alta sapte noi municipii si orase din judetele Cluj si Salaj, patru dintre acestea aveau program zilnic de alimentare cu apa (intre 5 si 12 ore pe zi) si pierderi pe retele de 70% si chiar peste.

A fost obiectivul declarat public al conducerii Companiei ca, prin atragerea de investitii de modernizare si extindere, toti clientii sa ajunga in cel mai scurt timp sa beneficieze de servicii la aceleasi standarde inalte. In cca. un an, cele patru orase aveau apa 24 de ore pe zi, sapte zile pe saptamana.

Alimentarea cu apa a unuia dintre orase depindea de statia de tratare apartinand unei societati private in dificultate, care daca ar fi dat faliment ar fi lasat 30.000 de locuitori fara apa potabila. In 2011 am inaugurat o aductiune de 22 km care sa duca acestui oras, aceiasi apa de excelenta calitate pe care o beau si Clujenii, provenind din Tarnita.

Incepand cu 1997 am accesat patru mari programe de ivestitii cu co-finantare de la Uniunea Europeana, acestea fiind : MUDP II, ISPA, SAMTID, POS Mediu (2007-2013) iar in prezent derulam al cincilea program in cadrul POIM (etapa 2014-2020).

Toate aceste investitii au avut ca si obiectiv principal infiintarea de retele de apa si canalizare pentru acei locuitori din aria deservita care in prag de mileniu doi nu aveau aceste utilitati vitale pentru orice comunitate civilizata, modernizarea retelelor invechite care creau neajunsuri clientilor, imbunatatirea continua a calitatii apei, mediului si a serviciilor catre clienti.

In 2003, Compania a fost primul serviciu public de profil din tara care a elaborat un Cod Etic propriu care definea principiile dupa care trebuie ghidata/derulata activitatea de Relatii Clienti si cea de comportament intern. Codul Etic CASSA a fost dezvoltat in 2011 astfel incat sa corespunda principiilor stipulate in OUG 109/ 2011 privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si mai ales in Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, noul Cod Etic fiind aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din Octombrie 2011. In 2020 Codul Etic al companiei de Apa Somes S.A. a fost actualizat din nou pentru a corespunde cerintelor prezente.

 • Am reabilitat sau înfiinţat (sau suntem pe cale) cca. 337 km de reţea din infrastructura de mediu din cei 402 km administraţi de Companie în 1991: 93,2 km reţele apă şi 93,5 reţele canalizare reabilitate, 75 km de reţele noi de apă respectiv 75,4 reţele noi de canalizare.
 • Rezultatul acestor investiţii? Am eliminat practic poluarea râului Someşul Mic pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, iar Staţia de Tratare a apei Gilău şi Staţia de Epurare Someşeni sunt între cele mai avansate tehnologic din România. Echipamentele, instalaţiile şi utilajele care asigură calitatea apei, a mediului, calitatea şi continuitatea serviciului din sistemul zonal Cluj sunt în cea mai mare parte şi ele automatizate şi modernizate sau în curs de modernizare. Totul realizat având în minte, constant, acelaşi obiectiv: interesul superior al cetăţeanului şi comunităţii, bunăstarea şi confortul acestora.

 • Ca o confirmare a activităţii prestate, în Noiembrie 2006, la a XII-a ediţie a Topului Firmelor Membre ale Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, Companiei de Apă SOMES SA i s-a decernat locul I la capitolul „Industrie – Producerea, Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice, Termice, a Gazelor Naturale şi a Apei” categoria „Întreprinderi mari”.
 • Programul POIM derulat in prezent de Compania de Apa Somes S.A. pana in 2023 continua investitiile prevazute de master-Planul Companiei de Apa Somes S.A. actualizat in 2012 si care stabileste planul coordonator de investitii pe termen lung ( 25 de ani ) in aria deservita de CASSA in judetele Cluj si Salaj.