Politica de calitate

Compania de Apă “SOMEȘ” S.A. este unul dintre puținele Servicii Publice de profil din Romania care are implementat şi menține un sistem de management integrat pentru întregul sistem deservit (județele Cluj şi Sălaj), inclusiv la nivelul sucursalelor, conform condițiilor din standardele: ISO:9001 (sistem de management al calității), ISO:14001 (sistem de management de mediu), ISO:45001 (sistem de management al sănătății și securității în muncă) și ISO:22000 (sistem de management al siguranței alimentului).

Compania de Apă “SOMES” S.A. a fost recertificată în anul 2020 în conformitate cu noile standarde SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 si SR EN ISO 22000:2018.

Începand cu anul 2009 “Laboratorul Analize Ape – Statia de tratare Gilau” si “Laborator de Analize Ape – Statia de Epurare” apartinand Companiei de Apa Somes S.A. au primit certificatul de acreditare RENAR. In anul 2013 si respectiv anul 2017 “Laboratorul Analize Ape – Statia de tratare Gilau” si “Laborator de Analize Ape – Statia de Epurare” au obtinut certificatul de reacreditare RENAR in conformitate cu aceelasi standard.

Incepand cu 2019 Compania de Apa Somes S.A. a inceput implementarea standardului SA 8000 “Responsabilitate Sociala”.

Certificate calitate

Angajamentul Managementului ;

Declaratie de politica si angajamentul conducerii Companiei de Apa Somes S.A. ;

Declaratie de politică și angajamentul conducerii CASSA în domeniul responsabilității sociale;

IMPLEMENTĂM MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI