Programe de investitii


Programele de investiţii derulate de Companie în perioada 1990 – 2007 (programele ISPA, SAMTID, taxa specială şi Fondul IID derulându-se în continuare şi în 2007) însumează un TOTAL de peste 130 Milioane EURO, adică peste 430 Milioane RON, respectiv peste 4.300 Miliarde ROL.

  • MUDP II (Programul de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale – etapa II-a)
  • Taxa specială
  • Surse proprii şi bugetare- fond IID (Investiţii, Întreţinere, Dezvoltare)
  • I.S.P.A. (Instrument Structural Pre-Aderare)
  • SAMTID (Dezvoltarea Infrastructurii Oraşelor Mici şi Mijlocii)