Programul din Taxa speciala locala

In conformitate cu legislatia in vigoare, autoritatile publice locale au dreptul de a institui taxe special locale, pe durate determinate, destinate modernizarii unor elemente de infrastructura.
Atat Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca cat si al altor unitati administrative-teritoriale din aria deservita de Compania de Apa SOMES au instituit astfel de taxe special. 
Taxa speciala instituita de CL Cluj-Napoca a fost incredintata spre colectare societatii noastre, dar destinatia anuala a sumelor colectate este decisa de administratia locala in consultare cu Compania de Apa SOMES.

Aici puteti vedea HCL din 2014 cu stabilirea destinatiei sumelor din taxa speciala in Cluj-Napoca pe anul in curs.