Participarea copiilor

Planul de Prevenire a Poluării Bazinului Tarniţa-Gilău (PPP Tarniţa-Gilău) cuprinde o secţiune importantă dedicată măsurilor de informare, conştientizare şi educare civică destinate a implica comunitatea şi a încuraja comportamente şi aptitudini care să contribuie la demersul de protejare a surselor de apă.

O parte importantă a acestui efort este îndreptată spre copii şi tineri. Între măsurile prevăzute în campania de informare/educare se află şi proiectul pilot de implicare a unui grup de elevi în derularea de activităţi care să ducă la creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor ecologice legate de prevenirea poluării şi protejarea surselor de apă ale comunităţii.

Copii de la şcoli şi grădiniţe au vizitat obiectivele Companiei, de la surse la Muzeul Apei şi la epurare, apoi au încercat să pună pe coala de desen ceea ce au înţeles. Aici este viziunea lor.

Începand cu 2005, personalul CASSA a ţinut lecţii deschise în diferite unităţi de învăţământ preşcolar şi şcolar în vederea educării copiilor cu privire la importanţa Apei şi necesităţii protejării ei.

Cu aceste ocazii copiilor li se oferă o prezentare video şi ulterior o broşură tipărită intitulate “Aventurile unei picături de apă”.