Contractarea serviciilor

MyCAS

În data de 27 Septembrie 2010, ADI (Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic SOMEȘ-TISA – care acționeaza pentru și în numele autorităților locale acționari ai Companiei de Apă SOMEȘ) a adoptat noul Regulament al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare propriu CASSA, pe baza unui Regulament – cadru la nivel național elaborat de către ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice). De asemenea, cu aceiași dată, a intrat în vigoare noul Contract de furnizare, adaptat noului Regulament, pe baza unui Contract-cadru elaborat anterior de către ANRSC.

Ele au intrat în vigoare 30 de zile mai târziu, deci la 28 Octombrie 2010. Dacă Contractul dvs. de furnizare a apei este anterior datei de 28 Octombrie 2010, vă rugăm să vă prezentați pentru reînnoirea lui!

Actele necesare în vederea încheierii de contracte pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare sunt după cum urmează:

Pentru persoane fizice:

 • Cerere furnizare serviciu (Formular cerere);
 • act identitate proprietar;
 • act de deținere a spațiului (exemplu: extras CF nu mai vechi de 90 zile, contract de vanzare-cumpărare recent, contract de închiriere etc.);
 • proces verbal de recepție (în cazul branșamentelor/racordurilor noi);
 • certificat de nomenclatură stradală și număr de imobil (dacă este cazul).

Pentru persoane juridice și asociații de proprietari:

 • Cerere furnizare serviciu (Formular cerere);
 • certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
 • certificat de înregistrare fiscală;
 • hotărâre judecătorească de constiruire în asociație de proprietari (după caz);
 • număr cont bancar în format IBAN;
 • act de deținere a spațiului (exemplu: extras CF nu mai vechi de 90 zile, contract de vanzare-cumpărare recent, contract de închiriere etc.);
 • proces verbal de recepție (în cazul branșamentelor/racordurilor noi);
 • act identitate reprezentant legal;
 • împuternicire scrisă din partea reprezentantului legal al firmei pentru încheierea contractului de furnizare/prestare servicii apă-canal (dacă este cazul);
 • certificat de nomenclatură stradală și număr de imobil (dacă este cazul).

Actele se pot depune:

 • la sediile Companiei de Apă Someș S.A. din Cluj-Napoca, Zalău, Dej, Gherla, Huedin (documentele se vor prezenta în copie) sau,
 • prin intermediul platformei MyCAS (după crearea unui cont). Nu vor mai fi primite documentele transmise prin e-mail.

Rugăm solicitanții să transmită și date de contact (nume, prenume, număr telefon).

Regulament al serviciului de alimentare cu apă și de canalizareContract furnizare serviciu alimentare cu apa si canalizare Anexa 3 Contract
Hotărârea ADI de aprobare a noului Regulament Anexa 1 Contract furnizare serviciu Acord desemnare reprezentant (coproprietar)
CERERE furnizare serviciu Act aditional la Anexa 1 Declarație plată solidar
Info precontractuale cu nota informare prelucrare dateAnexa 2 Contract – Parametrii calitativi ai serviciuluiFormular retragere