Ne prezentam

Misiunea noastra

Servicii Europene pentru o comunitate civilizata

Comania de Apă SOMEŞ S.A. este azi unul dintre cei mai mari operatori regionali de alimentare cu apa si colectare-epurare ape uzate din România, care deserveste aproape trei sferturi de milion de locuitori din 8 municipii şi oraşe şi un numar in continua crestere de localitati rurale (165 la 1 ianuarie 2013) din judeţele Cluj şi Sălaj.

Suntem o Companie modernă, puternică, competitivă la nivel european, sustenabilă economic şi viabilă financiar si permanent preocupata pentru a fi orientata catre Clienti, care işi urmează cu mândrie tradiţia de mai bine de un secol de la înfiinţarea în 1892.

La data reorganizarii in operator regional – 1 Iulie 2006 – cand am preluat de la o zi la alta sapte noi municipii si orase din judetele Cluj si Salaj, patru dintre acestea aveau program zilnic de alimentare cu apa (intre 5 si 12 ore pe zi) si pierderi pe retele de 70% si chiar peste.

A fost obiectivul declarat public al conducerii Companiei ca, prin atragerea de investitii de modernizare si extindere, toti clientii sa ajunga in cel mai scurt timp sa beneficieze de servicii la aceleasi standarde inalte. In cca. un an, cele patru orase aveau apa 24 de ore pe zi, sapte zile pe saptamana.

Alimentarea cu apa a unuia dintre orase depindea de statia de tratare apartinand unei societati private in dificultate, care daca ar fi dat faliment ar fi lasat 30.000 de locuitori fara apa potabila. In 2011 am inaugurat o aductiune de 22 km care sa duca acestui oras, aceiasi apa de excelenta calitate pe care o beau si Clujenii, provenind din Tarnita.

Azi, infrastructura de mediu este în bună parte modernizată urmare a unor programe de investiţii care exced echivalentul a 133 milioane EURO, ceea ce ne înscrie printre cei mai mari investitori din judeţul Cluj. Am accesat incepand cu 1997 patru mari programe de investitii cu co-finanţare Europeană: MUDP II, ISPA, SAMTID iar in present suntem pe cale de a finalize Programul Operational Sectorial (POS) de Mediu, etapa 2008-2015.

Toate aceste investitii au avut ca si obiectiv principal infiintarea de retele de apa si canalizare pentru acei locuitori din aria deservita care in prag de mileniu doi nu aveau aceste utilitati vitale pentru orice comunitate civilizata, modernizarea retelelor invechite care creau neajunsuri clientilor, imbunatatirea continua a calitatii apei, mediului si a serviciilor catre clienti.

In 2003, Compania a fost primul serviciu public de profil din tara care a elaborat un Cod Etic propriu care definea principiile dupa care trebuie ghidata/derulata activitatea de Relatii Clienti si cea de comportament intern. Codul Etic CASSA a fost dezvoltat in 2011 astfel incat sa corespunda principiilor stipulate in OUG 109/ 2011 privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si mai ales in Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, noul Cod Etic fiind aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din Octombrie 2011.

In perioada 2014 – 2020 ne pregatim pentru alte investitii care sa vizeze in final infiintarea serviciului de alimentare cu apa si colectare-epurare la cei care nu beneficiaza inca, sau modernizarea in continuare a infrastructurii acolo unde ea este inca invechita.

  • Am reabilitat sau înfiinţat (sau suntem pe cale) cca. 337 km de reţea din infrastructura de mediu din cei 402 km administraţi de Companie în 1991: 93,2 km reţele apă şi 93,5 reţele canalizare reabilitate, 75 km de reţele noi de apă respectiv 75,4 reţele noi de canalizare.
  • Rezultatul acestor investiţii? Am eliminat practic poluarea râului Someşul Mic pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, iar Staţia de Tratare a apei Gilău şi Staţia de Epurare Someşeni sunt între cele mai avansate tehnologic din România. Echipamentele, instalaţiile şi utilajele care asigură calitatea apei, a mediului, calitatea şi continuitatea serviciului din sistemul zonal Cluj sunt în cea mai mare parte şi ele automatizate şi modernizate sau în curs de modernizare. Totul realizat având în minte, constant, acelaşi obiectiv: interesul superior al cetăţeanului şi comunităţii, bunăstarea şi confortul acestora.

  • Ca o confirmare a activităţii prestate, în Noiembrie 2006, la a XII-a ediţie a Topului Firmelor Membre ale Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, Companiei de Apă SOMES SA i s-a decernat locul I la capitolul „Industrie – Producerea, Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice, Termice, a Gazelor Naturale şi a Apei” categoria „Întreprinderi mari”.
  • Prin Master Planul Companiei – Programul Coordonator de Investiţii pe Termen Lung (2008 – 2026), alţi aproximativ 487 Milioane EURO sunt prevăzuţi a fi atrasi prin proiecte depuse începând cu 2007 pentru Fondurile de Coeziune şi Structurale şi investiţi în reabilitarea şi extinderea în continuare a infrastructurii administrate, în particular a celei din oraşele nou preluate din judeţele Cluj şi Sălaj, care nu au beneficiat până în prezent de investiţii de modernizare.