Buletin de calitate a apei

În vederea asigurării calității apei furnizate clienților, Compania de Apă Someș realizează monitorizarea calității apei prin laboratoarele sale acreditate RENAR.

Specialiștii noștri monitorizează permanent calitatea apei potabile prin prelevarea de probe în stațiile de tratare, stațiile de clorinare și în puncte aleatorii de pe rețeaua de distribuție din aria deservită în județele Cluj, Sălaj și Mureș.

Pentru asigurarea transparenței, se publică zilnic câte un buletin de calitate a apei distribuită consumatorilor în Cluj, respectiv Sălaj, pe website-ul Companiei de Apă Someș.

Buletin de calitate Cluj

Buletin de calitate Zalău

studiu_calitate_apa1