Despre factură

MyCAS

  Tinand cont de contextul actual va recomandam insistent sa apelati la metodele de la distanta pentru plata facturilor. Va multumim pentru intelegere!

PREȚURI/TARIFE

Prețul pentru apa potabilă și tariful pentru canalizare/epurare, începând cu data de 1 IULIE 2022, pe întreaga arie de operare din județele Cluj, Sălaj și Mureș:

• Apa potabilă produsă și distribuită direct consumatorilor: 4,81 lei/mc cu TVA 9%
• Colectare/epurare ape uzate: 5,10 lei/mc cu TVA 9%

Prețul/tariful a fost aprobat de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr. 90 din luna Mai 2022.

 TARIFUL PENTRU PRELUAREA APELOR METEORICE

Conform Art. 215 (1) din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006.

Facturarea apei meteo, se determină prin înmulţirea cantităţii de apă meteorică, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru luna anterioară facturării, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, dovedite de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR EN 1846–2:2006.

Coeficienții de scurgere sunt:

  • 0,2 pentru persoane fizice;
  • 0,6 pentru agenți economici/instituții;
  • 0,7 pentru asociațiile de proprietari, imobile multifamiliale;
  • 0,5 pentru domeniul public.

Suprafața avută în vedere pt. calculul apei meteo este cea declarată de către client cu ocazia încheierii contractului fiind notată în extrasul CF sau într-un alt act care face dovada dreptului de proprietate asupra imobilului.

Cantitatea de precipitatii căzută într-o zonă, într-o anumită perioadă, este comunicată lunar Companiei de Apă Someș de către Administrația Națională de Meteorologie, în urma unor determinări efectuate de către această instituție. Puteți consulta AICI arhiva de precipitații comunicată de către ANM.

La această formulă se aplică tariful de canalizare.

CANTITATEA DE APE UZATE preluate pentru canalizare-epurare este de 100 % din apa potabilă consumată.

Facturarea serviciului de canalizare/epurare este de Facturarea serviciului de  analizare/epurare în proportie de 100% din apa consumată este o prevedere a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (Cluj) avizat de ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice ) şi aprobat de autorităţile locale acţionari ai companiei, în baza Regulamentului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă  si de canalizare aprobat prin Ordinul nr. 90/2007 al ANRSC.

Ratiunea de baza pentru care se procedează astfel este cea conform căreia, deşi o mică parte a apei consumate nu ajunge la canalizare, multe alte substanţe lichide şi solide – băuturi, detergenţi, alimente etc.- se adaugă la apele evacuate.

Incepand cu 1.05.2010, in baza Hotararii nr.8/22.04.2010 a ADI – Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Bazinul Hidrografic SOMES – TISA, care reprezinta si autoritatile locale actionari ai CASSA, facturarea apelor uzate in zona rurala deservita se face in proportie de 80% din apa consumata.

 “POLUATORUL PLĂTEŞTE” este principiul European conform căruia agenţii economici poluatori plătesc tarife suplimentare la serviciul de canalizare-epurare pentru depăşirea nivelului descărcărilor rezultate din activitatea proprie.

Aceste tarife s-au stabilit în baza prevederilor legale (Legea nr. 241/ 2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare), a avizului ANRSC nr. 2379778/23/05/2012 şi a Hotărârii nr. 8/30.10.2012 a Asociației Regionale pt. Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș – Tisa.

Pentru agenţii economici care se încadrează în aceste categorii de poluatori, tariful de canalizare – epurare se va determina prin însumarea tarifului de canalizare – epurare aprobat cu tariful suplimentar, potrivit grupei de risc.

 PROCEDURA DE AJUSTARE A PRETURILOR/TARIFELOR 

În prezent există un pret/tarif unic pe intreaga arie deservita de operatorul regional Compania de Apa SOMES S.A. (CASSA) în cele două judeţe: Cluj si Salaj.

In perioada 2018-2023 pe durata implementarii proiectului major de investitii in cadrul POIM 2014-2020 ( Programul Operational Infrastuctura Mare), Compania de Apa Somes S.A. are obligatia ajustarii anuale a preturilor/tarifelor conform unei strategii tarifare aprobate de ADI ( Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastucturii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa).

Ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor practicate de C.A.S.S.A. se face după avizarea acestora de către A.N.R.S.C. – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – şi aprobarea de Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa (ADI) care reprezinta si actioneaza in numele si pentru autorităţile locale actionari ai Companiei.

DE CE S-A SCUMPIT APA SI CANALUL?

Compania de apa SOMES S.A. a atras din 1997 pana in prezent cinci programe co-finatate de Uniunea Europeana pentru modernizarea si extinderea infrastructurii de alimentare cu apa si de canalizare/epurare in valoare totala de circa 650 MILIOANE EURO, din care cca. 75% reprezinta finantari nerambursabile dar cca. 25% o reprezinta credite bancare de la institutii financiare internationale (BERD, BEI) care trebuie rambursate. In perioada 2018-2023, CASSA deruleaza al cincilea proiect major de acest gen, in valoare de 355,6 milioane Euro, destinat modernizarii si extinderii infrastructurii la cei care in prag de secol XXI, in Cluj-Napoca si in alte zone deservite de societatea noastra, nu beneficiaza de aceste utilitati esentiale pentru un trai civilizat. Mentionam ca pentru atragerea si derularea acestor investitii, Compania de Apa SOMES a beneficiat de sprijinul constant si sustinut al tuturor autoritatilor publice care detin patrimoniul reprezentat de infrastructura de apa si de canalizare din localitatile deservite in judetele Cluj si Salaj.

Din valoarea totala de circa 650 milioane de euro aproximativ 75% reprezinta sume nerambursabile oferite gratuit de catre Uniunea Europeana la care se adauga contributii in procent variabil de la program la program din partea Guvernului Romaniei si din partea autoritatiilor publice din aria deservita. Fiecare dintre aceste programe de investitii a trebuit insa cofinantat si de catre Compania de Apa Somes S.A. cu sume provenind din credite bancare care trebuie rambursate.
Acesta este cazul si pentru programul POIM in derulare in prezent in cadrul caruia Compania de Apa Somes S.A. va cofinanta proiectul printr-un credit bancar de 7.82% care de asemenea va trebui rambursat.
Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei tarifare) în perioada 2017-2023, conform hotărârii nr. 12/2.10.2018 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare nr. 225 aferent programului POIM Cluj-Sălaj, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Compania de Apă Someș S.A.

Fiecare ajustare anuala a preturilor/tarifelor in perioada 2017-2023 este aprobata de catre ANRSC( Agentia Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice).

Mentionam un fapt foarte important si anume ca planurile de ajustare/crestere a preturilor/tarifelor stabilite prin actele normative sus-mentionate, s-au elaborat si aprobat dupa realizarea de catre consultanti internationali a unui studiu de suportabilitate sociala de catre populatie a preturilor/tarifelor preconizate, luandu-se in calcul situatia financiara a categoriilor sociale cele mai defavorizate.

Compania de Apa SOMES, ca si Serviciu Public, nu are regimul unei companii private si nu urmareste sa obtina profit, toate resursele finaciare obtinute din incasarea facturilor emise fiind folosite exlusiv pentru operarea si modernizarea infrastructurii si pentru functionarea societatii. In schimb preturile/tarifele trebuie sa reflecte costul economic real al prestarii acestor servicii si rambursarea partilor de credit din programele de investitii.

Operarea infrastructurii modernizate prin programele de investitii mentionate, in particular a statiilor de purificare a apei si statiilor de epurare a apelor uzate menajere, pluviale si industriale, presupune costuri mai mari decat a celor anterioare care ocazional nu permiteau protectia corespunzatoare a mediului inconjurator si sanatatii publice si comunitare, datorita unor situatii in care se depaseau nivelurile stabilite prin normativele romanesti si Directivele Europene in privinta unor parametri ai descarcarilor in emisari.

De asemenea, operarea retelelor de apa si canalizare nou infiintate prin aceste programe de investitii pentru numarul relativ mare de locuitori care nu beneficiau inca de apa sau canalizare, presupune costuri aditionale.