Regulament/Contract

În data de 27 Septembrie 2010, ADI (Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic SOMEȘ-TISA – care acționeaza pentru și în numele autorităților locale acționari ai Companiei de Apă SOMEȘ) a adoptat noul Regulament al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare propriu CASSA, pe baza unui Regulament – cadru la nivel național elaborat de către ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice). De asemenea, cu aceiași dată, a intrat în vigoare noul Contract de furnizare, adaptat noului Regulament, pe baza unui Contract-cadru elaborat anterior de către ANRSC.

Ele au intrat în vigoare 30 de zile mai târziu, deci la 28 Octombrie 2010. Dacă Contractul dvs. de furnizare a apei este anterior datei de 28 Octombrie 2010, vă rugăm să vă prezentați pentru reînnoirea lui!

Regulament al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Contract furnizare servicii apa-canal Anexa 4 Contract
Hotărârea ADI de aprobare a noului Regulament Anexa 1 Contract furnizare servicii Acord desemnare reprezentant
Cerere furnizare serviciu Act aditional la Anexa 1 Declarație plată solidar
Informatii precontractualeAnexa 2 Contract furnizare serviciiFormular retragere
Precizari privind contractarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizareAnexa 3 Contract