Programe de investitii


Programele de investiţii derulate de Companie în perioada 1990 – 2007 (programele ISPA, SAMTID, taxa specială şi Fondul IID derulându-se în continuare şi în 2007) însumează un TOTAL de peste 130 Milioane EURO, adică peste 430 Milioane RON, respectiv peste 4.300 Miliarde ROL.

Incepand cu anul 2007 până în prezent Compania de Apă a continuat investițiile in infrastructura de apă si canalizare, preocupându-se permanent pentru asigurarea unor servicii de calitate tuturor cetățenilor din aria de operare, în conformitate cu legislația în vigoare.

  • MUDP II (Programul de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale – etapa II-a)
  • Taxa specială
  • Surse proprii şi bugetare- fond IID (Investiţii, Întreţinere, Dezvoltare)
  • I.S.P.A. (Instrument Structural Pre-Aderare)
  • SAMTID (Dezvoltarea Infrastructurii Oraşelor Mici şi Mijlocii)
  • POS Mediu – Programul Operațional Sectorial 2007-2013
  • POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020