Programul educational

Programul educational al Companiei de Apa Somes S.A.

Început sub forma unor lecţii deschise pentru educarea copiilor în vederea protejării surselor de apă în cadrul Programului de Prevenire a Poluării în Bazinul Hidrografic Tarniţa – Gilău aferent Masurii ISPA Cluj, Programul educaţional pentru copii s-a transformat azi într-o activitate permanentă de educaţie de mediu pentru o plajă largă de grupe de vârstă.

 Ce este Programul Educaţional pt. Copii?

Este un demers al Companiei de Apă Someş S.A. de a contribui la educaţia ecologică a generaţiilor viitoare prin evidenţierea importanţei apei şi a problemelor de natură ecologică care pot afecta calitatea ei. Ne-am propus să realizăm acest obiectiv din perspectiva unei instituţii implicată direct în conservarea şi protecţia surselor de apă.

De ce ne-am îndreptat atenţia catre copii?

Fiecare copil este ca o carte care, pe măsură ce îşi umple paginile, îi formează personalitatea. În acelaşi timp, copiii au şi „puterea” să educe la rândul lor prin răspândirea informaţiilor pe care le primesc şi prin puterea exemplului.

Obiectivul principal al acestui proiect este de a stimula interesul şi dragostea copiilor pentru natură şi a-i determina să aibă o atitudine pro activă pentru protecţia ei, în general, şi a resurselor de apă potabilă, în special.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • cunoaşterea de către copii a surselor de poluare;
  • cunoaşterea de către copii a importanţei apei în viaţa lor;
  • cunoaşterea de către copii a rolului Companiei de Apă Someş în obţinerea apei potabile pe care noi o consumăm;
  • stimularea interesului pentru natură şi ecologie;
  • stimularea comunicării orale şi exprimării corecte;
  • stimularea imaginaţiei şi a creativităţii;
  • muncind în echipă se caută stimularea colaborării şi socializării copiilor.

Cum ne-am propus sa realizam aceste obiective?

Compania de Apă Someş asigură, la solicitarea expresă a instituţiilor de învăţământ interesate sau din proprie iniţiativă, realizarea unor prezentări fie la sala de clasă fie la sala din cadrul Muzeului Apei „Leonida Truţă”. Prezentările au ca teme: circuitul apei în natură, parcursul apei în cadrul procesului de potabilizare şi în cadrul procesului de epurare precum şi ecologizarea şi protecţia surselor de apă. Aceste prezentări se adresează preşcolarilor şi şcolarilor până la clasa a 4-a.

Pentru aprofundarea cunoştinţelor ce privesc procesele tehnologice, se pot face vizite în cadrul staţiilor de tratare a apei şi a staţiilor de epurare care se adresează tuturor categoriilor de vârstă.

Pe lângă activităţile cu caracter educaţional desfăşurate în şcolile şi grădiniţele cu care s-au încheiat protocoale de colaborare, în cadrul acestui program au loc şi alte acţiuni care au aceleaşi scopuri şi obiective în cadrul unor evenimente precum „Săptămâna Altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, evenimente „Porţile deschise”, concursuri de desene precum şi acţiuni de ecologizare a rumeguşului şi gunoaielor şi de împădurire şi  plantare de flori.